SK » Posolstvá»


Si duch a Ja som tiež Duch a Svätý

4. december 1986

(Ešte som ohromená a mám veľké pochybnosti o tom, ako sa toto odohráva. Ako sa mohlo toto stať? Mám tým na mysli: ako to, že nemôžem ovládať svoju píšucu ruku. Je to, akoby ju používala iná sila. Ale ja som príliš realistická, preto pochybujem, a predsa sa to stáva, som zmätená ... )

som tu; to som Ja, Ježiš; dcéra, pamätaj, že ty si duch a Ja som tiež Duch1 a Svätý; Ja žijem v tebe a ty vo Mne; zostaň vo Mne; Ja, Ježiš, som s tebou stále; pochop toto: zostaň v Mojom Svetle, lebo Ja som Svetlo a cezo Mňa sa ti dostáva poznanie; robíš pokroky;

V poriadku. Presvedčil si ma, že si to Ty. Dosiahol si dva Svoje ciele: prvý, že Ťa milujem a druhý, že ma stretávaš týmto spôsobom. Podmanil si si ma. Viem, že nie som schizofrenickejšia, než zvyšok sveta, ani psychopatickejšia, než sám psychiater. Viem, že to nie je od diablov, pretože viem ako sa človek cíti, keď je nimi napadnutý a spôsobujú mu znepokojenie a súženie.2 Ja som si nevybrala to, aby som mohla prijímať Tvoje volania, pretože som totálne bočila od Teba. Ty si to chcel, môj Bože. Neľutujem, akoby som mohla, pretože teraz si si ma úplne získal!

dieťa, pozdvihol som ťa, aby som ti umožnil byť so Mnou; naučil som ťa milovať Ma; si šťastná, že si so Mnou týmto spôsobom?

Ó áno!

žehnám ťa z hĺbky Môjho Srdca

8. december 1986

Smiem byť v Tvojom Svetle?

si v Mojom Svetle; Ja som Ježiš, Tvoj Spasiteľ; nosiť Môj Kríž3 znamená vziať na seba Moje utrpenia, dcéra;


1 toto nepopiera Jeho Slávne Telo, ani moje telo
2 zo začiatku som zažila také útoky diabla, ktoré chceli zabrániť môjmu písaniu
3 Ježiš tu poukazuje na kríž, ktorý nosíme na krku


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved