SK » Úvod » Príchod môjho anjela »

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Príchod môjho anjela

Satanove útoky

Skôr kým začnem s týmto odsekom, rada by som napísala, čo píše otec Maria-Eugene vo svojej knihe Som dcéra Cirkvi o démonických útokoch.

"Pri stretnutí ľudského a božského, čistoty Boha a nečistoty duše, je pre diabla nesmierne dôležité, aby tu nezasahoval celou svojou mocou, ktorú má k dispozícii. Ešte malú chvíľu a duša očistená temnou nocou, bude proti jeho útokom bezpečná a bude pre neho veľmi nebezpečná. Z toho dôvodu sa diabol snaží využiť všetky svoje výhody, ktorými ju prevyšuje, pre jej nedokonalosť a pripútanosť k zmyslom. Svätý Ján z Kríža dodáva, že 'zlý si na ceste od zmyslov k duchu počína s veľkou prefíkanosťou'." (Živý plameň lásky, st.iii; Peers, HI, 83)

"Temnota týchto oblastí, neporiadok v duši, znepokojenie, ktoré vyplýva z novosti situácie a intenzita utrpenia, vytvára obzvlášť vhodné podmienky pre kniežaťa temnôt a klamstva."

"Podľa istých konkrétnych známok pokoja a hlbokého ticha vo zmysloch diabol ľahko uhádne, že duša prijíma božie oznamovanie. Náš učiteľ mystiky o tom vraví: 'Boh zvyčajne dovoľuje, aby nepriateľ vedel o týchto prejavoch priazne: čiastočne preto, aby im mohol brániť podľa poriadku spravodlivosti, a potom tiež preto, aby nemohol oprávnene namietať, že mu nebola daná príležitosť zmocniť sa duše, ako napr. v prípade Jóba'." (Temná noc, kniha II, xxiii; Peers, 1,449)

"Také sú problémy temnej noci ducha a príčiny, ktoré ju vytvárajú. Táto noc, ktorá je stretom či skutočným zápasom, je usporiadaná milujúcou Múdrosťou. Boh ustanovuje Svoje dokonalé kráľovstvo v duši jedine vtedy, keď ju zbaví jej nespôsobilosti pre božské a porazí všetky sily zla, ktoré kedy nad ňou mali nejakú moc."

Toto je pre vysvetlenie čitateľovi, aby lepšie pochopil, prečo Boh dovoľuje Satanovi zasahovať.

Po tomto prekrásnom dni, ktorý som strávila s našim Otcom v Nebi, sa z pekla vyhrnulo všetko zlo! Satan ma napádal veľmi krutým spôsobom. Keď som to počula prvýkrát, znelo to skôr ako rev divého zvieraťa než hlas. Zdalo sa, že ten rev hovorí: "ZMIZNÍÍÍ!" Odhadovala som, že ono "Zmizni" malo znamenať, že sa mám prestať stretávať s mojím anjelom a s Bohom. Všetku svoju úzkosť som premenila v zúfalé pátranie po svojom anjelovi, ale zdalo sa, že ma Satan úplne obklopil a s nesmiernou nenávisťou mi začal všemožne nadávať. Pôsobil v mojej duši také muky a trýzeň, že by som bola zomrela, keby nemal so mnou Boh Svoj plán. Nikdy predtým som nezažila také besnenie. Prikázala som mu, aby odišiel, ale zdalo sa, že to ho ešte viac rozzúrilo. Bolo to ako zúrivosť šialenca. Zbesilo vyvádzal ako niekto, kto sa pominul a veľmi chrapľavo vrčal: "Čo? Ťahaj odtiaľ tie k...., ťahaj alebo inak tu všetko strávi pekelný oheň!" Počula som sama seba odpovedať: "Nie!" Tým "Nie" som myslela, že neopustím prítomnosť Boha ani svojho anjela. Potom sa vymrštil, preklínal ma a nazýval ma všetkými možnými sprostými nadávkami.

Je veľmi ťažké opísať muky, ktoré môže démon v duši vyvolať. Keď sa to stane, nie ste schopní sa kontrolovať, hoci vám rozum vraví, že nie ste šialení. Tieto muky na mňa prichádzali v určitých vlnách a akoby nestačil sám Satan, posielal ďalších démonov, aby na mňa tiež útočili. Keď zaútočili, začalo vo mne rásť niečo veľmi desivé, nemalo to však nič spoločné s vonkajším strachom. Bol to pocit, ktorý som nebola schopná zapudiť.

Môj úbohý anjel mi v týchto príšerných chvíľach, keď som zavše verila, že sa celkom zbláznim, mohol povedať len jediné slovo, "MODLI SA!" Modlila som sa a vrúcne som prosila svojho anjela, aby mi pomohol prekonať tieto stavy, pretože sa zdalo, že budú trvať navždy.

DIELY:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Úvod
Povolanie a nástroj
Príchod môjho anjela
Úvod k posolstvám
Multimediálna galéria
Zapisovanie posolstiev

 
 
Povolanie a nástroj
Zhrňujúce informácie o Vassule Rydén a Pravom Živote v Bohu

Príchod môjho anjela
Vassula opisuje úplné začiatky ako k nej prišiel jej strážny anjel

Úvod k posolstvám
Vassulin úvod do čítania posolstiev Pravého Života v Bohu

Multimediálna galéria
Na pozeranie i počúvanie - fotografie, audionahrávky a videá

Zapisovanie posolstiev
Informácie a fotografie pozoruhodného spôsobu zapisovania posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved