SK » Posolstvá»


Som Svetlo

20. september 1986 1

pokoj s tebou!

Smiem byť s Tebou?

áno, si so Mnou, som Svetlo;

Smiem byť pri Tebe?

si pri Mne, si vo Mne, som Svetlo;

Môžeš ma vziať pod Svoju ochranu?

si pod Mojou ochranou;

Smiem sa o Teba oprieť?

môžeš sa o Mňa oprieť;

Potrebujem Tvoju Silu, aby som upevnila svoju Vieru.

dávam ti Svoju Silu;

Potrebujem Tvoju Lásku.

si Mnou milovaná;

som Svetlo a svietim, aby všetci videli; neboj sa, Moja Cesta je priama; Moja Cesta ťa dovedie ku Mne; stretnem ťa a ty Ma spoznáš, lebo vyžarujem Pokoj a Lásku

poď ku Mne; vidíš Ma? počuješ Ma? nemaj strach; nezostávaj tak vo tme; pozri, tvoje nohy sú uzdravené,2 môžeš zasa chodiť, hľaď, môžeš zasa vidieť; uzdravil som ťa; vyliečil som ťa z tvojej hanby a očistil som ťa od tvojich hriechov; používaj nohy, aby si prišla ku Mne, oči, aby si Ma videla, vieru, aby si sa so Mnou stretla; som tvoj Vykupiteľ; som tvoj Pokoj; Ja, Ježiš, vás všetkých milujem;


1 napísané po očiste
2 symbolicky povedané


   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved