Príklad spoločného slávenia Veľkej noci z východnej cirkvi

Monsignor Isidore Attika, grécko pravoslávny patriarcha, vikár v Damasku v Sýrii, hovorí k pútnikom Pravého Života v Bohu, v máji 2005

Monsingor Isidore Battika

Dobrý večer!

Akým jazykom mám hovoriť? Grécky? Arabsky? Alebo by ste radšej po anglicky? Radšej anglicky. Tak mi prosím buďte oporou v mojej chabej angličtine, áno? Keď mi nebudete rozumieť, povedzte, potom budem možno radšej hovoriť arabsky.

Vitajte v Damasku! Som patriarchálny vikár pre gréckych katolíkov v Damasku. Poviem vám, ako to je s cirkvou v Sýrii. V Sýrii sú chalcedonskí a nie-chalcedonskí, pretože všetky cirkevné snemy v histórii sa konali v našej krajine. Takže naša krajina je Svätá Zem. Pochádza odtiaľ svätý Pavol. Preto vás prosím, odpustite nám, nevedeli sme, že do Damasku prídete, inak by sme pre vás niečo pekného pripravili. Dnes ráno ste navštívili našu katedrálu. Nebol som tam, pretože som slúžil dve sväté omše v iných kostoloch.

Komunita v Damasku je podporou celých dejín Cirkvi. V Damasku máme grécko pravoslávnych a gréckych katolíkov. Sýrsku pravoslávnu a sýrsku katolícku cirkev, arménsku pravoslávnu a arménsku katolícku cirkev, maronitskú, chaldejskú protestantskú, anglikánskú a latinskú cirkev. Každá cirkev je v Sýrii prítomná.

Sýria je veľmi dôležitá. Keď pápež Ján Pavol II. prišiel do Sýrie, nazval svoju návštevu: "Sýria, počiatok kresťanstva." Je to veľmi dôležité. Ježiš Svoj život začína v Jeruzaleme, ale kresťanstvo začína v Sýrii Ananiášom a svätým Pavlom. Tento príbeh poznáte zo Skutkov.

V Sýrii skutočne žijeme ekumenizmus medzi cirkvami. Je to ozajstná ekumenická cirkev.

Poviem vám tajomstvo, možno ho ešte neviete. Postavili sme spoločne prvý kostol pre grécko pravoslávnych a grécko katolíkov. Obe tieto cirkvi stavbu zaplatili, ale je pre všetky cirkvi. Takže grécko katolícka cirkev predstavuje všetky ostatné katolícke cirkvi a grécko pravoslávna predstavuje všetky ostatné pravoslávne cirkvi. Všetci môžu slúžiť omšu v kostole sv. Petra a Pavla v Dumar. Kostol bol otvorený pred niekoľkými mesiacmi. Boli sme spolu, grécko pravoslávny patriarcha a grécko katolícky patriarcha a všetci biskupi z Damasku boli na otvorení tohto kostola.

Viete, ako sa nám podarilo postaviť kostol dohromady? Nebola to len naša vlastná snaha. Sýrska vláda pri každom rozširovaní mesta dáva dva pozemky. Jeden moslimom na stavbu mešity a jeden kresťanom na stavbu kostola. Nie je to pre rozdelenú Cirkev. Nie je to pre gréckych katolíkov, nie je to pre gréckych pravoslávnych, nie je to pre rímskych, ani pre sýrskych. Nie je to pre arménsku cirkev. Je pre kresťanov (veľký aplauz).

Prišiel som do Damasku v roku 1992. Ľudia mi povedali, že tu na tejto ulici je mešita, ale pôvodne to bol pozemek určený pre kostol.

Nevzali sme si ho, pretože sme rozdelení. A tak vláda rozhodla, že ho dá moslimom. A tak moslimovia dostali dva pozemky; jeden určený im pre mešitu a druhý určený pre kostol, pretože my spoločne nie sme zjednotení. Takto sme stratili veľa pôdy a nemohli sme stavať kostoly.

Rozhodol som sa, že niečo pre Damask urobím. Idem do grécko pravoslávnej cirkvi za patriarchom a pýtam sa: "Vaša Blaženosť, prečo musíme strácať toľko pôdy? Prosím, podpíšme papier pre vládu a môžeme si pôdu začať brať. On povedal: "Na čo? Nemôžeme spoločne postaviť kostol." Povedal som, "za niekoľko rokov sa o to môžeme pokúsiť. Teraz sa rozhodneme vziať pôdu." A bolo to. Podpísal. Grécko pravoslávny patriarcha Ignatius a grécko katolícky patriarcha Maximos Hakim. Teraz už zomrel.

Mali sme pozemok a teraz musíme začať stavať. Grécko pravoslávni povedali, nemáme peniaze (poslucháči sa smejú). A grécko katolícki povedali, nemáme peniaze (ešte väčší smiech). Ale v skutočnosti všetci mali peniaze, ale báli sa. Chceme kostol, ale bez obetí.

Tak som povedal, dobre. Potrebujem prosím ďalší list. Podpíšte mi ďalší list a zoženiem peniaze v Európe. Jedem do Európy a získam viac ako 300 000 dolárov a začínam stavať kostol.

Teraz to už bola realita. Ale nekončí to. Išiel som teda znovu za pravoslávnym aj katolíckym patriarchom a povedal, že to nemôžeme nechať ležať ladom, že to musíme dokončiť. A tak sme stavbu zaplatili napoly - grécko pravoslávna a grécko katolícka cirkev. Teraz je už kostol dostavaný.

Neslávime omšu spoločne. V nedeľu sú dve omše, jedna pre katolíkov, jedna pre pravoslávnych - grécko katolícka a grécko pravoslávna komunita sú v Damasku najväčší. Keď tam budú chcieť slúžiť omšu iné spoločenstvá, tak tiež môžu. Pokiaľ to budú katolíci, využijú hodín vyhradených pre katolícku cirkev. Keď to budú pravoslávni, využijú hodín vyhradených pre pravoslávnu cirkev. Môžeme teda sláviť omšu na rovnakom mieste. To je prvý krok k jednote (veľký potlesk).

Pre veľkonočnú slávnosť je to veľmi dôležité. V Sýrii máme dvoje Veľkonočné slávnosti. To je pre cirkev zlé. Tým nesvedčíme o Ježišovi Kristovi. Keď moslimovia vidia, že máme dvoje Veľké noci, dve Ukřižovania,1 dve Vzkriesenia, je to príliš. Ešte sme neprišli na riešenie. Vieme, že prijateľné riešenie je, že katolíci slávia Veľkú noc s pravoslávnymi. Pravoslávni s dátumom nemôžu pohnúť. Dúfame, že budeme môcť pohnúť s riešením spoločného kresťanského sveta do budúcna. Ale myslíme, že budeme môcť niečo spraviť v budúcom roku. Možno na budúci rok, ako sme začali s kostolom v Dumar. Tento rok sme neprijali sláviť dve slávnosti v jednom kostole. Slávime spoločne s pravoslávnymi. (veľký aplauz) To znamená, že by sme mali oslavovať spoločne každý rok. (znovu veľký potlesk)

Čo sa týka budúcnosti, som veľký optimista. V dejinách vidíme, že keď boli v Cirkvi problémy, riešenie prišlo často zo Sýrie. Od čias aryanismu a iných problémov v priebehu dejín, Sýria bola vždy volaná k nájdeniu riešenia. Rád nazývam svoju cirkev "Most". Most medzi západom a východom. Pretože vieme, že Cirkev je východ a západ dohromady.

Sme grécky katolíci a vieme, že grécky katolíci znamená, že sme byzantskí a v srdci sme pravoslávni, ale rovnako tak, zároveň máme radi jednotu Cirkvi. A preto sme šťastní, že sme katolíci. Ale nezabudli sme, nikdy, že náš pôvod je pravoslávny. Takže musíme ďalej byť pravoslávni v katolíckej cirkvi (veľký potlesk).

Budem končiť a predstavím vám svoju cirkev.

Máme niektoré špecifiká. Sme tu Arabi a sme veľmi šťastní, že sme arabská cirkev, ale nie sme moslimovia. Sme pravoslávni zjednotení s Rímom. Sme katolíci, ale nie rímski. Nikdy nezabudneme, že sme pravoslávni v katolíckej cirkvi.

Ďakujem Vám.1 Po prečítaní článku Mgr. Battiky nemôžeme nemyslieť na to, čo Ježiš hovorí v posolstve zo 7. decembra 1994:

"Miluj Ma .... nech je tvoje srdce Mojou ľúbeznou vôňou, vôňou, ktorá pritiahne Môj Dom v jedno, vôňou, ktorá môže prinútiť Moju ratolesť z Východu ku zvolaniu:

"Amen chce, aby sa splnil Jeho Sľub, Vzkriesený Kristus je až u vašich dverí, má smútok v Svojich Očiach .... pretože sme zdvojnásobili Jeho agóniu, Jeho Kríž,

Jeho Ukrižovanie.

Svätý je u mojich dverí, Brat, ako keď sa zjavil Svojim učeníkom, a hovorí mi: 'Pokoj vám. Ako Mňa poslal Otec, tak Ja posielam vás.' - Choď teraz a stretni sa so svojím bratom a zjednoťte dátum Veľkej noci, potom vám dám dar lásky a obnovím váš zrak. Nechcem, aby ste zahynuli vo svojej vlastnej pochabosti. Skutočne dvojaký je Môj žiaľ. Dvojaké je Moje stenanie. Choď teraz a zmierni Moju bolesť, brat, choď a oslavuj Ma zjednotením dáta Veľkej noci.""

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved