Vassula a Vatikán
Oficiálny dialóg pani Vassuly Ryden s Kongregáciou pre náuku viery vo Vatikáne. Dialóg bol vedený prefektom Kongregácie pre náuku viery, kardinálom Jozefom Ratzingerom, ktorý je v súčasnej dobe emeritným pápežom Benediktom XVI.
Viac podrobností ...

 

Vassula a pravoslávna cirkev
Alexandrijský patriarcha Theodoros II. prijal v septembri 2007 Vassulu v patriarcháte. Požehnal Vassulu a jej misiu a daroval jej ikonu Krista Pantokratora s osobným venovaním.
Viac podrobností ...


 

Nihil Obstat a Imprimatur
Prorocké zjavenia Pravého Života v Bohu obdržali od cirkevného Magistéria Imprimatur a Nihil obstat - oficiálnu cirkevnú pečať schválenia, ktorá dodnes ostáva v plnej platnosti. Cirkevné Imprimatur a Nihil obstat sú výkonom Magistéria.
Viac podrobností ...

 

Jednota kresťanov
V posolstvách Pravého Života v Bohu zaznieva volanie po jednote. Táto "výzva" nachádza odozvu v srdciach všetkých, ktorí sa snažia úprimne nasledovať Krista. Vassulin hlas - a jej poslanie - vyjadrujú naliehavosť výzvy ku zmiereniu, pokoji a jednote.
Viac podrobností ...

 

Stanovisko Cirkvi
Svedectvo kardinálov, arcibiskupov, biskupov a ďalších duchovných z rôznych kresťanských denominácií, medzi nimi nájdete svedectvo pravoslávnych, katolíkov, protestantov a ďalších.
Viac podrobností ...

 

Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu - Vassulina príhovor v Dháke
Po svojom príhovore o posolstvách Pravý Život v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke (Bangladéš), bolo Vassule budhistickou komunitou udelené ocenenie za propagáciu pokoja a medzináboženskej harmónie.
Viac podrobností ...

 

Domy Beth Myriam - pomoc ľuďom v núdzi
Tento projekt pomoci ľuďom v núdzi vznikol v roku 1998, kedy bola Vassula inšpirovaná víziou, aby pomohla hladujúcim vo Svätej zemi. Tak bol odštartovaný projekt domov Beth Myriam (Domy Máriine), kde nachádzajú pomoc tisíce ľudí po celom svete. Viac podrobností ...

 

"Zem sa zachveje v základoch."
Prečítajte si posolstvo, ktoré prijala Vassula presne o 10 rokov skôr (na deň presne), pred šokujúcou udalosťou 11. septembra 2001 v New Yorku. Vassula tiež pripája svoj list a komentár k celej udalosti.
Prečítajte si posolstvo ...

 

Vassula o proroctvách
Článok o Božích proroctvách, ktorá nám majú pripomenúť Jeho volanie k obráteniu a láske, proroctvách, ktoré hovoria o páde Dvojičiek v USA a súčasných vlnách tsunami v Ázii.
Viac podrobností ...


 

Oficiálny TLIG Magazín
Štvrťročný spravodaj informujúcí o aktivitách Pravého Života v Bohu po celom svete. Nájdete v ňom prednášky o spiritualite, farebné fotografie a reportáže usporiadané s jediným cieľom: zvestovať Slovo Božie a prispieť k rastu Božieho Kráľovstva. Viac podrobností ...

Ďalšie dôležité odkazy

Zaujímavé videá - novinky, ktoré sú spracované na základe posolstiev TLIG možno nájsť na stránkach Youtube. Ide o tieto videá:

Vzťah proroctiev TLIG ku Koncu Čias
- video pod názvom: "Part 1: Relation of TLIG prophecies to the End of Times" (1. časť: Vzťah proroctiev TLIG ku Koncu Čias) - po anglicky - s anglickými titulkami. V tomto videu O. Petr vysvetľuje, že sa nachádzame na konci jednej epochy ľudských dejín a ako aj keď sme boli Bohu neverní, On nás nikdy nás neopustil a snaží sa nám pomôcť, hoci dodnes len veľmi málo ľudí rozpoznáva Jeho milostivú Prítomnosť a ešte menej prijíma Jeho volanie.

Proroctvá o COVID-19 - teraz Boh zastavil svet
- video pod názvom Part 2: Prophecies about COVID-19 - Now God stopped the world (2. časť: Proroctvá o COVID-19 - teraz Boh zastavil svet) - tiež nahraté po anglicky a s anglickými titulkami. V tomto videu O. Petr krok za krokom predstavuje proroctvá o COVID-19, proroctvá o tomto Konci Časov sa realizujú za našich dní.

Naplnenie proroctiev dnešných dní
- video dokonca so slovenskými titulkami pod názvom "Naplnenie proroctiev dnešných dní" možno nájsť na stránke Máriin bojovník (Mary's Warrior), a to je 3. časť uvedeného seriálu videí na základe posolstiev TLIG pre tento Koniec Časov. V tomto videu o. Petr - odvolávajúc sa na Knihu zjavenia (6,6) a posolstvá TLIG z 22.12.1993 - hovorí o veľkom súžení, aké nebolo odkedy vznikli národy, ktoré má prísť na svet už počas nášho života a tiež o tom, dnešný, len čiastočný zákaz Ustavičnej Obety vyvrcholí jej úplným zákazom, a to nielen pre veriacich, ale aj pre kňazov... V súvislosti s týmto súžením zahynú mnohí nielen zlí, ale aj dobrí. Zlí preto, že konali zlo, dobrí preto, že ignorovali varovania... Napokon Pán obnoví Ustavičnú Obetu a nastane nová éra a Boh sľubuje, že už nikdy nebude také súženie...

Pomôžu vakcíny, alebo jedine pokánie? Slova od Pana Ježiša...
- napokon je na tejto stránke Máriin bojovník jedno krátke, video, ktoré je vlastne hudobným spracovaním posolstva TLIG z 13.3.2020 (Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym). Video má názov: "Pomôžu vakcíny, alebo jedine pokánie? Slova od Pana Ježiša..."


 
 
NAJNOVŠIE SPRÁVY:

KONIEC ČASOV
Výber z posolstiev – Vassula Ryden: Pravý Život v Bohu

List od Vassuly
aktuálny list od Vassuly z 2. marca 2022, informujúci o tom, že existuje mnoho posolstiev, ktoré nás varovali pred tým, čo sa dnes deje.

Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?
Vassula a páter John Abberton urobili niekoľko komentárov k posolstvu od Panny Márie zo 7. januára 2008

Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi
Nasledujúci článok od P. Josepha Iannuzziho, S.Th.D. je odpoveďou na dva listy, ktoré Vassula zaslala 13. a 15. novembra a ktoré sa týkajú pápeža Františka. Vassula ho opísala ako "vynikajúci článok" a podporuje jeho preklad do iných jazykov.

Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi

Údajné zjavenia šíriace sa medzi Pravým Životom v Bohu
Rev. J. L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.  

Potreba rozlišovania duchov 
Tento nový rozšírený článok od Vassuly obsahuje príspevky od o. Josefa Iannuzziho


 
 

 
Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved