SK » Úvod » Povolanie a nástroj »

Povolanie a nástroj

Vassula Rydén

Vassula Rydén je pôvodom Grékyňa narodená v Egypte a patrí ku gréckej pravoslávnej cirkvi. Boh k nej prišiel v roku 1985, keď žila v Bangladéši, a to veľmi podivuhodným spôsobom, aby ju použil ako Svojho nástroja a zveril jej Svoje slová Múdrosti pre celé ľudstvo. V skutočnosti je to pripomienka Jeho Slova, ktorým je Písmo Sväté. Je to volanie k pokániu, zmiereniu, pokoju a jednote.

Keď Boh začal do Vassulinho života zasahovať, bola celkom zmätená a bála sa, že je klamaná. Táto neistota bola jej najväčším krížom, pretože nikdy predtým v živote nepočula, že by sa Boh aj v našej dobe k ľuďom prihováral. Kvôli tomu sa bála a snažila sa svojej skúsenosti uniknúť. Táto sa však nezmenšovala. Naopak, Boh sa priblížil ešte silnejšie. Ako táto svätá komunikácia pokračovala, Vassula sa navidomoči menila: rástla vo viere, v poznaní a v láske Božej. Jej potreba hľadať uistenia slabla a ona sa stávala pokojnejšou v tejto neobvyklej úlohe, čo jej božskému Návštevníkovi umožňovalo plnšie zdelenie.

Hlavným motívom celého posolstva je Ježišova božská láska vyjadrená svadobnými termínmi, čo je vlastnosťou mystiky. Je predložená ako žiara, ako vyliatie nevýslovnej Kristovej lásky. Skutočnosť, že Vassula, ktorá sa nikdy neučila žiadnemu katechizmu a nemala ani žiadne iné teologické vzdelanie, je schopná písať o tak hlbokých duchovných témach, bez toho aby sa dopustila akéhokoľvek omylu, je mocným potvrdením pravosti týchto posolstiev.

Od roku 1985 bola Vassula pozvaná, aby prehovorila v 73 krajinách na 6 kontinentoch a celkom absolvovala vyše 1000 prezentácií. Za celú túto prácu a úsilie neprijíma žiadne osobné honoráre, poplatky alebo materiálne výhody. Knihy boli preložené do 40 jazykov. Sú písané tak jasným a priamym jazykom, že ich môže chápať ktokoľvek, akokoľvek starý. Zároveň je ich obsah tak bohatý a hlboký, že skvelí teológovia boli inšpirovaní, aby napísali knihy o spiritualite týchto posolstiev. Boh sám si prial, aby tieto posolstvá boli nazvané: Pravý Život v Bohu. Nech je Vassula pozvaná kamkoľvek: do Ázie, Ameriky, Austrálie, Afriky alebo Európy, všade je vítaná davmi ľudí všetkých vekových kategórií, sociálnych tried a prostredí, aké si len možno predstaviť, kresťanmi i nekresťanmi. Medzi tými, ktorí si prichádzajú vypočuť jej svedectvo nie sú len laici, ale aj duchovní vodcovia a hierarchia. Tiež iné náboženstvá, ako izraelskí Židia alebo budhistickí mnísi v Hirošime a Bangladéši, ju pozvali, aby u nich svedčila. Ich zhromaždení sa zúčastňuje až 150 000 ľudí, medzi ktorými by sme v niektorých krajinách našli tiež Moslimov, Hindiustov, Budhistov a Židov.

Už trikrát mala príležitosť hovoriť o jednote vo Svetovej Rade Cirkví v Ženeve a v Rumunsku v Iasi na stretnutí nazvanom: "Jednota a obnova, porada a kresťanská spiritualita pre našu dobu." V roku 1998 a 2001 navštívila Vassula Spojené Národy v New Yorku. Pozvala ju sekcia usilujúca o mier vo svete, pracujúca najmä medzi Židmi a Palestínčanmi. Mala k nim prehovoriť a zopakovať, čo náš Pán vraví v posolstvách o tom, ako dosiahnuť mier vo svete. V roku 2001 bola medzi inými pozvaná Medzinárodným Brigitinským centrom vo Farfe, aby hovorila o ekumenizme a spiritualite.

Od mája roku 2002 je Vassula pozývaná, aby vydávala svedectvo na rôznych medzináboženských stretnutiach. Jedno z prvých, organizované v Dháke, bolo zahájené moslimským Imámom (moslimský duchovný).

Potom Vassula prehovorila na pozvanie arcibiskupa Taipei, Josepha Ti-Kan, k ľuďom, ktorí sa nehlásia ku kresťanskej viere. Vo februári 2003 bola pozvaná ctihodným Suddhanandou do kláštora v Dháke, aby prijala Zlatú Cenu Mieru ako ocenenie jej úsilia o propagáciu mieru vo svete. Na túto cenu bola nominovaná budhistickými mníchmi ako významná osobnosť vzhľadom k jej prispeniu a úsiliu o nastolenie harmónie medzi náboženstvami a povzbudzovanie ku svetového mieru medzi všetkými národmi a vyznaniami. Slávnosť bola zahájená Mons. Michaelom Rozariom, arcibiskupom katolíckej cirkvi v Dháke. Medzi významnými hosťami bol aj sekretár apoštolského nuncia v Dháke, rovnako tak aj moslimskí profesori z rôznych regiónov Bangladéša a zástupcovia štyroch hlavných náboženstiev: Kresťania, Moslimovia, Budhisti aj Hinduisti.

V Písme je napísané, že viera bez dobrých skutkov je mŕtva. Plodom Pravého Života v Bohu je nielen obrátenie srdca, ale aj skutky lásky čitateľov tohto posolstva. Potom, čo Vassulu Panna Mária požiadala, aby tiež sýtila chudobných, pretože duchovná strava nestačí, priatelia posolstiev otvorili veľa domov, nazývaných Domy Beth Miriam (Beth Myriam znamená v preklade 'dom Máriin'). Tieto domy majú charitatívny účel. Okrem poskytovania stravy ponúkajú aj lekársku pomoc, odev a vzdelanie pre deti. Sú vedené v duchu neustálej modlitby a sú ekumenickej povahy. Nájdete ich na rôznych miestach sveta, v Egypte, Bangladéši, vo Svätej Zemi, veľa ich je na Filipínach, vo Venezuele a Brazílii. Je otvorený sirotinec v Keni a ďalej sa pomáha 600 sirotám, o ktoré sa starajú budhisti v Dháke.

 
Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved