SK » Medzináboženský dialóg » Vassula sa stretáva s moslimskými imámami vo Veľkej mešite v Mymensingh »

Vassula sa stretáva s moslimskými imámami vo Veľkej mešite v Mymensingh

22. februára 2011 v Bangladéši

V utorok 22. februára 2011 sme odišli o siedmej ráno a šli na sever do Mymensinghu, pretože to bolo štyri hodiny jazdy mimo Dháky. Pripojil sa aj pán Sujit Barua. Imám Islam čakal, až dorazíme do mesta Mymensingh, a my sme ho nasledovali autom do jeho mešity, ktorá je najväčšou mešitou väčšieho Mymensingha (Boro Masjid).

Väčšia mešita v Mymensingh

Po príchode do mešity sme šli do miestnosti, kde sme sa stretli so všetkými moslimskými elitami a hlavným imámom menom Moulana Aboul Haque. Vassula pozdravila hlavného imána v arabčine, pretože on bol prekvapený, keď ju počul hovoriť arabsky. Všetci boli predstavení a boli tak láskaví pri stretnutí so všetkými. Na ich veľké prekvapenie s nimi Vassula hovorila plynule arabsky po celú dobu ich rozhovoru. Skutočnosť, že hovorila arabsky, spôsobila, že sa k nej cítili bližšie, pretože všetci by sa mali naučiť tento jazyk, aby vedeli čítať Korán. Toto stretnutie zorganizoval Imám Islam (ktorý sa k nám pridáva na našich púťach). V areáli bola ubytovňa, v ktorej sa nachádza dvetisíc mladých chlapcov, ktorí študujú islam.

Stretnutie s moslimskými klerikmi v miestnosti

Mimo zasadacej miestnosti s moslimskými klerikmi

Potom sme pokračovali v Mymensinghu a Imám Islam nás sprevádzal do hotela Mustafiz, kde bolo veľa moslimských klerikov trpezlivo sediacich okolo veľkého stola a čakali, až ich Vassula osloví. Bolo niekoľko baptistov, vrátane otca Benjamin Banerjee a Matthew Mitra. Pár adventistov siedmeho dňa vrátane Edwarda Chambugonga. Tiež otec Robert Mankin, katolícky kňaz, ktorý nás tam sprevádzal. Pán Sujit Barua, budhista, ktorý nás sprevádzal z Dháky, bol prekladateľom, keď s nimi hovorila Vassula. Toto už bolo ekumenické. Vassula predniesla skupine reč približne pol hodiny až štyridsať päť minút.

Vassula a moslimskí klerici pri stole v hoteli Mustafiz v Mymensingh

Matthew Mitra z baptistického kostola, položil otázku, keď čítal o tom na Wikipédii, ktorú so sebou vytlačenú, ohľadom stretnutia s jej Anjelom Strážcom Danielom a požiadal ju o vysvetlenie. Vassula pokračovala vo vysvetľovaní toho, ako videla svojho Anjela Strážcu nadprirodzeným spôsobom. Informovala ich aj o tridsiatich troch dielach Beth Myriam, ktoré sú po celom svete, aby nasýili chudobných. Spomenula, že viera nestačí a musíme urobiť niečo pre chudobných. Je to súčasťou misie pomáhať chudobným a nakŕmiť ich.

Potom sme boli pozvaní na obed s moslimskými klerikmi. Navštívili sme čínsku reštauráciu Rím III.


Čínska reštaurácia s moslimskými klerikmi v Mymensingh

 
 
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Po jej príhovore o posolstvách Pravého Života v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke v Bangladéši bola Vassule udelená predstaveným budhistického kláštora Gold Award (Zlatá cena) za úsilie v propagácii mieru a medzináboženskej harmónie vo svete

Udelenie Svetovej ceny za mier (r.2003)
Vassula prijíma "Atish Dipankar & Visuddhananda zlatú cenu mieru" (23.2.2003 v Bangladéši)

Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika
(23. február 2003)

Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Krátky článok o štvordňovej ceste po Bangladéši, kde Vassula prehovorila k moslimom, hinduistom, budhistom a kresťanom.

Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Predstavitelia rôznych tradičných smerov, prevažne voodoo, prijali pozvanie na Vassulin príhovor

Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 4. augusta 1999

Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií.

Vassula sa stretáva s moslimskými imámami vo Veľkej mešite v Mymensingh
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 22. februára 2011 v Bangladéši

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved