SK » Posolstvá»


Ja nie som nedosiahnuteľný

5. oktober 1986

(Práve čítam knihu, kde ľudia ako ja rozprávajú o svojich "skúsenostiach s Bohom", ale takmer všetkým týmto ľuďom "experti" odporúčajú, aby na to všetko zabudli, pretože to, čo zakúšajú, nie je Boh. Tvrdia im, že len duše, ktoré sú Bohu veľmi blízko, môžu zakúšať také veci. Pretože viem, že k takýmto dušiam nepatrím, rozhodla som sa skončiť tieto stretnutia s Bohom, pri ktorých mi diktuje. Asi to úplne "zabalím". Chápem to tak, že dosiahnuť Boha je možné len vtedy, ak ste svätí. Zanechám teda úplne písania a "onej sile", ktorá po celé tie mesiace hýbala mojou rukou, povolím ešte raz, naposledy, aby napísala, čo chce.)

Vassula, neopúšťaj Ma! milovaná, volaj Ma a uč sa odo Mňa; spomeň si: som vždy s tebou, Ja, tvoj Boh, žijem v tebe; ver Mi, som Všemohúci, Večný Boh;

Nie. To nie je možné. To nemôže byť Boh. Tí, ktorí sa v tom vyznajú, by mi dokázali, že toto nie je Boh. Len sväté, čisté duše, ktoré sú hodné Boha, môžu obdržať takéto prejavy milosti.

Ja nie som nedosiahnuteľný! Vassula, nikoho neodmietam; obviňujem všetkých, ktorí odrádzajú Moje deti od toho, aby prišli ku Mne ktokoľvek tvrdí, že len čistí a Ma hodní môžu ku Mne prísť a byť Mnou prijatí, škodia Mojej Cirkvi; podporím každého, kto Ma našiel, ale druhí ho odradili; Ja, ktorý som Nekonečná Sila, mu darujem Svoju Silu; prečo, prečo len mám ľudí, ktorí si hovoria experti, a rozhodujú o tom, či to som či nie som Ja, zakazujú Mi každú iniciatívu a nechávajú Moje deti skľúčené, bezmocné a zbavené všetkých nádejí? prečo prehliadajú Moje milosti, a tak odo Mňa odťahujú Moje deti? prečo sú všetky Moje požehnania odmietané? všetky tie požehnania, ktoré som vám dal; som Nekonečné Bohatstvo;

dcéra, keď si Ma konečne našla, bol som plný radosti a veľmi som dbal na to, aby som ťa nevyplašil; zaobchádzal som s tebou nežne, ako matka so svojím novorodencom; nechal som ťa k Sebe prísť a bol som plný radosti z toho, že som ťa zavolal, stretol sa s tebou a podelil sa o všetko, čo mám, Moja milovaná; a ty Mi teraz prichádzaš povedať, že Ma chceš opustiť, pretože Mňa, Boha, nie je možné dosiahnuť a pretože tebe povedali, že Ma môžu dosiahnuť len Mňa hodné duše a že ty tento štandard nesplňuješ! nikdy neodmietam žiadnu dušu; ponúkam Svoje Milosti aj tým najúbohejším;

poteš Ma a ďalej sa so Mnou stretávaj; žehnám ti, dcéra; vediem ťa; živíš sa odo Mňa Vassula, čítaj dnes Prvý list Petrov; čítaj pozorne, Ja ti to potom vysvetlím; čítaj prvú kapitolu; ži s vierou; Peter vás učí viere

(Ježiš mi dal pochopiť mnohé veci pomocou slova "viera"; že vierou môžeme prenášať hory. Človek musí slepo veriť, ak chce.)


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved