Vassula svedčí o schôdzke pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Teoktista v Rumunsku, v máji 1999

Napísala Isabella Gay

"Mojím vrúcnym prianím je, aby sa Západ a Východ stretli. Potrebujem tieto dva piliere Cirkvi, aby sa spoločne zišli a zjednotili Moju Cirkev."
(Ježiš Vassule 5. októbra 1994)

Christus a Inviat! Christos Annesti!

Táto cesta do Rumunska, ktorá bola organizovaná tak neočakávane a príhodne, bola znamením toho, že Pán chcel, aby bola Vassula prítomná pri tejto historickej návšteve Jána Pavla II. u svojho brata z Východu, Jeho Svätosti patriarchu Teoktista, ktorý je patriarchom Rumunskej ortodoxnej cirkvi.

Ja som Vassulu sprevádzala a obe sme patrili k oficiálnym hosťom patriarchu Teoktista, takže sme sa mohli veľmi ľahko istých udalostí osobne zúčastniť.

V stredu 5. mája 1999 sme leteli zo Ženevy do Bukurešti. Už po mnoho dní tamojšia teplota dosahovala 27°C. Preto sme boli veľmi prekvapené, keď pri pristátí pilot hlásil teplotu na zemi 7°C! Boli sme vítané dažďom hnaným búrlivým ľadovým vetrom. Bolo to, ako by sa pred radostnou udalosťou rozpútali všetky živly.

Avšak v deň príchodu Svätého Otca, v piatok 7. mája, bola obloha jasná a tak bolo až do jeho odchodu.

V ten istý deň, okolo 13:30, boli Svätý Otec a patriarcha Teoktist očakávaní v patriarcháte v centre Bukurešti, ktorý stojí na kopci s výhľadom na pôvabné a útulné malé námestie, obklopené katedrálou a patriarchálnom palácom.

Pretože sme mali povolenie, mohli sme ísť po dôkladnej policajnej kontrole dovnútra.

Svätý Otec a patriarcha, obaja odetí v bielom, prišli na 'papamobile'. Obaja boli nadšene vítaní zvonením zvonov a nádhernými byzantskými chválospevmi.

Stretnutie začali modlitbou v katedrále, potom prešli námestie a vystúpali po niekoľkých schodoch, ktoré vedú k portálu patriarchátu, odkiaľ k nám predniesli každý svoju reč.

My sme stáli na úpätí týchto schodov, len tri metre od pápeža a patriarchu, čelom k biskupom, kardinálom a metropolitom, ktorí ich sprevádzali.

Stáli sme tak blízko Svätého Otca, že naraz, ako hľadel do zástupu, jeho oči padli na nás a on sa s kývnutím hlavy usmial na Vassulu, ako keby ju vítal. Vassula mala vnútorný pocit, že ju spoznal. Po príhovoroch pápež a patriarcha vošli dovnútra a za pár okamihov opäť vyšli von. Za nimi išiel metropolita Daniel, patriarchova pravá ruka. Ten srdečne zhora Vassulu vítal. Bol sprevádzaný otcom Briu, bývalým riaditeľom oddelenia "Jednoty a Obnovy" vo Svetovej rade cirkví v Ženeve, ktorý našu cestu usporadúval.

Vassula sa stretla metropolitom Danielom a patriarchom Teoktistom v Iasi v Rumunsku v máji r. 1994 na porade organizovanej Svetovou radou cirkví na tému "Kresťanská spiritualita našej doby". Vassula bola pozvaná, aby sa zúčastnila a bola sprevádzaná otcom O' Carrollom.

Vassula bola pozvaná, aby predstavila posolstvo s Pánovou žiadosťou o jednotu a zjednotenie dát Veľkej noci. Žiadosť bola vzatá do úvahy a jedno z piatich konečných odporúčaní porady bolo, aby "nová iniciatíva smerovala ku spoločnej oslave Veľkej noci". Po tomto stretnutí nasledovala konferencia v Aleppo v Sýrii v marci 1997, nabádajúca cirkvi k tomu, aby sa dohodli na spoločnom dátume osláv Veľkej noci.

Táto myšlienka bola prijatá vo Washingtone v októbri 1998 severoamerickou pravoslávno-katolíckou teologickou konferenciou. Ich odporúčanie bolo, že by princíp daný na Koncilu v Nicei mal byť nasledovaný.

Je zaujímavé všimnúť si toho, že tiež luteránska cirkev sa zaoberá rovnakou úlohou. Generálny sekretár svetovej luteránskej federácie Ishmael Noko požiadal 124 členských cirkví tejto federácie o to, aby preštudovali návrh z konferencie v Aleppo v r. 1997 o jednotnom dátumu Veľkej noci.

V rozhovore v Ženeve reverend Noko zdôraznil význam tejto dohody:

"V stávke je viac, ako otázka spoločného dáta Veľkej noci, a to je otázka jednoty Cirkvi vzťahujúca sa k skutočnosti, ktorá definuje Cirkev ako Telo Kristovo.

Tělo Kristovo je rozdelené kvôli matematickým výpočtom, ale Vzkriesenie nám prináša väčšiu moc povzniesť sa nad ľudské obmedzenia. Spoločné dátum pre oslavu Veľkej noci by bolo viditeľné znamenie jednoty."

Som pudená k tomu, aby som Vassulu nazvala Jánom Krstiteľom našich čias, lebo skrze dary, ktoré dostala, ukazuje svetu cestu k jednote.

Pripravili sme dva dokumenty, jeden pre pápeža a druhý pre patriarchu. Obsahovali niekoľko dôležitých posolstiev vybraných z Pravého Života v Bohu o jednotnom dátume Veľkej noci a zmierení medzi východnou a západnou cirkvou. Dôraz bol kladený na určité pasáže tak, aby bola vyzdvihnutá naliehavosť a nutnosť volania nášho Pána po zjednotení dáta Veľkej noci.

(Čítajte dole príslušné posolstvo od nášho Pána)

K dokumentom bol tiež priložený zoznam Vassuliných stretnutí po celom svete od roku 1988 do roku 1999 (asi 580 stretnutí) a bibliografia Pravého Života v Bohu vo všetkých dostupných jazykoch.

Vraveli sme si, či sa Vassule podarí odovzdať im dokumenty a povedať im pár slov o ich obsahu. Zatiaľ sa to zdalo byť nemožné.

Až keď sme boli pozvané na budúci deň v sobotu 9. mája na oficiálnu recepciu v paláci patriarchu, cítili sme, že ešte máme šancu. Prišli sme okolo 18. hodiny popoludní. Prešli sme cez bezpečnostnú kontrolu a boli sme vyzvané, aby sme sa posadili na naše miesta v amfiteátri paláca. Ten vyzeral ako nádherné malé divadlo, tak nádherne a pritom jednoducho bol vyzdobený.

O niekoľko minút neskôr sa asi dva metre od nás po strane posadili na svoje miesta biskupi a kardináli, ktorí Svätého Otca sprevádzali na jeho ceste. Boli to napr. Kardinál Sodano, Cassidy, Silvestrini. Boli sme v pokušení Vassulu predstaviť, ale zdalo sa nám vhodnejšie, aby to urobil otec Bria alebo metropolita Daniel. Ale ani jeden z nich tam v tú dobu nebol.

Ako Svätý Otec a patriarcha vstúpili do amfiteátra, boli privítaní detským zborom. Keď vstupovali do miestnosti, ozval sa búrlivý aplauz nasledovaný nádherným chválospevom Zmŕtvychvstania. Tento chválospev bol počas tých troch dní spievaný niekoľkokrát.

Keď Svätý Otec ukončil svoju reč, ktorú zakončil tým, že klopal do stola, so slovami: "... táto návšteva je nezabudnuteľná", boli sme pozvaní na recepciu a ocitli sme sa meter od Svätého otca.

Recepcia

Vo veľkej miestnosti s mnohými malými stolmi s občerstvením boli pripravené dve kreslá a malý stôl prestretý pre Svätého Otca a patriarchu. Tento vrelý a príjemný ráz stretnutia bol pre Svätého Otca a jeho sprievod určite neočakávaný.

Mali sme v pláne Svätému Otcovi odovzdať zbierku dokumentov hneď ako vstúpi do miestnosti, ale po spevu Otče náš v rumunčine a požehnaní sa niekoľko ľudí nahrnulo okolo Svätého Otca a vytvorili medzi ním a Vassulou prekážku. Toto správanie prinútilo Svätého Otca a patriarchu odísť z miestnosti. Vždy, keď už sme cítili, že cieľ je blízko, opäť sme sa ocitli pred prekážkou ....

Vassula, pravoslávna medzi pravoslávnymi, podporovaná svojou Cirkvou, bola svedkom tohto stretnutia a videla na vlastné oči naplnenie niektorých proroctiev, ktoré jej Pán dal, skrze posolstvo Pravý Život v Bohu:

Sláva zažiari z Východného brehu - preto vravím Domu na Západe: obráť svoje oči k Východu. Neplač horko nad odpadlíctvom a skazou svojho Domu. Nepodliehaj panike, pretože zajtra budete jesť a piť spoločne s Mojou ratolesťou z Východného brehu. Môj Duch vás zvedie dohromady.

... vo Svojom Milosrdenstve a pre Svoju Lásku zobudím z Východu aspoň jedného, ktorý povie svojmu bratovi: "Poď a vstúp na moju pôdu. Poď a jedz z môjho stola, poď a napi sa so mnou. Moje sudy pretekajú novým vínom. Poďme spoločne pásť svojich baránkov a urobme zo svojich pastvín Raj. (24.10.94)

Moja koruna slávy Mi bude ponúknutá z Východu.

... dám vyrašiť Svojej ratolesti z Východného Domu, aby predložil jednotu, a nakoniec sa všetky národy zhromaždia v Jednom Mene ... (7.12.94)

Od Východu pribehne šľachetné srdce, ktoré vo svojej vernosti spečatí zmluvu pokoja so Západom.

... Dnes Ma hlboko dojíma každá snaha Mojich tvorov upevniť Môj kolísajúci Dom. Každý krok smerom k jednote rozradostí celé nebo. Každá modlitba obetovania za obnovu Môjho Tela mierni hnev Môjho Otca. Pri každom zhromaždení v Mojom Mene kvôli jednote pršia Moje Požehnania na tých, ktorí sa ich zúčastňujú. Moje Oči bdia nad tými, ktorí Ma milujú a ktorí, aj pri svojej nedokonalosti, plnia Moje vrúcne priania. (5.10.94)

Potom, čo pápež a patriarcha odišli, sme sa stretli s rumunským veľvyslanecom pri Svätej stolici, ktorého Vassula stretla v Ríme a s otcom Galeriu, veľmi duchovným pravoslávnym kňazom, ktorý podporuje Pravý Život v Bohu v Rumunsku.

V nedeľu ráno 9. mája 1999, sme išli na obrovské námestie obklopené zeleňou, kde sme sa zúčastnili spoločne s obrovským množstvom ľudí pravoslávnej svätej liturgie, ktorú celebroval patriarcha Teoktist za prítomnosti Svätého Otca.

Prišli sme hodinu pred začiatkom, aby sme dostali dobré miesta. Pri tejto príležitosti sme sa stretli s jedným z patriarchových poradcov, otcom Basilom. Ten bol sprevádzaný otcom Briou a jeho ženou a všetci traja si sadli vedľa nás. Otec Basil žil v Lausanne a zdalo sa, že je potešený, že s nami môže hovoriť. Keď som mu povedala o Vassulinej charizme, zdal sa byť otvorený a zaujalo ho to. Dala som mu brožúru o daroch Ducha Svätého, ktorú som mala pri sebe a ponúkli sme mu, že ďalšie knihy mu dáme po bohoslužbe. Pretože sme boli od seba kúsok, bolo to ľahké. Mohli sme s ním dlho hovoriť. Pretože sme nerozumeli rumunčine, bol pri liturgii veľmi pozorný a komentoval, čo sa dialo, aby sme lepšie rozumeli.

Videli sme, ako malé množstvo ľudí išlo na sväté prijímanie, väčšinou to boli deti. Prijímanie podával iba patriarcha.

Potom popoludní, na rozľahlom námestí pred bývalým Ceauceskovým palácom, celebroval Svätý Otec svätú omšu pre veľmi srdečný a nadšený zástup ľudí, odhadovaný na jeden milión, ktorí sem doputovali z celého Rumunska. Patriarcha sa zúčastnil spoločne s pravoslávnymi a grécko-katolickými kňazmi. Piesne a modlitby stúpali do neba s úchvatnou vnútornou silou. Dokonale zorganizovaným spôsobom asi sto kňazov rozdávalo sväté prijímanie a toto všetko prebiehalo v atmosfére vrúcnej modlitby a rozjímania.

Keď omša skončila, zástup začal nadšene spievať: UNITATE! UNITATE!

A tak Svätý Otec veselo zakončil: "Tak sa teda poponáhľajme!"

Trojdňová návšteva pápeža prebiehala v uvoľnenej, priateľskej a družnej atmosfére bez nadmiery protokolu. Patriarcha venoval nesmiernu pozornosť aj tým najmenším detailom. Všade bola cítiť veľká radosť a vzájomná neha.

Pokiaľ ide o naše dva dokumenty, nakoniec sa podarilo doručiť ich do dobrých rúk.

Z posolstva zo 24. decembra 1989 - Štedrý deň (pád komunistickej diktatúry v Rumunsku):

Moja kvetina, Ja som Svetlo sveta. Spievaj a buď šťastná, spievaj radosťou, pretože som to Ja, Ježiš, kto koná zázraky.

Môj Kríž bude zase vztýčený na každom kostole, vidíš? Čoskoro príde všeobecný mier. Zrodí sa Pokoj, modli sa o toto narodenie Pokoja a Lásky. Krajina dnes cíti začiatok pôrodných bolestí. To sú, Moji milovaní, Moje skoré Znamenia Lásky. Som Majster neba i zeme, ukážem Svoju Silu každému národu, že som všemohúci. Povedal som, že Svojím Dychom zmetiem všetkých, ktorí vás zotročili. Nech si vaše národy uvedomia, že všetko podlieha aj Mojej Moci, a čo som urobil jedným dychom, je pre Moju Slávu. Nikto nemôže zrušiť Môj Zákon

Nech si národy uvedomia, že som to Ja, Pán, kto prišiel vyslobodiť týchto zajatcov z väzenia a pozdvihnúť ich k Sebe. Som to Ja, kto uvrhol vašich nepriateľov do večnej hanby, a to nie je všetko. S vašou sestrou, Ruskom, podpíšem zmluvu Lásky a Pokoja a zabudnem na všetky jej zločiny a urobím ju opäť Svojou Nevestou, a z jej srdca vytryskne táto pieseň:

Zachovám vždycky svoju lásku k Nemu
a zmluva s mojím Bohom bude trvalá.

Moja Duša žízni po tomto slávnom okamihu. Chcem ukázať Svoju nádheru a Svoju slávu všetkým národom pod nebom, prostredníctvom tvojej sestry Ruska. Oblečiem ju Svojou krásou a Svojou neporušenosťou a predvediem ju tvojim bratom, aby cez ňu a v nej videli Moju krásu a neporušenosť Dcéra, svadba obrátenia tvojej sestry čoskoro nastane.

Povedal som, že zostupujem do biedy vašich čias, aby som potešil utláčaných a vyslobodil zajatcov z väzenia a tých, ktorí žijú v temnote, zo žalára. Som to Ja, váš Spasiteľ, kto vás prichádza zbaviť jarma červeného draka. Som to ja, Ježiš, Moja holubica, kto prichádza zlámať klietky a vyslobodiť vás Som to Ja, váš Svätý, ktorý vás nikdy neopustil a vpravde vám hovorím, že vaše brány predo Mnou nebudú zatvorené.

Vassula, zničím s hanbou a pokorením všetky tie zlé sily, tie sily, ktoré zborili Môj Dom a urobili z Neho rozškerené hroby. Moje Svetlo vzkriesi tvoju sestru Rusko a všetky susedné krajiny. Prelomím všetky vaše klietky a oslobodím vás Vedzte, že spása a vyslobodenie prichádzajú jedine odo Mňa. Modli sa za svoju sestru, modli sa za jej susedov

Môj Pane, hovoril si, že: "Príde trápenie na človeka, ktorý hromadí to, čo mu nepatrí, a zaťažuje sa zárukami. Nepovstanú náhle jeho veritelia, neprebudia sa? Potom bude ich obeťou." Práve to sa stalo v Rumunsku, ale nevinní ľudia za to zaplatili krvou.

Buď si istá, že mám pri Sebe všetkých svätých mučeníkov vašej doby, obete Satanovej zbesilosti. Sú u Mňa všetci, ktorí zahynuli ako obete. Hovorím ti, že jeho zúrivosť bola tak veľká, keď videl, že musí pustiť svoju korisť, chcel zničiť každú Moju kvetinku.

(Ježiš sa potom pozrel zhora na Rumunsko.)

Neplač, maličká, veď Ja, Pán, znovu postavím, čo je v troskách a pozdvihnem ťa, pre svedectvo Svojmu Menu. V Mojom Mene uvidíš veľké veci. Konečne sloboda! Slobodní prísť ku Mne, svojmu Spasiteľovi a žiť v Mojom Svätom Srdci. Svojím Svetlom budem prenasledovať vašich nepriateľov, ktorí sú aj Mojimi nepriateľmi. Neplačte pre deti, ktoré už nie sú, pretože dnes hovorím, že každému z nich sa dostalo miesta v hlbinách Môjho Srdca.

Zvelebený buď náš Pán,
Boh Zľutovania,
pretože navštívil Svoj ľud.
Prišiel ho zachrániť, prišiel dať Svetlo tým,
kto žijú v temnote a v tieni smrti.
Chvála buď Jemu, ktorý prichádza,
aby viedol naše nohy na cestu
Pokoja a Lásky.
Amen.

... až doteraz som na vás nenaliehal. Prosím vás o zjednotenie dáta Veľkej noci, ale vy Môjho Ducha nepočúvate.

Vyčerpali ste trpezlivosť Môjho Otca. Tentokrát vás ešte raz prosím o spojenie veľkonočných dát, aby nad vami zažiaril milosťou Môj Duch a priviedol Môj Dom k jednote.

Dnes k vám prehováram, ale vy si nevážite Mojich slov v týchto Posolstvách. Až tak jedného dňa urobíte, bude neskoro .... ach!

Keby len jeden z týchto ľudí, ktorí pracujú pre jednotu, áno, keby len jeden medzi nimi nepodliehal emóciám a obavám a vystúpil so zjednotením dáta Veľkej noci, Ja, Boh, ho vyvýšim.

... prosím ťa preto, Dom Západní, vykroč prvý a odhaľ Zlo, zjednoť dátum Veľkej noci tak, ako to bolo v prvotnej Cirkvi. (21.11.96)

... modli sa za dom Východu a Západu, aby sa spojili ako dve ruky zopäté k modlitbe, pár rúk, ako je to krásne, keď spojené spoločne mieria k nebu v modlitbe. Nech tieto dve Ruky, patriace tomu istému telu, pracujú spoločne a zdieľajú svoje možnosti a zdroje .... nech Ma tieto dve Ruky spoločne pozdvihnú, ach .... kedy Ma tieto Ruky Môjho Tela zdvihnú nad Oltár, držiac Ma spoločne? (15.6.95)

... choď teraz a stretni sa so svojím bratom a zjednoťte dátum Veľkej noci, potom vám dám dar lásky a obnovím váš zrak. Nechcem, aby ste zahynuli vo svojej vlastnej pochabosti. Skutočne dvojaký je Môj žiaľ. Dvojaké je Moje stenanie. Choď teraz a zmierni Moju bolesť, brat, choď a oslavuj Ma zjednotením dáta Veľkej noci. (7.12.94)

Nepočuli ste, že sa uspokojím s jedným dátumom? (24.10.94)

Ako blažení ste boli vo svojich skorých dobách! Poďte a znovu postavte Môj Dom ako Jeden zjednotením dáta Veľkej noci ... (5.10.94)

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved