Duchovná ozvena jednoty

Príhovor Vassuly Ryden na ekumenickej konferencii Svetovej rady cirkví

Nasleduje prepis príhovoru Vassuly Ryden na ekumenickej konferencii Svetovej rady cirkví, konanej v týždni jednoty 23. januára 1992 v ekumenickom centre v Ženeve vo Švajčiarsku.

Vypočuť nahrávku jej príhovoru môžete TU

(Pani Vassula Ryden je hlasom duchovna a jednoty. Hovorí ku všetkým kresťanom, pravoslávnym, katolíkom a protestantom, odovzdáva posolstvo pokoja, lásky a jednoty: "Aby všetci boli jedno," milosťou Ducha Svätého. Mnohí z tých, ktorí posolstvám načúvali, v nich našli hlboký zdroj inšpirácií. Bola pozvaná najzaujímavejším kolégiom. - výňatok z materiálu k úvodu Vassuliných príhovorov)


Napred sa vám krátko predstavím, a potom vám neskôr prečítam niekoľko posolstiev o jednote.

Som pokrstená ako grécko pravoslávna, moji rodičia boli Gréci a všetci sme sa narodili v Egypte. Môj manžel je Švéd, luterán. Mám dvoch synov a som ženou v domácnosti. Nikdy som sa neučila katechizmus, už vôbec nie žiadnu teológiu. Vieru som prestala praktizovať, zvlášť keď som sa vydala. Nikdy som nepočula, že Pán nám môže udeliť osobitné prejavy priazne ako je vnútorná reč a vízie v našom intelektu, alebo svetlo, ktoré naplní náš intelekt.

Jedného dňa, keď som to naozaj čakala najmenej, náhle ku mne Boh prišiel a zmocnil sa ma (uchvátil ma). Bolo to na konci novembra roku 1985. V tej časti mesiaca som pripravovala výstavu svojich obrazov. Hrala som tenis od rána do večera (kedykoľvek ste sa chceli stretnúť s Vassulou, mohli ste ju nájsť na tenisovom kurte) a bola som manekýnkou na módnych prehliadkach.

Keď ku mne Boh prišiel, poslal napred môjho strážneho anjela. Prišiel ku mne, keď som písala nákupný lístok. Predstavil sa a povedal mi svoje meno, Daniel. Bolo to takto jednoduché! Iste si viete predstaviť moje prekvapenie a moju radosť. Neskôr som zistila, že so svojím anjelom môžem komunikovať. Počula som vo svojom srdci jeho hlas a napísala som to ako pri diktovaní. Moja púha myšlienka, ktorú som napísala, bola zodpovedaná. Takže týmto spôsobom všetko začalo.

Prvý deň, keď sa o tom dozvedel môj manžel, nikdy by ma nenapadlo, že by pochyboval. Vedel, že som normálny uvažujúci človek. Nie som človek, ktorý by si niečo také vymyslel. Proste mi veril. Starý zákon nám bežne ukazuje anjelov použitých Bohom, nielen ako poslov, ale aj ako nástroje.

Po týždni ma môj anjel požiadal, aby som čítala Bibliu. Doma som žiadnu nemala, preto mi povedal, aby som išla a jednu si zohnala. Urobila som to, a keď som ju otvorila, aby som čítala, boli to žalmy, ničomu som nerozumela. Hoci to bolo po anglicky. Bol to Boh a snažil sa mi povedať, že som slepá, a že všade okolo mňa je temnota, a preto nerozumiem ničomu z toho, čo hovorí.

Anjel ma viedol očisťovaním. Začal mi ukazovať všetky hriechy, ktorých som neľutovala, veľmi zvláštnym spôsobom, veľmi zvláštnym, pretože to bolo tak, ako vidí naše hriechy Boh, nie ako ich vidíme my. A v tom je veľký rozdiel. Veľmi som trpela, pretože som sa nenávidela a nenávidela som všetko, čo som robila.

Môj anjel ma požiadal, aby som išla do seminára, ktorý sa nachádzal oproti nášmu domu v Bangladéši. Bol tam kňaz, ukázala som mu zápisky a všetko som mu povedala. Bol prekvapený a neveril mi. Bola som zdrvená, pretože som si vo svojej nevedomosti myslela, že mi bude veriť. Veď sa dňom i nocou zaoberá Bohom a anjelmi. Od tej chvíle ma bral ako niekoho, kto je mentálne narušený. Potom ma poslal k inému kňazovi, ktorý dospel k záveru, že sa zaoberám Satanom. Takže záver bol pre mňa ten, že jeden kňaz si myslel, že som blázon a druhý, že som satanista.

Po niekoľkých týždňoch ma miesto pravidelné návštevy môjho anjela navštívil Sám Pán. V tom stave, v akom som bola, som nebola prekvapená. Pretože som Pána nepoznala, považovala som všetkých, čo prichádzajú z neba, za rovnakých. Prvá vec, ktorú mi Pán povedal, bola: "Ja, Boh ťa milujem. Miluj Ma." Potom ma požiadal, aby som Mu povedala Otče náš.

Po niekoľkých dňoch mi Ježiš položil otázku: "Ktorý dom je dôležitejší, tvoj dom, alebo Môj Dom?" Povedala som, "Tvoj Dom, Pane". Požehnal mi. Potom povedal, "Môj Dom je v troskách. Obnov Môj Dom." Takmer som kričala, keď som povedala, "Ako? Ako môžem vôbec niečo urobiť? Neviem o Cirkvi nič. Žiadaš odo mňa niečo, čo nie som schopná urobiť."

Medzitým sa ten prvý kňaz, ktorý si myslel, že som mentálne narušená, začal domnievať, že to všetko môže byť od Boha a povedal: "Vassula, je mi vás veľmi ľúto, pretože Boh k nikomu takýmto spôsobom neprichádza, nedáva nikomu toľko milostí, bez toho aby niečo chcel."

To bola pravda. Jedného dňa sa ma Ježiš spýtal, "Chcela by si Mi slúžiť?" A ja som neodpovedala, pretože som sa bála. Pretože sa všetko dialo zapisovaním, zdvihla som ruku, pretože som nechcela, aby to bolo napísané. Naozaj som sa toho bála. Nevedela som, čo by odo mňa mohol Boh chcieť. Myslela som, možno mi povie, aby som opustila rodinu a stala sa karmelitánkou. Nebola som na to pripravená. Tak som Ho poslala preč. Ale celý deň a celú noc som sa nemohla utíšiť, pretože On bezprostredne potom povedal: "Môžem v tebe prebývať aj napriek tvojej nevýslovnej úbohosti." Začalo mi to byť veľmi, veľmi ľúto, a tak som sa rozhodla vrhnúť sa viac menej do temnoty. Nasledujúci deň som k Nemu prišla s Jeho vlastnou otázkou: "Chcel by si, aby som Ti slúžila?" Povedal: "Pozdvihnem ťa, aby som utíšil Svoju spravodlivosť. Pozdvihnem ťa, aby som potešil Svoju Dušu. Nemáš žiadne zásluhy, vôbec žiadne, ale obľúbil som si ťa aj cez tvoju úbohosť, pretože Moja vernosť a Moja dobrota sú bez hraníc."

Jedného dňa mi dal Pán víziu troch železných tyčí stojacich blízko pri sebe. Tá vízia ma prenasledovala celé dopoludnie. Potom ma naplnil svetlom porozumenia významu tej vízie a pochopila som, že predstavujú katolícku, protestantskú a pravoslávnu cirkev. Zmocnila sa ma panika a povedala som: "Nie, nechcem byť do týchto vecí zapletená. Bolo to pekné byť len Ty a ja, ale teraz budeš hovoriť o cirkvách. Nechcem byť zapletená do týchto posolstiev. Drž ma od toho preč. V každom prípade nemám ani poňatia o cirkevných programoch. Vezmi si niekoho, kto všetky tieto veci pozná a má autoritu a kto je cirkvou uznávaný."

Ale Ježiš povedal: "Budem ťa formovať a vyučím ťa." Povedala som: "Ale ja vôbec nič neviem." A On povedal: "Vybral som ťa, pretože nemáš žiadnu autoritu a nie si ničím. Skrze tvoju ničotnosť zjavím Svoju Veľkosť. Skrze tvoju úbohosť ukážem Svoje Milosrdenstvo. A skrze tvoju krehkosť, Svoju Silu. Zostaň ničím, aby som mohol byť všetkým. Nechcem žiadneho súpera. Zomri sama sebe, aby v tebe dýchal Môj Duch. Vymaž svoje ja, aby som bol vidieť iba Ja Sám. Vyvolil som ťa nevhodnú pre túto úlohu, bezmocnú a slabú, bez významu, aby som skrze teba ukázal Svoju Súcitnú Lásku. Moja Cirkev potrebuje obnovu. Prišiel som, aby som upevnil Svoju Cirkev, tak mi dovoľ ťa použiť."

Bola som denne volaná k Božskému diktovaniu. Pán si vždy žiada môj súhlas: "Dovoľ Mi použiť tvoju ruku, dovoľ Mi použiť tvoj čas." Nikdy na mňa netlačil. S mojím dovolením ma začal odpútavať od všetkého, čo zaberalo Jeho miesto. Moje prvé lekcie boli naučiť sa milovať Ho. Stačilo, že mi zjavil Svoje Srdce, a keď som uvidela hlbiny Jeho Lásky k nám všetkým a rany, ktoré Mu stále zasadzujeme, mohla som sa Mu len odovzdať a milovať Ho. Pán ma požiadal, aby som sa oprela o Jeho Srdce práve tak ako Ján. Keď mu Ján ležal na Srdci, dal mu Ježiš odvahu byť s Ním pod Krížom.

Pán ma držal v ústraní, vyučoval ma a diktoval mi po tri roky. Bola som sama. Nebol nikto, kto by mi poradil. Ježiš mi vysvetlil problémy v Cirkvi. Tiež mi vysvetlil časti Písma, napr. Zj 11,12;13;21;22.

Potom ma presne po týchto troch rokoch Pán postrčil, aby som išla na verejnosť. Netušila som, že sú tieto posolstvá ekumenické, ani že sú predchnuté učením o Duchu Svätom. Dostala som deväť proroctiev o Rusku, z ktorých sa jedno naplnilo.

Ďalšou veľkou témou, ktorú Ježiš prináša, je jednota a tú vám mám dnes prečítať. Poviem vám priamo Jeho slová, ktoré sú vytlačené a myslím, že tie posolstvá tiež máte pred sebou. Prečítam len úryvky, pretože celé tie posolstvá sú veľmi dlhé.

Tu je jedno z Jeho posolstiev:

Povedz im, že chcem Pokoj a Jedinú Cirkev v Mojom Svätom Mene. Povedz im, že ten, kto tvrdí, že je spravodlivý, a napriek tomu zostáva v rozdelení, bude jesť plody toho čo zasial a zahynie. Povedz im tiež, ako sa Mi hnusia neúprimné srdcia. Ich slávnosti a ich diskusie Ma unavujú. Povedz im, ako sa odvraciam od ich pýchy a zatvrdnutosti. Ich usudzovanie sa naozaj môže zdať perfektné a pôsobivé ľuďom, ale nie Mne. Nemôžem gratulovať umierajúcej Cirkvi, ktorá sa blíži k svojmu prečisťovaniu. Povedz tým, ktorí chcú počuť, že:

kým neztíšia svoje vlastné hlasy,
nikdy nebudú počuť Môj Hlas.

Keď teda stlmia vlastné hlasy, začnú počuť Môj Hlas, a tak konať Moju Vôľu. Som Jeden, a napriek tomu každý z nich si urobil svojho vlastného Krista. Som Hlava Svojho Tela, ale vidím len ich hlavy, nie Svoju. Povedz im, aby znížili svoje hlavy a uvidia Moju. Povedz im, aby sa ponížili, aby som ich mohol pozdvihnúť k Sebe.

- Nedaj sa nimi zastrašiť, Moje dieťa, buď trpezlivá, ako Ja som trpezlivý. Buď rozumná a zostaň vedľa Mňa. Budeš nosiť Moje Klenoty, aby si Mi zostala verná. Budú ti Ma stále pripomínať.

Modli sa, Moja nevesta, modli sa k svojmu Ženíchovi, a Ja ťa nakoniec odmením. Oslavuj Ma a hovorím ti: Namáhaj sa, obetuj sa, nič z toho nebude márne.

Povedz každému, že zriadim Svoje Kráľovstvo uprostred

chudoby,

medzi tými, ktorí majú čas načúvať Môjmu Duchu, klaňať sa Mi a plniť Moju Vôľu. V tých sa raduje Moja Duša! (7.10.91)


Pevnosť, ktorú vystavali, aby vás delila, je už odo Mňa odsúdená. Všetci ste bratia vo Mne, to ich máš učiť veriť a presvedčiť ich, aby tak činili.

A tým, ktorí zostávajú rozdelení v tele aj v duchu a rôznia sa medzi sebou v Mojom Svätom Mene, tým hovorím, ako som povedal cirkvi v Sardách: "Očiam sveta sa javíš ako živý, ale nie Očiam svojho Tvorcu. Oživ to málo, čo ti ešte zostalo, už to rýchlo umiera, a kde je mŕtvola, tam sa zlietnu supy."

Spojte sa! Zhromaždite sa! Vzývajte spoločne Moje Meno! Konsekrujte Moje Telo a Moju Krv spoločne! Neprenasledujte Cestu! Pokorte sa a skloňte sa, aby ste sa mohli zjednotiť a oslavovať Ma. Hovoríte o Duchu, ale nekonáte v Duchu. Hovoríte o Ceste, ale vašou prvou starosťou je zatarasiť Ju! - Ako málo Ma poznáte ....

Prevolávate Moje Meno, ale vraždíte Moje deti medzi svätyňou a oltárom. Veru, veru, vravím vám, to všetko vám bude prednesené v Deň Súdu. Môžete predo Mňa predstúpiť a povedať: "zmieril som sa so svojimi bratmi"? Môžete naozaj povedať: "nevyvolával som rozlišovanie medzi bratmi, v Tvojom Svätom Mene, jednal som s nimi ako so seberovnými"? Keď Mi prednesieš svoju vec, potom ti poviem priamo: "Preč s tebou, nekonal si so svojimi bratmi ako s rovnými sebe, každý deň si masakroval Moje Telo. Kde je tvoj triumf? Keď Ja som staval, ty si búral. Kým Ja som zhromažďoval, ty si rozptyľoval. Keď Ja som zjednocoval, ty si rozdeľoval!"

A napriek tomu, dokonca aj dnes, keď ku Mne prídete, tak ako ste, môžem vás uzdraviť, môžem vás premeniť a budete Ma oslavovať. Beda tehotným alebo s dieťaťom pri prsníku, keď príde Môj Deň! Píš: beda tým, v ktorých nájdem vinu stočenú do klbka ako dieťa v matkinom tele, alebo ktoré nájdem s majstrami, ktorých si vytvorili podľa svojich predstáv. Ale bolo povedané, že sa medzi vami vyskytnú ľudia, ktorí povedú prevrátené reči, aby strhli učeníkov na svoju stranu. Volám a snažím sa prelomiť vašu hluchotu, aby som vás zachránil, a keď vám niečo vytýkam, je to pre

Veľkou Lásku,
ktorú mám k vám.

Ale vpravde vám hovorím: jedného dňa zhromaždím všetky oddelené časti Svojho Tela v Jednom zhromaždení.

- Neplač, Môj priateľu, ty, ktorý Ma miluješ. Znášaj, čo Ja som znášal, avšak teš Ma a maj vieru vo Mňa. Vykonáš v Mojom Mene veľké diela. Buď znášanlivý, ako Ja som znášanlivý. Bol som hladný, smädný a často som strádal, a ty si Mi prišiel na pomoc. Pokračuj vo svojom dobrom diele a Ja ťa odmením.

Vpravde ti hovorím, nie si sám, som s tebou. Buď v spojení so Mnou a ži v pokoji. Si potomstvo Mojej Krvi a dedič Môjho Kráľovstva. Povedz im, že Srdce Pána je Láska a že Zákon spočíva na Láske. Povedz Mojim ľuďom, že nechcem, aby v Mojom Dome boli správcovia, tí nebudú ospravedlnení v Onen Deň, pretože to boli práve oni, kto znesvätili Môj Dom.

Poslal som vám Svojho Ducha, aby žil vo vašich srdciach, preto Duch, ktorý vo vás žije, vám ukáže, že Moja Cirkev bude znovu vybudovaná vo vašich srdciach a vy vo svojom srdci sa budete navzájom uznávať za bratov. (14.10.91)

A Ježiš sa pýta,

"Budem musieť, bratia, znovu podstúpiť bolesti, ktoré som trpel rok za rokom? Alebo Ma toho tentoraz ušetríte? Budem musieť ďalší rok piť Kalich vášho rozdelenia? Alebo osviežite Moje Telo a zjednotíte, kvôli Mne, dátum Oslavy Veľkej noci?" Keď zjednotíte dátum Veľkej noci, zmiernite Moju bolesť, bratia, a budete sa radovať vo Mne a Ja vo vása mnohí prehliadnu. (...) Veru, veru, vravím vám: předvolajte, zhromaždite všetkých a načúvajte tentoraz svojmu Pastierovi: povediem vás na ceste, ktorou musíte ísť. Rozošli Moje Posolstvá do všetkých kútov zeme. (14.10.91)

Spravodlivosť Ma vždy predchádzala a Pokoj sprevádzal Moje Kroky. Môžem to povedať aj o vás? Kto odčiní leta vášho rozdelenia? Slávnosti a diskusie Ma nezaujímajú. Ani predstieranie a prázdne slová Ma neoklamú. Oh, dcéra, prial by som si, aby pochopili, najmä tí, ktorí žijú v Mojich Ranách, veľkosť Môjho žiaľu. A dôvodom, prečo niektoré veci hovorím dosť silno, je to, aby som ich uschopnil kázať Duchom, a nie literou. Chcem naplniť ich ducha Svojím ranscendentným Svetlom, aby videli veci Mojimi Očami, a nie svojimi, aby všetko videli v Mojom Božskom Svetle, a nie vo svojom. Vie sa o Mne, že som Verný a Pravý, a to neznamená, že keď im chýba vernosť a spravodlivosť, že aj Ja im prejavím menej Vernosti, Spravodlivosti a Pokoja a neprídem im na pomoc. Aj keby sa všetci odvrátili odo Mňa a od Mojich Ciest, Ja zostanem Verný a Pravý. (25.10.91)

Môj Duch bude pracovať na obnovení Mieru medzi bratmi a Svojím Krížom a Svojimi Ranami, vás všetkých spojím do jedného Tela a budete Ma oslavovať okolo Jediného Svätostánku a bariéry, ktoré vás delili, padnú. Kliatba bude sňatá a Môj Obetný Trón bude na svojom mieste. Poďte ku Mne ako deti, aby som mohol otvoriť oči vašej duše, aby ste videli, akou Nádejou je pre vás Moje Volanie. (25.10.91)

Povedz Mi: vari nie ste všetci rovnakí, stvorení Mojimi Vlastnými Rukami? Kto nebol stvorený k Môjmu Obrazu? Pre obyčajnú ľudskú pýchu je Pohár Môjho Otca naplnený Jeho Spravodlivosťou, pre nepoddajnosť zostávajú neobývaní! Mnohí z nich hovoria o jednote a bratstve, ale ich slová sú falošné, prázdne.

Osvedčite sa v Očiach svojho Tvorcu tým, že sa ohnete.

Osvedčite sa v Očiach svojho Stvoriteľa zjednotením dáta Veľkej noci.

Osvedčite sa voči Mne spoločným lámaním Chleba.

V dôstojnosti a nádhere oblečte pokoru, a nie vonkajšie zdanie zbožnosti a úcty.

Ľutujte!

Kedysi ste žili v pokore, skromnosti a úprimnej láske a váš stôl prekypoval hojnosťou. Áno, bohatosť Mojej Cirkvi prevyšovala všetko a každé živé stvorenie, pretože Eucharistia bola životom Mojej Cirkvi. Ak Moja Cirkev dnes postráda lesk, je to preto, že mnohé z Mojich Cirkví zrušili Moju Večnú Obeť. Môže človek hľadieť do temnoty tieňov a pritom tvrdiť, že vidí? Môže sa niekto chváliť, že unikol nástrahám tejto temnoty? Ale kým hovoríte: "vidíme", vaša vina zostáva! Povedal som, že sú ešte iné ovce, ktoré nie sú z tohto stáda, a že aj tie musím viesť, ale sotva privediem blúdiace jahniatko späť ku stádu, aby viedlo Pravý Život vo Mne, sotva obnovím jeho zrak, váš ľud od neho odníme Nebeské Kráľovstvo. Môže azda diabol otvoriť oči slepého? Môže ho prinútiť, aby zvolal "Abba"? Preto ak sa neobrátite, dopadne na vás Ruka Môjho Otca. (25.11.91)

A teraz žiadam zvlášť tých, ktorí nosia Moje Meno a pracujú pre Jednotu a Pokoj, prosím vás, príďte ku Mne ako deti, Predstúpte predo Mňa a odpovedzte na tieto otázky:

Bratia, urobili ste všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zachovali jednotu Môjho Tela?

Povedzte Mi, bratia, kde je Pokoj, ktorý som vám odkázal, Dar, ktorý som vám dal?

Prečo sa stále vo Mne rôznite?

Snažíte sa opravdivo o jednotu vo viere v praxi?

Hovorím vám, obnovte svoju myseľ duchovnou revolúciou, revolúciou lásky. Zabudnite na nevraživosť jedných voči druhým a príďte ku Mne obnovení, príďte ku Mne čistí. Precitne zo spánku! Stojím za dverami a klopem. Nebuďte ako soľ, ktorá stratila chuť, buďte ako strom, ktorý vyráža konáre milosti a prináša ovocie svätosti. Plňte Môj Zákon tým, že sa zjednotíte a budete si vzájomne pomáhať ako včera.

Dvíham Svoje Oči k Otcovi a modlím sa k Nemu:

Otče Svätý,
zachovaj tých, ktorých si Mi dal
verné Tvojmu Menu, aby boli jedno ako My.
Aby všetci boli jedno.

Otče, Spravodlivý,
pripomeň im Moju poslušnosť, Moju pokoru,
Moju úprimnosť a Moju veľkú Lásku,
nech skončí Moje Utrpenie,
nech Moje Telo prestane krvácať.
Daj im poznať ich omyly a zmieriť sa,
aby Ma neprijímali nehodne,
keď ku Mne prichádzajú a prijímajú Ma.
Otče, povolaj pastierov a uč ich, aby boli
ústupčiví a učenliví jedni voči druhým,
skromní a pokorní.
Kiež si v tejto pôstnej dobe
uvedomia Moju zmiernu Obeť
a hľadajú pravú Múdrosť vo Mne.
Amen.

Šťastný je človek, ktorý Mi načúva, šťastní tí, ktorí kráčajú Mojimi Cestami, šťastný je človek, ktorý sa pokoruje, šťastní sú chudobní v duchu, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské.

Ja, Pán, žehnám vám a vašim rodinám, Svoje znamenie Lásky vdychujem na vaše čelá a Svoj Pokoj do vašich malých sŕdc. Nikdy nezabúdajte, že Láska je vždy s vami. (10.3.90)

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved