SK » Posolstvá»


Všetka Múdrosť pochádza odo Mňa

15. december 1986

dcéra, všetka múdrosť pochádza odo Mňa; chceš Múdrosť?

Áno, Pane!

chcem ti dať Múdrosť; počúvaj Ma; nadobudneš Múdrosť; som Všemohúci Pán a budem ťa učiť; pripútaj sa ku Mne a budeš sa učiť, maj vieru vo Mňa;

prebúdzaj Moje deti, dcéra; ži v Pokoji, lebo Ja, Boh, žehnám každý tvoj krok, ktorý urobíš; keď budeš naplnená, bude vás mnoho;1 choď v pokoji


1 to znamená, že keď raz budem naplnená Duchom Svätým, moje svedectvo pritiahne mnohých k Bohu, a tak sa znásobí náš počet.


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved