SK » Úvod » Príchod môjho anjela »

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Príchod môjho anjela

Chceš Mi slúžiť?

Ďalšia vec, ktorú som si všimla, bolo že Ježiš zaujímal čoraz viac a viac priestoru miesto môjho anjela. Prichádzal ako Najsvätejšie Srdce. Jedného dňa ma prekvapil Svojou otázkou. Spýtal sa, či Mu chcem slúžiť (touto misiou). Zmocnil sa ma strach a ja som zaváhala. Nedovolila som toto napísať ako ostatné veci. Bála som sa, že by mi mohol povedať, aby som sa zbalila, opustila svoj dom a nastúpila niekam do kláštora a stala sa rehoľnou sestrou. Nebola som na to pripravená a tiež som to nechcela urobiť. Moja nedôvera Ho sklamala a Jeho smútok mi neunikol, pretože to bolo veľmi zrejmé v tóne Jeho hlasu, keď mi povedal tieto slová, "Môžem v tebe prebývať cez tvoju ohromnú slabosť." Bola som z toho veľmi smutná, pretože som Ho sklamala, ale na druhej strane som sa bála neznámeho. Tu je presne, čo mi Pán povedal:

"... Mala si Mi slúžiť, zjavil by som v tebe utrpenie." Opakovala som "utrpenie", bez toho aby som pochopila, a On povedal, "áno, utrpenie. Budeš ..." Zdvihla som ruku, aby som nepísala, ale počula som to celé.

Celú noc som o tom premýšľala a potom som sa rozhodla vrhnúť sa do neznámeho a spoľahnúť sa celkom na Jeho Vôľu. Preto som sa k Nemu vrátila s Jeho otázkou. Spýtala som sa Ho: "Chceš, aby som Ti slúžila?"

Ihneď som cítila Jeho radosť a On povedal:

"Chcem to, veľmi to chcem, Vassula, poď, ukážem ti, kde a ako Mi môžeš slúžiť ... Pracuj a slúž Mi ako v tejto chvíli. Zostaň, aká si. Potrebujem sluhov, ktorí Mi slúžia tam, kde láska najviac chýba. Pracuj veľa, lebo tam, kde si, si medzi zlými, neveriacimi, si v hanebných hlbinách hriechu. Budeš Mi slúžiť tam, kde všetko dobro je prekrútené v zlo. Áno, slúž Mi v biede, zlobe a neprávosti sveta. Slúž Mi medzi bezbožnými ľuďmi, medzi tými, ktorí sa Mi posmievajú, ktorí prebodávajú Moje Srdce. Slúž Mi medzi tými, ktorí Ma bičujú, ktorí Ma odsudzujú. Slúž Mi medzi tými, ktorí Ma znovu križujú a pľuvajú po Mne. Ó, Vassula, ako veľmi trpím! Poď Ma utešiť! ... Namáhaj sa a trp so mnou, zdieľaj Môj Kríž ..." (24. mája 1987)

Boh ma ďalej vyučoval, naše rozprávania každodenne pokračujú až do dňa, keď toto píšem, lebo povedal, že tento dar budem mať až do svojho posledného dňa na zemi.

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved