SK » Posolstvá»


Som tvoj Vykupiteľ

27. september 1986

pokoj s tebou; Vassula, poď ku Mne, som tvoj Vykupiteľ, tvoj Pokoj; žil som medzi vami na zemi v tele; som Jednorodený Syn Boží; poď ku Mne a opri si o Mňa hlavu; som tvoj Tešiteľ; keď sa cítiš mizerne, spomeň si, že som pri tebe;

modli sa so Mnou túto modlitbu:

pomôž mi, Otče,
a veď ma na Svoje pastviny pokoja,
kde tečie večná čistá voda;
buď mojím Svetlom, aby si mi ukázal Cestu,
s Tebou, po Tvojom boku chcem kráčať,
s Tebou, ktorý ma osvietiš, chcem rozprávať;
Otče, Milovaný,
zostaň vo mne, aby som mala Tvoj Pokoj
a vnímala Tvoju Lásku;
budem kráčať v Tvojich stopách,
aby si mi dal pocítiť Svoju Lásku;
s Tebou chcem zostať;
osvecuj ma, miluj ma,
buď so mnou tu
a potom naveky;
amen;

(Ježiš prišiel, aby ma naučil túto modlitbu.)


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved