SK » Posolstvá»


Si ochotná stať sa svätou?

11. december 1986

dcéra, si ochotná stať sa svätou? neboj sa;

(Ježiš sa vrátil k tej istej téme z predchádzajúceho posolstva.)

Čo to presne znamená 'byť svätý'?

byť svätý znamená byť čistý a úplne Mi oddaný; byť svätý znamená s láskou pracovať pre Mňa; byť svätý znamená milovať Ma a zostať pri Mne; byť svätý znamená poslúchať Zákon; byť svätý znamená byť ako Ja;

Môže byť človek svätý len srdcom?

áno!

Neznamená srdce viac, než rehoľné rúcho?

áno, srdce je to, čo je dôležité; zostaň pri Mne, zostaň pri Mne;1 ty nie si pri Mne tak, ako si to prajem; cítim, že sa Mi vyhýbaš;

(Ježiš nebol spokojný ...)

Ja som Svätý, preto chcem, aby si aj ty bola svätá;

Ja naozaj chcem byť pri Tebe!

myslíš to naozaj? skutočne Ma hľadáš?

Neopúšťaj ma!

neopustím ťa!

Nikdy?

nikdy! dcéra, neboj sa; obávaš sa, že habit2 ti prinesie trápenie? tak von s tým!

(Pozbierala som všetku svoju odvahu.)

Ja naozaj nechcem nosiť oblečenie mníšok, milujem Ťa taká, aká som ...

konečne si našla odvahu povedať to, dcéra! som s tebou spokojný, pretože si úprimná! Ja, Boh, ťa milujem; uvedom si, keby si bola tvrdila opak, bola by si Mi klamala do očí;

(Cítila som, že Boh bol spokojný, ale možno aj smutný kvôli tomu výsledku.)

nie som smutný! počúvaj Ma; chcem, aby si bola svätá srdcom, nie rúchom;

Čo znamená 'rozdelená'? Nebola by som teda rozdelená, keď nebudem nosiť rehoľné rúcho?

'rozdelená' sa opäť spája s tým istým významom, človek nepotrebuje sväté rúcha, aby bol svätý; čo zavážia sväté rúcha, ak je srdce nesväté? je to ako soľ, ktorá stratila svoju chuť; idem k tebe, aby si bola bližšie ku Mne; privediem ťa bližšie k Sebe; cíť sa Mnou milovaná, neboj sa Ma, Ja som Pokoj; Ja, Ježiš, ťa vediem, Ja ťa vediem; modli sa viac a pracuj so Mnou týmto spôsobom; rozmnožuj svoju vieru vo Mňa; potrebuj Ma; buď bdelá, pretože čas je blízko;


1'zostaň pri Mne' znamenalo, že som sa na Neho málo sústredila
2 oblečenie rehoľných sestier


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved