SK » Úvod » Úvod k posolstvám »

Úvod k posolstvám

Keď sa k nám prostredníctvom týchto posolstiev Boh prihovára, je dobre si všimnúť nádeje, ktorú nám On ponúka. Áno, od tej doby čo je našim Otcom sme Ním boli pokarhaní veľa ráz, a ako karhá otec svoje deti keď robia chyby, robí to aj náš Otec na Nebesiach. Robí to však s láskou, pretože On je Láska. Stvoril nás z lásky, aby sme my Jeho lásku opätovali.

Tieto posolstvá zjavujú veľmi dôverný vzťah Boha k Jeho stvoreniam. Boh od nás žiada, aby sme sa Mu viacej priblížili a spoznali Ho. No jednako nám pripomína že je Svätý, ale tiež nás žiada, aby sme mali "bázeň Božiu".

Tieto posolstvá volajú po vašej naozajstnej prirodzenosti a sú pripomenutím Jeho Slova a Jeho Bytia. Ako sám Boh povedal Vassule: "Povedz im, že tieto posolstvá nie sú vyhlasované preto, aby sa stali akousi senzáciou, ale aby im pripomenuli nutnosť ich obrátenia. Pre ich dušu je bezpodmienečne nutné, aby zmenili svoj život a boli svätí."

Tieto posolstvá zdôvodňujú, prečo si Kristus želá zjednotenie cirkví, zvlášť potom zjednotenie dáta Veľkej noci. V posolstvách je množstvo referencií o všeobecnom odpadlíctve, ako bolo predpovedané sv. Pavlom v 2 Tes 2 a o duchu vzbury, ktorý je v našich časoch tak silný. Tento duch vzbury teraz ako dym prenikol do kostolov zásluhou biskupov a kňazov (katolíckych), ktorí sa obrátili proti svojmu pastierovi. (Ján Pavol II.) Kristus nás vyzýva k tomu, aby sme zostali verní pápežovi. Víťazstvo nad zlom nie je ďaleko a teraz Dve Srdcia (Nepoškvrnené Srdce Máriino a Sväté Srdce Ježišovo) budú triumfovať nad týmto zlom.

Sú žiadostou o uznanie prítomnosti eucharistického Krista v jeho božstve a uznanie Márie, ako Božej Matky. Viac ako 5 tisíc vyjadrení k Duchu Svätému a hlboké učenie o prejavoch Svätého Ducha.

Boh navyše zjavuje prorocké posolstvá o Ruskej cirkvi. Hovorí, že Rusko bude zemou ktorá ho oslávi viac, než niektoré ostatné zeme a že sa stane hlavou (duchovne) väčšiny národov. Čo ale najviac zaznieva z týchto posolstiev, je Jeho nekonečná láskavosť a milosrdenstvo. Tento opis Boha dal Kristus, aby nám priblížil Svoj portrét: "Môj Otec je Kráľ a pritom tak materský, je Sudca a pritom tak láskavý a nežný, On je Alfa a Omega a pritom tak pokorný."

V týchto posolstvách sa Ježiš usiluje oživiť v nás to čo je mŕtve. Preto teda na nás vylieva Svojho Svätého Ducha, aby nás navrátil k Sebe a k Pravému Životu v Ňom. Sľubuje, že čoskoro bude vyliaty na ľudstvo Duch Svätý ako nikdy predtým tak, že premení celú zem. To je nádej pre nás, ktorí dúfame.

Mnoho častí z Písma Svätého, knihy Zjavenia a knihy o prorokovi Danielovi, nám bolo Ježišom Kristom v týchto posolstvách rozpečatené.

Prečo je Boh tak dychtivý, sám Seba odhaliť tak mocne opäť v našej dobe, ak to nie je preto, aby nás zachránil? Ježiš v jednom posolstve hovorí: "Pozerám sa dnes na zem a prajem si, čo som si nikdy neželal .... Moje Oči vidia to, na čo som sa nikdy nechcel pozerať, a Moje Uši počujú to, čo som nikdy nechcel počuť! Moje Srdce, ako aj Srdce Otca je postihnuté žiaľom. Stvoril som človeka na Svoj Obraz, ale on klesol, a dnes toľko ľudí na seba vzalo podobu Šelmy! ... Srdce Ma bolí keď vidím koniec tejto zeme a keď to čo vidím nie je vôbec v súlade s Mojím srdečným želaním ... váš Otec dal všetkému poriadok, len nie vašej slobode a vy ste svoju slobodu zneužili ..."

Preto Boh, náš Stvoriteľ, musí opäť zasiahnuť v našej dobe.

Vo Dvoch Srdciach,

Vassula

Začnite čítať  posolstvá

 
Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved