SK » Úvod » Príchod môjho anjela »

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Príchod môjho anjela

Bitka medzi mojím anjelom a Satanom

Ako by nestačilo, že ma Satan mučil vo dne, prichádzal aj v noci. Nenechal ma spať. Zakaždým, keď som zaspávala, pokúšal sa ma udusiť. Niekedy sa mi zdalo, že je orol, ktorý mi vrazil svoj pazúr do žalúdka a vytlačil zo mňa všetok dych. Cítila som okolo seba bitku, cítila som, že som akoby uprostred tejto bitky medzi mojím anjelom a démonom. Potom jedného dňa akoby nič všetko prestalo. Satan prestal útočiť a ja som mala niekoľko dní pokoj. Celá táto skutočnosť spôsobila, že som bola zoslabnutá, ale viac vo spojení s mojím anjelom.

Môj strážny anjel sa mi stal všetkým a vyplňoval môj život. Lipla som na ňom tak povediac celým životom. Uvedomila som si, ako veľmi nás naši strážní anjeli chránia, milujú, starajú sa o nás, vedú nás, plačú pre nás, trpia s nami a všetko s nami prežívajú. Zdieľajú bolesti i radosti.

K môjmu zdeseniu démon odhadol, čo mi Boh pripravuje a vrátil sa na scénu. Tentoraz veľmi prefíkane zmenil taktiku. Použil klasickú stratégiu a pokúšal sa ma podviesť, keď sa mi ukázal ako môj anjel. Zameral sa na to, ako mi vykresliť Boha. Pretože odhadoval, že Boh si ma vybral pre misiu, jeho cieľom bolo vzbudiť vo mne falošný strach z Boha, takže zakaždým, keď prišiel čas, aby sa Boh so mnou zhováral, utiekla som od Neho.

Pripúšťam, že spočiatku sa mu darilo ma podviesť a ja som verila tomu, čo o Bohu povedal, pretože využíval mojej nevedomosti, aby môj rozum naplnil falošnou predstavou o Bohu. Predstavil mi Boha ako prísneho sudcu, ktorý má len malé pochopenie pre svojich tvorov a ktorý nás tvrdo trestá za sebamenšie chyby. To trvalo niekoľko dní.

Dostala som sa až do štádia, kedy som nebola schopná rozlišovať, kto je kto. Nedokázala som povedať, či so mnou bol môj anjel alebo či to bol zlý, ktorý ho napodobňoval. Nemala som nikoho, na koho by som sa obrátila, alebo s kým by som sa poradila. Bola som celkom opustená. Tiež som tieto zážitky nechcela zdieľať s mojím manželom, aby som ho nezarmucovala. Satan sa domnieval, že získava vrch a začal uťahovať slučku. Prejavoval sa v rôznych znameniach, vo špatnostiach, miatol ma. Aby všetko ešte zhoršil, každý deň sebou privádzal viac a viac démonov, ktorí na mňa útočili, takže pre môjho anjela strážneho bolo veľmi ťažké ma chrániť. Raz mi Boh dovolil vypočuť rozhovor, keď Satan dával pokyny svojim anjelom, aby na mňa zaútočili a ochromili ma. Títo padlí anjeli ma potom obkľúčili, vysmievali sa mi, klamali mi a zahŕňali ma všetkými možnými nadávkami. Tiež ma posmešne prezývali "Pia". Boh toto všetko dovolil, pretože to tiež použil na očistenie mojej duše.

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved