SK » Posolstvá»


Prorok Daniel (pokr.)

22. december 1993

(Pokračovanie.)

áno, Vassula, píš:

áno, tí, ktorí bezdôvodne odmietali Moje volania, sa budú vyznávať a vravieť: "zhrešili sme, páchali sme zlo; Pane, ako dlho bude trvať táto katastrofálna neprávosť, keď tvoja svätyňa i vojsko sú šliapané pod nohami? ako dlho ešte bude Pravda pochovaná, od tej doby, kedy bola zvrhnutá na zem?1 je to výsledok našich hriechov a zločinov našej apatie?"

a Ja vám poviem: keď sa Smrť vkrádala vašimi oblokmi, nikto nepočúval Moje úzkostné volania a Moje varovania; posmievali ste sa im alebo ich ignorovali; keď som k vám prišiel pokrivkávajúc a ako nariekajúci žobrák a doprosoval sa vašej pozornosti, vy ste sa rozzúrili a hnali ste Ma preč; keď som k vám prišiel ako skľúčený otec varovať vás, že vaše telo spráchnivelo, aj keď ste stáli, a že vaše oči hnili, aj keď stále boli na svojom mieste, a že hoci ste boli považovaní za živých, boli ste v rozklade,2 prepadli ste zúrivosti a vyhlásili vojnu proti Mne a všetkým svätým, ktorých som vám posielal, a teraz vaša hrôza padá na vás; "prečo, môj Pane," poviete, "prečo si Svoje Sväté Miesto odovzdal do moci šelmy?3 azda už nemáme piť Tvoje Víno? azda už nemáme jesť Tvoj Chlieb? nemáme už viac vysádzať vinohrady? sme teraz nútení4 poslúchať Nezákonných5 a tých, ktorí sú pod vládou šelmy?"6

potom vám pripomeniem, že som vám posielal Svojich služobníkov prorokov tak vytrvalo, tak často, aby hovorili: "každý z vás nech si oblečte vrecovinu, kajajte sa a odčiňujte svoje skutky, postite sa o suchom chlebe a vode!", ale vy ste Ma nepočúvali, vy ste sa nekajali, ani sa nepokorili, pretože ste zamenili tmu za svetlo a svetlo za tmu; a ešte vám hovorím, že príde doba ešte väčšieho súženia, aké nebolo od doby, kedy národy začali existovať;7

až príde Môj Deň, slnko sčernie ako hrubá vrecovina; mesiac bude v plameňoch a samé základy zeme sa budú triasť, a ako vnútornosti vyliate z brucha, zem vyvrhne svojich démonov; keď sa to stane, ľudia budú túžiť po smrti, ale ju nenájdu! potom sa nebo zroluje ako zvitok a okamžite sa rozplynie v plameňoch a všetky prvky sa budú taviť v páľave;8 tento deň prichádza, a to skôr, ako si myslíte; splním tieto proroctvá za vášho života;

keď príde ten Deň, dobrí aj zlí podobne zahynú; zlí preto, že prejavovali len podlosť a dobrí preto, že nepočúvali Moje varovania; hoci ste videli mnohé veci, nevšímali ste si ich; a hoci vaše uši boli otvorené, nepočuli ste Ma; kto z vás počúva teraz?

.... až všetky tieto veci prejdú, Ja znovu vztýčim Svoju Večnú Obeť na Svätom Mieste, ako to bolo za starých čias; hneď potom všetky národy a všetci obyvatelia zeme9sa Mi budú klaňať a uznajú Ma ako Obetného Baránka vo Večnej Obete - kliatba bude sňatá10 a Moja Večná Obeta bude opäť na svojom Svätom Mieste; odvtedy už nikdy nebude noc, pretože Moja Prítomnosť11 bude žiariť na vás všetkých;12

potom opäť všetci prídu a budú piť Moju Krv a jesť Moje Telo a rozpoznávať Moju Obetu; všetci Mi budú jedným hlasom a jedným srdcom slúžiť dňom i nocou v Mojej Svätyni a Ja roznesiem Svoje Slovo do každého srdca .... a pokiaľ ide o tých, ktorí ku Mne volali s ľútosťou a priznali svoje hriechy,13 tí tiež budú opäť stáť predo Mnou, aby Mi slúžili, a už nikdy nebudú hladní, ani smädní; ani ich už nikdy nebude sužovať spaľujúci vietor,14 pretože ich bude potešovať Moja Prítomnosť a nikdy už sa nebudú pýtať: "kde je Tvoje Víno?", alebo "kde je Tvoj Chlieb? čím sa máme nasýtiť?", pretože teraz bude váš Stvoriteľ medzi vami a sľubujem vám, že budem medzi vami prebývať15 a sľubujem vám, že už nikdy zem neupadne do takého súženia;

ešte raz vylejem na vás všetkých Pokoj a Bezpečie; a oči tých, ktorí vidia, už nebudú zatvorené, a uši tých, ktorí počujú, budú pozorné; počuj Ma, dcéra, povedz Môjmu ľudu toto: Tvoj Spasiteľ prichádza a cena víťazstva je s Ním; Jeho Meno: Verný a Pravý, Pán pánov a Kráľ kráľov16


2 narážka na Mt 6,22-23 a Zj 3,1-6 - cirkev v Sardách
3 šelma, ako mi Pán povedal, znamená slobodomurárov
4 narážka na Zj 13,16-17
5 taktiež ako Rebela, pozri 2 Tes 2,3-4
6 šelma vo Zj 13,1-18 predstavuje slobodomurárstvo
9 narážka na Zj 6,15-17
10 Zj 22,3, zrušenie Večnej Obeti
11 v Eucharistii, Svätej Obeti
13 pastieri, ktorí činili pokánie pred Dňom PánaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved