Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
 Ježiš nás volá ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci
 
 
Ježišovo volanie ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci
Videoklip niekoľkých meditácií na posolstvá dané nám Ježišom. Pán v nich žiada, aby bola Veľká noc slávená v jeden deň.
 
 
Zjednoťte dátum Veľkej noci
Ježiš nás žiada aby sme zjednotili dátum Veľkej noci
 
 
Príklad spoločného slávenia Veľkej noci z východnej cirkvi
Mons. Isidore Battika zdieľa s pútnikmi TLIG povzbudivé príklady z praxe uskutočňovania jednoty v Sýrii
 
 
Dátum Veľkej noci
Príhovor Dereka Stona
 
 
Ďalšia správa (2001)

 
Jednota Cirkvi
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Jednota zo srdca
Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
    Ježišovo volanie ku zjednoteniu dáta slávenia Veľkej noci
    Zjednoťte dátum Veľkej noci
    Príklad spoločného slávenia Veľkej noci z východnej cirkvi
    Dátum Veľkej noci
    Ďalšia správa (2001)
Príklad jednoty na Východe
Ekumenizmus a spiritualita
Pápež a patriarcha Theoctist
Duchovná ozvena jednoty

 
 
Nárek Najsvätejšieho Srdca: Kristova túžba po jednote
Vassulin príhovor k 500 pútnikom (kardinál, arcibiskup, biskupi, duchovní a laici všetkých denominácií) v ktorom Vassula predstavila tému Jednoty obsiahnutú v posolstve Pravý Život v Bohu (25. mája 2007, Ekumenická púť TLIG v Turecku)

Jednota zo srdca
Vassula predniesla svoj príhovor na púti TLIG vo Svätej zemi v roku 1998

Jednotné dátum slávenia Veľkej noci
Ježiš nás volá ku zjednoteniu dátumu slávenia Veľkej noci

Príklad jednoty na Východe
Msgre Isidore Battika zdieľa s TLIG pútnikmi povzbudivú a nasledovaniahodnú prax jednoty v Sýrii

Ekumenizmus a spiritualita
Ekumenický príhovor Vassuly v Medzinárodnom Brigitýnskom Centre vo Farfe

Pápež a patriarcha Theoctist
Vassula podáva svedectvo o stretnutí pápeža Jána Pavla II. a patriarchu Theoctista

Duchovná ozvena jednoty
Príhovor Vassuly Ryden na zasadnutí Ekumenickej Rady Cirkví

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved