SK » Posolstvá»


Ktorý dom ťa potrebuje viac?

23. oktober 1986

Vassula, ktorý dom ťa potrebuje viac? chcem, aby si si vybrala;

Ježišu, ak sa ma pýtaš, čo je dôležitejšie, či Tvoj Dom alebo môj, tak samozrejme poviem, že "Tvoj Dom"; a ak si mám vybrať, vyberám si Tvoj Dom.

žehnám ti;

(Ježiš sa zdal tak potešený!)

povediem ťa, maličká;

poď, vezmi na seba Môj Kríž, nasleduj Ma; pamätaj si dobre, pomôžem ti budeš Mojou žiačkou; budem ti pomáhať, aby si Ma mohla hlásať; som Svätý, som Svätý, buď aj ty Svätá, ži Sväto; budem ťa pritom podporovať; Vassula, chceš pre Mňa pracovať?

Povedz znovu Svoje meno.

Ježiš Kristus;

Áno, budem pre Teba pracovať.

milujem ťa; volaj Ma, kedykoľvek si to budeš priať;

(Povedala som 'áno', bez toho, aby som vlastne vedela, čo to znamená pracovať pre Boha. Ale pretože Ho milujem, chcela som Mu urobiť radosť, a nepomyslela som na svoju neschopnosť!)

načúvaj Mi; počuj Moje volanie, počuj Moje volanie; vidíš Môj Kríž? Ja, Ježiš, ti dávam túto víziu;1 volám, trpím, pretože vás rátam, Moji milovaní; vidím, ako ste rozptýlení a neviete o nebezpečenstvách, ktoré vám nachystal diabol; Moje Srdce je naplnené bolesťou, keď vás vidí tak ďaleko odo Mňa!

(Po dobu jedného mesiaca mi Ježiš ukazoval obraz Svojho Kríža. Kam som sa otočila, ktorýmkoľvek smerom, všade som pred sebou videla tmavý Kríž. Keď som pri jedle pozdvihla oči od taniera, bol tu. Keď som sa pozrela cez sieť proti moskytom, bol tam Kríž. Keď som prešla do druhej izby, nasledoval ma Kríž. Bol jednoducho tu. Tak to trvalo mesiac. Bolo to ako by ma prenasledoval.

Potom mi začalo strašiť v hlave niečo iné: To všetko, čo sa odohralo, snáď vôbec nie je od Boha. Ale keby to bol diabol, bol by býval tak hlúpy, že by ma obrátil? Dostala som strach pri pomyslení, čo tomu všetkému povedia ľudia. Čo sa so mnou stane? Budú sa mi vysmievať!)

dcéra Moja! dcéra Moja, ži v pokoji!

(Hneď sa ma zmocnila nedôverčivosť.)

Kto je to?

Ja, som to, Ježiš; zostaň so Mnou, volal som ťa už roky; chcel som, aby si Ma milovala, Vassula ...

Ježišu, kedy si ma volal prvý krát?

to bolo v dobe, keď si bola v Libanone volal som ťa vo sne; videla si Ma; už si nepamätáš, ako som ťa k Sebe priťahoval, keď som ťa volal?

Áno, spomínam si, mala som vtedy asi 10 rokov. Bála som sa sily, ktorá ma ťahala. Bolo to ako silný prúd, ako magnet, ktorý priťahuje malé magnety. Pokúšala som sa klásť odpor a vzdialiť sa, ale nepodarilo sa mi to. Úplne som k Tebe bola pritisnutá. Potom som sa prebudila.

(Je to pozoruhodné, že mi Ježiš pripomenul tento sen. Ešte pozoruhodnejšia bola pre mňa skutočnosť, že som si na neho spomenula.)


1 byl to obrovský, černý kříž


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved