SK » Úvod » Zapisovanie posolstiev »

Úvodný komentár k zapisovaniu posolstiev

Posolstvá, ktoré prijíma a vlastnoručne zapisuje pani Vassula, sú zapísané podlhovastým písmom, odlišným od jej vlastného rukopisu. Vedome sa pri zapisovaní necháva viesť nadprirodzenou silou.

Handwriting Veľa dospelých, vrátane samotnej Vassuly, sa pýta, či je toto písmo Ježišovým naozajstným rukopisom. Na to sám Ježiš odpovedá, že to nie je Jeho rukopis, inak by to bolo bez chýb. Ale vždy hovorí: "Vassula dovoľ Mi použiť tvoju ruku," alebo "načúvaj a píš ..." Ako pri mnohých posvätných tajomstvách, nie je ani tu ľahké to naraz pochopiť, ale bude veľmi prospešné, keď sa zameriame na početné postrehy Vassuline aj otca O'Carrola.

Vassula prijíma Pánove posolstvá v zásade dvoma spôsobmi. Jedným zo spôsobov zapisovania je, že počuje a priamo zapisuje Jeho konkrétne slová. Inokedy Boh dá 'svetlo' porozumenia jej rozumu ohľadne toho, čo (On) chce oznámiť. Ona to potom zapíše, ako najlepšie to dokáže vyjadriť.

V oboch prípadoch je jej ruka vedená v pomalom zapisovaní dlhým, majestátnym rukopisom, ktorý si Ježiš zvolil. Vassula hovorí, že jej bolo ukázané, že môže posolstvo rýchlo zapísať svojím vlastným rukopisom, ale Ježiš zvolil Svoj spôsob, ako bude Jeho prítomnosť zjavená. On sa teda sám podieľa na písaní posolstva, zatiaľ čo sám je jeho Autorom.

Otec O'Carroll dospel k tomuto poznatku: ... "Aj iní prijímali diktovanie od Ježiša, napr. Mária de Armida, Adriana von Speyr a Sv. Brigita švédska. Vassulin prípad je jedinečný v tom, že zapisovanie posolstva je zároveň kontrolované. Máme zápis hlbokého osobného zakúšania Ježiša Krista s uistením, že zvolil tento spôsob hmatateľného prejavu tak, že napíše slová na papier." Vassula to tiež popisuje, ako by jej ruka bola 'uchvátená', rovnako ako boli uchvátené tela vizionárov v stave vytrženia. Človek je pri vedomí, ale nezaujíma sa o svoje najbližšie okolie, pretože sa celkom sústredí na prítomnosť Boha alebo Panny Márie. Vassula hovorí, že jej zapisovanie Pánovho diktovania je preniknuté Jeho prítomnosťou rovnako tak, ako keď vnímame a sme v Božej svätosti, všetko v nás je pozdvihnuté na vyššiu úroveň, než by sme kedy sami mohli (vlastným úsilím) dosiahnuť. Týmto spôsobom (zapisovania) nás Ježiš viditeľne učí, že keď Mu dovolíme, aby nás použil, a žijeme v Jeho prítomnosti, dôjdeme oveľa väčšieho úžitku, než by sme sami svojimi úbohými schopnosťami dosiahli. Hovorí nám: "Ja som vinič a vy ste ratolesti."

Video - Vassula prijíma a zapisuje posolstvo

Ďalšie články

Posolstvá Pravého Života v Bohu
Tu si môžete pozrieť kompletné posolstvá v pôvodnej rukopisnej podobe

Svedectvo otca Christiana Curtyho, OFM
Otec Christian Curty, OFM je kňaz a exorcista, člen Mariánskeho kňazského hnutia, pôsobiaci v Marseilles vo Francúzsku, píše tento článok o zapisovaní posolstiev a o "listu nášho Pána Jeho Cirkvi"

Grafologická analýza J.A. Muniera SGF
J.A. Munier SGF. GGOF., grafologický expert Najvyššieho súdu v Paríži (Francúzsko) podrobil rukopis analýze

Rozhovor otca René Laurentina s Vassulou
Úryvok z rozhovoru v ktorom sa Vassula vyjadruje k zapisovaniu posolstiev

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved