SK » Posolstvá»


Posolstvo jednoty
Ich rozdelenie oddelilo Moje Srdce od ich

7. október 1991

Chcem všetko, čo mám, 
dať pre Tvoju Slávu. 
Nemám toho veľa, 
v skutočnosti nemám skoro nič, 
pretože som nedostatočná,
chudobná, slabá a najúbohejšia, 
ale čokoľvek by som mohla mať, 
vezmi si to, môj Pane.

Moja blízkosť1 zapálila oheň v tvojom vnútri a zachránila teba aj ostatných;

- chcem tvoju slobodnú vôľu, obetuj sa Mi a dám z teba vytrysknúť riekam; potrebujem veľkú chudobu, aby som vyviedol Svoje Diela na povrch; budem sa starať o tvoju dušu, lebo si Mojou nevestou;

Vassula, vaše mestá sú plné mŕtvych a ich zápach stúpa až k nebesiam; rozkladajú sa po miliónoch; modli sa, modli sa o pokoj, lásku, vieru a jednotu Svätého trýzni to, čo má prísť, je neopísateľne zarmútený; budem musieť nechať dopadnúť Svoju Ruku na toto zlé pokolenie;

dcéra, kvôli Mne vezmi tento Kríž Jednoty a nes Ho týmto svetom; choď z krajiny do krajiny a povedz tým, ktorí hovoria o jednote, ale neprestávajú si myslieť opak a ďalej žijú podľa toho, že ich rozdelenie oddelilo Moje Srdce od ich; krič, a nakoniec Môj Hlas prelomí ich hluchotu; Ja som s tebou v tejto bezútešnosti, tak sa neboj

zveril som ti Svoj Kríž; tento Kríž ťa posvätí a zachráni ťa; a preto Ho nes s láskou a pokorou; vzývaj Moje Meno bez prestania; tvoja Misia, Moje dieťa, je vydávať svedectvo Láske a ukazovať Moju Svätosť v ich nedostatku lásky a vernosti, ísť bez strachu vpred a byť Mojou Ozvenou svedči s láskou, s nadšením, svedči s láskou pre Lásku

kedykoľvek ťa Moji nepriatelia bodnú, raduj sa! a obetuj Mi všetky svoje rany, a Ja ti okamžite uľavím; zakaždým, keď pozdvihneš oči a hľadáš Ma, Moje Srdce bohaté Milosťou ti neodolá; si Moje dieťa, ktoré som adoptoval, pozdvihol a živil, preto sa neboj ľudí, tí ťa nemôžu zničiť; čoskoro ťa oslobodím; zatiaľ choď s Mojím Krížom Jednoty a oslavuj Ma, buď

obhajcom

Pravdy a Jednej Cirkvi, ktorú som Ja Sám ustanovil;

choď ku každému národu a predstav sa im povedz im, že chcem Pokoj a Jednu Cirkev pod Mojím Svätým Menom; povedz im, že ten, kto tvrdí, že je spravodlivý, a napriek tomu zostáva v rozdelení, bude jesť z plodov toho, čo zasial a zahynie povedz im tiež, ako sa Mi protivia neúprimné srdcia; ich slávnosti a ich diskusie Ma unavujú; povedz im, ako sa odvraciam od ich pýchy a zatvrdnutosti; ich usudzovanie sa naozaj môže zdať perfektné a pôsobivé ľuďom, ale nie Mne, nemôžem gratulovať umierajúcej cirkvi, približujúcej sa k rozkladu; povedz tým, ktorí chcú počuť, že:

kým neztíšia svoje vlastné hlasy,
nikdy nebudú počuť Môj Hlas;

mali by stlmiť svoje hlasy, potom začnú počuť Môj, a tak konať Moju Vôľu; som Jeden, a predsa každý z nich si vytvoril svojho vlastného Krista; som Hlavou Svojho Tela, no vidím len ich hlavy, nie Svoju; povedz im, aby znížili svoje hlavy a uvidia Moju; povedz im, aby sa ponížili, aby som ich mohol zdvihnúť k Sebe;

- nedaj sa nimi zastrašiť, Moje dieťa, buď trpezlivá, ako Ja som trpezlivý; buď rozumná a zostaň po Mojom boku; budeš nosiť Moje Klenoty,2 aby si Mi zostala verná, ony ti Ma budú stále pripomínať;

modli sa, Moja nevesta, modli sa k svojmu Ženíchovi a Ja ťa nakoniec odmením; oslavuj Ma a Ja ti hovorím: námaha, obeta a nič nebude márne

povedz každému, že zriadim Svoje Kráľovstvo uprostred

chudoby,

priamo medzi tými, ktorí majú čas počúvať Môjho Ducha, klaňať sa Mi a konať Moju Vôľu; v tých sa raduje Moja Duša!

dcéra, milujem ťa aj napriek tvojej úbohosti; dovoľ Mi pokračovať vo Svojich Dielach v tebe; prispôsob sa Mi, ako Ja sa prispôsobujem tebe a cez teba bude Moja Prítomnosť vnímaná a v tebe Ja pritiahnem túto generáciu k jednote;

buď dôverujúca, pretože Ja som s tebou; Moja Pečať je na tvojom čele a s touto Pečaťou a s Mojou Milosťou bude na zemi zriadené Moje Kráľovstvo tak, ako to Ja chcem;

prijmi Môj Pokoj; pamätaj si: Ja som s tebou po celý čas;

poď, vstúp do Mojich Rán;


1 Jeho dôverné priateľstvo
2 Jeho Kríž, Klince a Tŕňovú KorunuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved