SK » Úvod » Príchod môjho anjela »

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Príchod môjho anjela

Satanove útoky pokračujú

Diabol vedel, ako strašne sa bojím švábov. Píšem to veľmi nerada, ale cítim, že musím, aby som ukázala, ako so mnou diabol bojoval. Raz som vychádzala z izby a zabuchla som za sebou dvere. Náhle som zacítila, ako mi na tvár strieka vlhká tekutina. Nechápala som odkiaľ je. Potom som počula, ako sa mi diabol divoko vysmieva a poškľabuje sa mi: "Ja krstím takto. Takúto svätenú vodu si zaslúžiš!" Potom som si všimla, čo sa stalo. V ráme dverí som přiškripla veľkého švába ... takmer som umrela hnusom! Nerada sa toľko rozpisujem o Satanových útokoch, ale rada by som ukázala, ako veľmi sa snažil zabrániť, aby bolo toto posolstvo uverejnené v mojej misii, ktorú mi Pán pripravoval.

Jedného dňa sa opäť rozhodol zmeniť taktiku. Snažil sa ma podviesť tak, že na seba vzal presnú podobu môjho zosnulého otca. Dokonca aj hovoril presne ako môj otec. Dokonalá imitácia. Hovoril so mnou francúzsky tak, ako to otec tu a tam robieval a povedal: "Moja drahá, pozri ... Boh sa zľutoval a posiela ma, aby som ti povedal, že robíš chybu. Ako si mohla uveriť, že On s tebou takto komunikuje? Ako vieš, tieto veci sú nemožné a ty len urážaš a hneváš Boha. Uvažuj ... Boh k tebe hovorí? Už si počula o niečom podobnom? Iba v šialenstve môžeš niečomu takému uveriť!" Spýtala som sa: "Dobre, a čo môj anjel. U anjelov sú také veci možné?" Keď povedal: "Ach, henten ...", jeho hlas bol plný nenávisti a ja som znova spoznala Satana.

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved