Vassula prijíma Ocenenie za prácu pre mier (the Peace Gold Award 2003)

Vassula bola osobne pozvaná ctihodným Suddhanandou Mahathero, prezidentom Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, aby prevzala na tento rok "zlatú cenu mieru Atish Dipankar & Visuddhananda", pri príležitosti 94. narodenín prezidenta a zakladateľa budhistického chrámu. Slávnosť udelenia Zlatej ceny mieru 2003 sa konala v nedeľu, 23. februára.

Odovzdávanie bolo zverené Najctihodnejšiemu Suddhananda Mahatherovi - ktorý sa zúčastnil medzináboženské púti Pravého Života v Bohu, v októbri minulého roka v Egypte a bol do funkcie ustanovený reverendom Michaelo Rozariom, katolíckym arcibiskupom v Bangladéši. Medzi významnými pozvanými hosťami tohto večera boli sekretár apoštolskej nunciatúry v Dháke, Prof. Dr. Kazi Nazrul Islam z katedry filozofie na Univerzite v Dháke, Prof. Ranjit Kumar Chakraborty, rektor ASHALE univerzity v Chittagong a veľa ďalších zástupcov čtyroch hlavných vyznaní (kresťanov, moslimov, budhistov a hinduistov), ale aj zástupcovia rôznych ambasád, intelektuáli a ľudia z biznisu.

Vassula bola nominovaná na udelenie tejto ceny budhistickými mníchmi, ako význačná osobnosť zasadzujúca sa o medzináboženskú harmóniu a podporujúca mier vo svete medzi všetkými ľuďmi a rôznymi vierovyznaniami. Jej príhovor na tému medzináboženského dialógu bol ceneným pokladom, sila modlitby a dôležitosť zachovania mieru a úsilie o dobro ako potrebné dôkazy našej viery zanechali každého v sále nemým, hltajúcim každé jej slovo. Úplne pohnutý jej kázňou, profesor katedry filozofie v Dháke, Dr Kazi Nazrul Islam, zorganizoval na stredu 26. februára návštevu Vassuly na univerzitnej pôde v Dháke, kde predniesla svoju reč za láskavej asistencie profesora Joseph O'Connella na katedre svetového náboženstva.

 
Medzináboženský dialóg
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Udelenie Svetovej ceny za mier (r.2003)
Vassulin medzináboženský príhovor
Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Evidentne židovský

 
 
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Po jej príhovore o posolstvách Pravého Života v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke v Bangladéši bola Vassule udelená predstaveným budhistického kláštora Gold Award (Zlatá cena) za úsilie v propagácii mieru a medzináboženskej harmónie vo svete

Udelenie Svetovej ceny za mier (r.2003)
Vassula prijíma "Atish Dipankar & Visuddhananda zlatú cenu mieru" (23.2.2003 v Bangladéši)

Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika
(23. február 2003)

Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Krátky článok o štvordňovej ceste po Bangladéši, kde Vassula prehovorila k moslimom, hinduistom, budhistom a kresťanom.

Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Predstavitelia rôznych tradičných smerov, prevažne voodoo, prijali pozvanie na Vassulin príhovor

Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 4. augusta 1999

Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií.

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved