SK » Posolstvá»


Ja som Pokoj

10. oktober 1986

Ja som Svetlo; Ja, Ježiš, ťa chcem varovať: neupadni do pasce, ktorú ti chystá Zlý; never posolstvu, ktoré ťa znepokojuje; pochop predsa, prečo diabol podniká všetko, aby ťa zastavil; Moja dcéra, každé posolstvo, ktoré odsudzuje Moje predchádzajúce posolstvá,1 pochádza od Zlého; bude sa stále znovu pokúšať ťa odradiť a prinútiť ťa, aby si to vzdala; Ja, ktorý som tvoj Spasiteľ, ti potvrdzujem, že všetky Posolstvá, ktoré vyzývajú k láske a pokoju, sú od Otca a odo Mňa; majú pomôcť strateným, aby ku Mne opäť našli cestu; preto nestrácaj odvahu! dôveruj Mi! vždy si pamätaj: never žiadnemu posolstvu, ktoré tvoje srdce znepokojuje; Ja som Pokoj a aj ty máš prežívať pokoj;


1 prvé vydania pred tým, než ma Ježiš navštívil Svojím Krížom


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved