SK » Posolstvá»


Buď svätá

10. december 1986

dcéra, budeš Ma nasledovať? nevzďaľuj sa, veď svätý život

Ježiš, nemôžem zostať taká aká som?1

počúvaj Ma; vymenuj Mi jednu osobu svätej viery, ktorá si nikdy nezvolila Cirkev; menuj Mi jednu osobu, ktorá by bola tak rozdelená! ...

Nepoznám žiadneho.

nie, takí neboli žiadni;

(Ježiš čakal, až niečo poviem.)

Chceš ma mať pre Seba 'úplne'?

áno, chcem; neboj sa; čo ti robí starosti, dcéra?

(Určite som si povzdychla.)

Čo sa stane, ak zostanem taká istá?

zostaň stále taká istá a zistíš, že ťa neprestanem k Sebe volať;

Môžem sa Ťa niečo opýtať?

môžeš;

naozaj Ti záleží na tom, aby som sa zmenila?

áno;

Je v tom teda nejaký rozdiel, keď sa zmením, teda stanem sa svätou, ako mi hovoríš?

áno, je to rozdiel; obráť sa ku Mne a zostaň so Mnou;

Môžeš už teraz vidieť do budúcnosti?

určite, milovaná;

Môžem sa Ťa niečo opýtať?

môžeš;

Keď teda vidíš do budúcnosti, rada by som niečo vedela, ak mi nechceš odpovedať, nakresli mi srdce - sklamem Ťa nakoniec?

nie, nesklameš Ma;

(Uľavilo sa mi ...)

Ako sa budeš cítiť?

Ja, Boh, sa budem cítiť oslávený;

Áno?

áno; neboj sa; prečo sa bojíš byť svätá? pamätaj, že si na začiatku Môjho volania;

Čo to v skutočnosti znamená?

to znamená, že sa ešte učíš odo Mňa; budem ťa učiť a ukazovať ti Svoje Diela; som ešte len na začiatku Svojho volania, neskôr zistíš, ako pôsobím; neskôr ťa zavolám v stanovený čas, aby si našla Pokoj; uvedomuješ si celkom, čo Pokoj znamená?

V skutočnosti nie som si istá. Pokoj by mohol znamenať smrť, mohol by znamenať Cirkev. Neviem to celkom ...

Ja som Pokoj; Ja som tu, pri tebe; Moja pravá Ruka drží tvoju ruku, ktorá píše; Moja ľavá Ruka spočíva na tvojom ľavom pleci; som Prítomný a cítiš Ma; som tvoj Učiteľ, dcéra; kráčaj so Mnou! pracuj so Mnou, pretože Ja som ťa ustanovil za Svoju posolkyňu; nenechaj sa ľuďmi odradiť; mnohí z nich nechápu, lebo temnota mohla uzavrieť ich srdce a vziať im všetko chápanie; buď pokojná; Ja, tvoj Boh, ťa milujem do zbláznenia; odvahu, dcéra;


1 tzn. viesť svetský život, ale predsa nasledovať Ježiša


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved