SK » Úvod » Príchod môjho anjela »

DIELY:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Príchod môjho anjela

Vassula Rydén

Jednou z prvých vecí, ktorú môj anjel napísal na papier bola kresba srdiečka. Uprostred srdiečka nakreslil ružu, ktorá akoby z neho vyrastala. Potom sa mi jemne, aj keď stále k môjmu veľkému úžasu, predstavil ako môj strážny anjel Daniel. Opustil ma zmätenú, ale súčasne s veľkou radosťou. Bola som tak šťastná, že som po dome takmer lietala, moje chodidlá sa sotva dotýkali zeme a ja som si hlasno opakovala: "Som tá najšťastnejšia osoba na zemi a možno jediná, ktorá mohla takýmto spôsobom komunikovať so svojím anjelom!"

Nasledujúci deň ku mne anjel znova prišiel. V komunikácii s ním som strávila dlhé radostné hodiny. Potom ďalší deň znovu, ale tentoraz so sebou, k môjmu veľkému údivu, priviedol aj nespočetné množstvo iných anjelov rôznych chórov. Cítila som, že brány neba sa náhle doširoka otvorili, pretože som ľahko mohla cítiť veľký pohyb anjelov zhora. Všetci sa ukazovali nadšení a šťastní, tak, ako keď sa očakáva, že sa stane niečo úžasné. Zo spôsobu, ako sa radovali som spoznala, že v nebi je oslava. Potom všetci anjeli jednohlasne spievali tieto slová: "Čoskoro sa stane šťastná udalosť!" Vedela som, že nech to bude akákoľvek udalosť, bude sa týkať priamo mňa, ale hoci som sa veľmi namáhala, nemohla som uhádnuť, čo to bude. Tento zbor spieval po celý deň len s niekoľkominútovými prestávkami. Zakaždým, keď sa nebo otvorilo, anjeli opakovali rovnakú pieseň.

Prvé slová, ktorá mi môj anjel povedal o Bohu boli: "Boh je blízko teba a miluje ťa."

V tej chvíli som musela Pána veľmi raniť, pretože Jeho slová na mňa neurobili žiadny dojem. Pamätám si, že keď mi môj anjel povedal tieto slová, pomyslela som si, že je to pre anjelov celkom bežné, že hovoria také veci, pretože žijú v Božej blízkosti. Neodpovedala som a môj anjel už nič nedodal.

O niekoľko dní neskôr môj anjel náhle zmenil prístup ku mne a všimla som si, že bol veľmi smutný. Veľmi vážnym hlasom ma požiadal, aby som čítala Slovo. Predstierala som, že neviem, čo tým mieni a spýtala som sa na to. Anjel ešte viac zosmutnel a povedal, že veľmi dobre viem, čo mal na mysli, ale predsa povedal, že je to Písmo Sväté. Hneď som mala odpoveď na jazyku, povedala som, že žiadnu Bibliu doma nemám. Škriepila som sa ďalej a vyhlásila, že chce nemožné, pretože v moslimskej krajine, v ktorej som vtedy žila (Bangladéš), žiadne Biblie v kníhkupectve nepredávali. Povedal, aby som ihneď išla do americkej školy, ktorú navštevoval môj syn a vypožičala si Bibliu v miestnej knižnici. Diskutovala som o tom, či ísť alebo radšej zostať doma a odmietnuť. Ďalšia vec, ktorá ma miatla, bolo pomyslenie, ako na toto všetko bude reagovať môj manžel a moji priatelia. Proste som si nebola schopná predstaviť, ako pred nimi stojím s Bibliou. Potom som začala premýšľať o mieste v byte, kam ju schovám, až ju prinesiem domov. Ale keď som videla smútok na tvári svojho anjela, rozhodla som sa ho vypočuť. Vypravila som sa teda do školy a našla niekoľko výtlačkov Biblie v polici knižnice. Jednu som si vybrala a priniesla ju domov. Otvorila som ju, aby som čítala, ako ma o to požiadal môj anjel. Moje oči hľadeli na žalmy: čítala som, ale nerozumela ani jedinému slovu. Týmto znamením mi Boh ukazoval, aká slepá som bola.

Očisťovanie

Môj anjel sa ku mne vrátil stále veľmi smutný a vyčítal mi moje konkrétne skutky, ktoré som v živote spravila a ktoré veľmi zarmútili Boha. Potom mi tiež vytýkal, ako som Bohu hodila do Tváre Jeho dary, dary, ktoré mi Boh dal, ale ja som si ich celkom nevážila.

Takto mi začal pripomínať a ukazovať hriechy, z ktorých som sa nikdy nespovedala. Ukazoval mi ich ako na obrazovke. Pripomenul mi konkrétnu situáciu a tiež mi ukázal, ako veľmi to urazilo Boha. Tie najtvrdšie výčitky sa však týkali odmietnutia Božích darov. Anjel povedal, že je ohromnou urážkou Boha odmietnuť a odhodiť Jeho dary. Dal mi pozrieť sa na moje hriechy Božími očami, spôsobom, ktorým sa pozerá Boh a nie my. Moje hriechy boli tak obludné, že som sebou pohŕdala a horko plakala. Ako som neskôr pochopila, tento môj stav bol milosťou Božou, aby som konala úprimné pokánie. Moje hriechy mi boli predvedené tak priezračne jasne a zjavovali nitro mojej duše tak otvorene, že to bolo ako by som sa obrátila naruby. Náhle som si uvedomila, ako sa museli cítiť Adam s Evou po ich hriechu, keď k nim pristúpil Boh a vo Svojom Svetle im bol tvárou v tvár. Moja duša bola obnažená a vystavená, cítila som sa ako nahá, odporná a škaredá. Jediné, čo som mohla svojmu anjelovi medzi vzlykmi povedať, bolo že si nezaslúžim bežnú smrť, ale bytosť ako ja, tak úplne skazená, by mala byť po smrti porezaná na kúsky a pohodená hyenám.

Toto očisťovanie muselo trvať takmer celý týždeň. Cítila som to ako oheň, očistný oheň, ktorý čistil vnútro mojej duše a bola to veľmi bolestivá skúsenosť.

DIELY:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved