SK » Posolstvá»


Budeš musieť nadobudnúť Múdrosť

16. december 1986

Trvalo mi to deň, kým som si uvedomila, čo si mi ponúkol. Bola som prekvapená sama sebou, ako som bez rozmýšľania prijala to, čo si mi ponúkal. Chcem Ti poďakovať, Pane.

pokoj nech je s tebou; uvedomuješ si jeho dôležitosť?

Pomaly, áno! Ale ja si nezaslúžim takú milosť.

budeš musieť nadobudnúť Múdrosť; avšak nedaj sa odradiť; budem ťa učiť, ako si ju zaslúžiť; si v Mojom Svetle a tým, že si v Mojom Svetle, naučíš sa;

počúvaj Môj Hlas, snaž sa Ma spoznávať; som Ježiš Kristus a som tvoj Učiteľ; naučil som ťa pracovať skrze Svätého Ducha; naučil som ťa milovať Ma; vylial som na teba Svoje Diela, aby si Ma mohla chápať; Ja som tvoja Sila; bude ti daná Sila premôcť svojich odporcov, ktorých bude mnoho, Moje dieťa;

(Boh zdal sa smutný, a to ma desilo, lebo Boží Hlas sa náhle stal vážnym a smutným.)

Prečo? Prečo?

prečo? lebo mnohí tiež neveria, že pôsobím týmto spôsobom; niektorí neveria vo Mňa vôbec; dcéra, musím ťa varovať;1 toto ti hovorím, aby si bola pripravená a vedomá si týchto ľudí, pretože sú hluchí a slepí a uzavreli si svoje srdcia; budú sa chcieť ospravedlniť; budú ti hovoriť, že toto nie je odo Mňa, že všetko toto pochádza z tvojej hlavy, budú ťa kŕmiť otrávenými teóriami; nájdu spôsoby, aby ti ukázali, že sa mýliš, dajú ti čítať ich teórie,2 aby ti dokázali, že sa mýliš; preto ťa varujem, dcéra, nedovoľ ľuďom, aby ťa odradili; nedovoľ tvojej generácii, aby ťa zničila;

Pane, čo tu môžem ja urobiť? Kiež ma Ty ochrániš Svojou Rukou!

budem pri tebe po celý čas, necíť sa opustená; naučím ťa byť silnou a nebudeš si všímať všetkých svojich utláčateľov; pripravím ťa; budem ťa živiť, aby si bola naplnená; zostávaj v Mojom Pokoji a prebývaj vo Mne;

Ježiš Kristus


1 Boh hovoril otcovským a dôverným tónom
2 predpoveď, ktorá sa splnila približne o týždeň


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved