Vassula v Bangladéši

(21.-25. mája 2002)

V utorok 21. mája sme neskoro v noci prileteli do Dháky. Gerhard Edomita so svojou ženou Joy a otcom "X" nás na letisku privítali s nádhernou kyticou exotických kvetín. Po ceste do hotela nám ukázali nápisy a plagáty, oznamujúce čas a dátum Vassulinho prejavu v piatok 24. mája. Vďaka Božej milosti som mal možnosť prezrieť si dom, kde Vassula žila v dobe, keď sa prvýkrát stretla so svojím anjelom Danielom a seminárny kostol Svätého Ducha, ktorý navštevovala. Nedokážem popísať svoju radosť z toho, že môžem byť v tejto úžasnej krajine. Aj napriek tomu, že situácia tunajších ľudí je vďaka chudobe veľmi zložitá, musím povedať, že som cítil v ich srdciach priamosť a láskavosť. Bol som tak šťastný, že som konečne videl rikše, o ktorých mi Catarina rozprávala, keď bola v Grécku, a že som spoznal pohostinnosť tunajších ľudí.

Hoci bolo už veľmi neskoro, keď sme sa v hoteli ubytovali, Vassula preberala body programu stretnutia s ľuďmi, ktorí tam boli z Pravého Života v Bohu. Vassula nám všetkým vysvetľovala, že Boh ju k nám posiela, aby hovorila ku katolíckej a pravoslávnej cirkvi, ale aj k ostatným náboženstvám. Boh ju poslal späť do Bangladéša osloviť obzvlášť moslimov. Toto posolstvo nie je volaním len pre kresťanov, ale pre všetkých ľudí a Boh si želá, aby ich oslovila, aj keby na stretnutie prišlo napríklad len päť ľudí. Vassula tiež naznačila, že je nevyhnutné, aby bol na stretnutí prítomný moslimský imám a aby ho začal modlitbou. (Na začiatku tohto roku v marci, počas príprav na jednom stretnutí asociácie Pravého Života v Bohu v Dháke, mal Gerhard vnuknutie, aby úvodnú modlitbu predniesol imám). Je pravdou, že organizátori museli prekonať všetky prekážky, ktoré im diabol kládol do cesty až do poslednej minúty, aby Vassula naplnila vnuknutie, v ktorom spoznala Božiu Vôľu.

Druhý deň ráno mala Vassula ďalšiu schôdzku s organizátormi. Izba, v ktorej bola ubytovaná, mi pripomínala skôr rušnú kanceláriu než hotelovú izbu. Neustále prichádzali a odchádzali ľudia. Bolo tam veľmi rušno, prebiehali diskusie, svedectvá prítomných atď., zatiaľ čo Vassula diskutovala o tom, čo všetko je potrebné zariadiť, aby stretnutie bolo úspešné. Tu jeden z organizátorov spontánne navrhol, či by mohli tiež pozvať zástupcov hinduistov a buddhistov! Vassula bola touto myšlienkou nadšená, a tak bola skupina úplná. Toto bolo úžasné prekvapenie od nášho Pána. Bolo zrejmé, že to bol Boží zámer, aby prvé Vassulino medzináboženské stretnutie bolo v Bangladéši! Chválu vzdajme nášmu Pánovi, ktorý zjavuje Svoje plány a uskutočňuje ich vo Svojom čase.

Bolo treba urobiť veľa práce. Nikto nám nesľuboval, že všetko pôjde hladko a tak bolo potreba veľkej viery a mnohých modlitieb!

Po obede sa nás Duleep a Catarina pýtali, či by sme chceli navštíviť Beth Miriam v čase vyučovania. Vassula dala prednosť príprave stretnutia. Pozornosť bola sústredená na jej príhovor, a tak venovala každú voľnú chvíľu príprave.

Popoludní som teda mal tú česť navštíviť Beth Miriam. Bolo to presne tak, ako mi to popísali. Bol som tak zasiahnutý prítomnosťou Panny Márie, že som pred vstupom do domu urobil znamenie Kríža! Cítil som rovnakú zbožnosť, ako keď vstupujem do kostola. Deti ma privítali s kyticami. Duleep a Catarina boli tak šťastní, že sú späť a že vidia deti. Obaja mi povedali, že im deti veľmi chýbali. Bolo to tak motivujúce vidieť ich, ako sa učia čítať a písať. Deti boli našou prítomnosťou tiež veľmi nadšené a Catarine prejavovali zvláštnu náklonnosť. Veľmi sa im páčilo, keď som ich fotil. Boli plné radosti. Nikto si nedokáže predstaviť, kde a v akých podmienkach žijú. Ich krásne, obrovské, nevinné oči a úsmev na ich tvárach neprezrádzali ich chudobu. Napriek tomu však sú to chudobné deti zo slumov bez akýchkoľvek prostriedkov na vzdelanie! Boh im žehnaj!

Keď sme sa vrátili do hotela, Vassula ešte pracovala na svojom prejave a v jej izbe boli rôzni ľudia. Bolo to milé stretnutie, veď ich prítomnosť bola nevyhnutná pre úspešnosť rokovania. Sonia, moslimka a dobrá priateľka skupiny, poskytla Vassule Korán, o ktorý ju požiadala, a ochotne a rýchlo jej pomohla v Koráne nájsť verše, ktoré hovoria o Duchu Svätom. Vassula sa z neho už modlila a vedela sa verše modliť arabsky. V jednom mieste povedala Vassula s veľkým úsmevom na tvári: "Boh použije každý dar, ktorý mi dal! Vidíš, teraz mi vraví modlitbu v arabčine! To nie je náhoda. Narodila som sa v Egypte a arabčinu som sa tiež učila!"

Je dôležité zmieniť sa o tom, čo nám Vassula povedala: V roku 1985, keď začala prijímať posolstvá, si kúpila Korán, aby videla, aké podobnosti existujú medzi kresťanstvom a islamom. Vtedy, keď Korán čítala, si vypísala nejaké poznámky o veršoch, ktoré sú podobné ako v Biblii. V tom čase ju ani nenapadlo, že za šestnásť rokov bude potrebovať tieto poznámky k veršom, ktoré jej Duch Svätý pomohol vybrať z Koránu, aby ich použila v dnešnom prejave!

Vo štvrtok 23. mája mala Vassula na programe tlačovú konferenciu. Účasť bola výborná. Bolo prítomných aspoň desať reportérov z anglických a bangladéšskych novín a boli prítomní pracovníci jednej televízie. Boli sme tomu veľmi radi. Ale čo nás prekvapilo viac a urobilo nás to ešte šťastnejšími, bol fakt, že moslimský imám, ktorý bol prizvaný k účasti na Vassulinom stretnutí, skutočne prišiel, aby si vypočul, o čom bude Vassula hovoriť. Boh buď zvelebený!

Vassula začala zmienkou o tom, že pre bangladéšsky ľud je to česť, že si Boh vybral ich krajinu k tomu, aby v nej boli odhalená Jeho posolstvá "pokoja, zmierenia, jednoty a lásky". V krátkosti Vassula zhrnula, ako k nej jej anjel pristúpil a obrátil jej pozornosť k Bohu. Zmienila sa o svojej očiste, cez ktorú jej Boh umožnil vidieť svoje hriechy Jeho očami a ukázať jej, ako Ho urazila. Vassula povedala, že jej Boh od začiatku zjavil, že tieto posolstvá Pravého Života v Bohu sa rozšíria do celého sveta. A toto proroctvo sa naplnilo!

Po úvode jej spravodajcovia kládli otázky. Najskôr sa pýtali na jej názor na udalosti v Izraeli a Palestíne. Vassula povedala, že túto nenávisť môže zastaviť len modlitba. Čím viac sa ľudia modlia, tým viac možností má mier v týchto oblastiach a v celom svete. Ďalší sa pýtal, či má spojenie s politikmi od doby, kedy posolstvo hovorí o mieri a či ich informovala o jeho obsahu. Vassula mu odpovedala, že vyvinula úsilie, aby sa s politikmi spojila a v niektorých krajinách sa s nimi stretla. Tiež sa zmienila o tom, že požiadala o stretnutie s prezidentom Bangladéša, aby ho informovala o tom, že účelom návštevy jeho krajiny nie je obracať na vieru, ale odovzdať posolstvo mieru, vedúce ľudí k tomu, aby žili život modlitby a svätosti.

Ďalší spravodajca sa pýtal, či by mohla preukázať, že to je Boh, ktorý k nej prehovára. Vassula sa ho na oplátku opýtala: "Môžete mi dokázať, že Boh existuje?" Nie je to jednoduché. Jediným dôkazom je ovocie týchto posolstiev. Plody. Vassula je len pomocníčka. Ona nemá žiadnu svoju silu ani autoritu. Ako by mohla samotná pomocníčka odovzdávať tak významné posolstvo, ak by to nerobila s milosťou Božou a skrze Jeho silu? Kresťanský spravodajca (boli tu prítomní len dvaja kresťanskí spravodajcovia) sa pýtal na význam jednoty kresťanských cirkví. Vassula mu povedala, že kresťania sú v hriechu kvôli svojmu rozdeleniu. Rozdelenie je v Božích očiach veľký hriech a od Boha nepochádza. Vo vnútri Cirkvi je rozdelenie a súťaživosť. Laici a cirkevné autority sa musia pokoriť a spojiť sa. Môžu začať zjednotením dáta Veľkej noci. Vassula povedala, že Boh tiež hovorí o celkovej jednote, pretože existuje rozdelenie aj vo vnútri rodín a národov vo svete.

Po tlačovej konferencii poskytla Vassula krátky rozhovor TV stanici, v ktorom znovu poukazovala na to, že ju Boh posiela do sveta ako posla, ktorý prináša Jeho posolstvo pokoja, lásky a jednoty.

Po tlačovej konferencii nasledoval spoločný obed. Boli pozvaní všetci spravodajcovia a samozrejme aj imám, ktorý bol našim čestným hosťom. Aby Vassula preukázala úctu jeho pozícii a autorite, požiadala ho o modlitbu a požehnanie pokrmu. Počas obeda spolu hovorili a on vyjadril svoje nadšenie a potešenie z účasti na tomto stretnutí. Boh zopakoval Svoj zázrak! Dotkol sa srdca tohto muža. Na nadchádzajúce stretnutie sme sa všetci tešili.

Keď sme sa vrátili do hotela, Vassula vytiahla svoj notebook a pokračovala v práci na svojom príhovore. Ako som už uviedol, každá ušetrená chvíľa bola pre ňu vzácna, a dokonca radšej vynechala večeru, než by stratila čas, ktorý mala na prácu. Chcela zo seba vydať to najlepšie, aby oslávila Boha.

Duleep a Catarina ma pozvali znovu do Beth Miriam. Bolo to v čase obeda. Ďakujem Pánovi za to, že mi dal možnosť navštíviť znova toto požehnané miesto. Bol som hlboko pohnutý, keď som videl, s akou radosťou Duleep slúži chudobným. Čo ma prekvapilo, bol moslim, ktorý sa po obede s úctou modlil pred obrazom Ježišovho Najsvätejšieho Srdca a ďakoval Mu za pokrm. Hoci je moslim, prejavil úctu a vďačnosť nášmu Pánovi.

Keď sme sa vrátili do hotela, našli sme Vassulu znovu obklopenú ľuďmi, ktorí pomáhali pripravovať stretnutie a dokončovali posledné detaily. Ja sám som veľa pomôcť nemohol a tako som len pozoroval, s akým pokojom a múdrosťou zvláda situáciu. Čo na mňa najviac zapôsobilo, bola jej horlivosť pre toto poslanie. Nech jej Boh žehná a neustále pomáha!

Neskôr popoludní sme mali sv. omšu a potom sme sledovali miestne správy, kde boli niektoré zábery z tlačovej konferencie a informácie o Vassulinej návšteve v Dháke a jej účelu. Všetci sme za to chválili Pána!

Druhý deň ráno sme navštívili slumy Korail v Gulshan. Gerhard a jeho manželka Joy tieto slumy navštevovali a pomáhali tam už niekoľko rokov, vždy v piatok. Gerhard je členom klubu, ktorý založil kliniku, ktorá poskytuje lekársku starostlivosť chorým. Avšak, za svoj život som ešte nikdy nevidel toľko chudoby! Ľudia v skutočnosti žijú v "domoch" (ak sa to tak dá nazvať) vyrobených z bambusových listov zviazaných tak, že tvoria akúsi stenu, ktorá je zakrytá plastom, aby sa dážď nedostal dovnútra. V týchto obydliach nenájdete ani elektrinu, ani vodu! Jedna vodovodná trúbka slúži ako hlavný zdroj vody na to, aby zásobovala asi päťdesiat týchto "domov"!

Malé deti chodili všade za nami. Ale nežobrali o peniaze alebo jedlo. Vyzeralo to, že majú radosť z našej prítomnosti a že ich baví nechať sa fotiť. Je neuveriteľné, v akých podmienkach ľudia žijú. A navyše, oni prežívajú a ešte majú úsmev na tvári! Kto je zodpovedný za ich chudobu? Nie je to náš spoločný hriech nedostatku záujmu? Títo ľudia žijú vďaka Božej milosti. Z toho, čo som videl, som bol veľmi skleslý, ale viem, že Boh ich neopustil.

Popoludní sme prišli do "Športového zariadenia pre ženy" kde sa konalo stretnutie. Vassula mala na sebe krásny salwar-kamiz, juhoázijské oblečenie, aby miestnym ľuďom preukázala úctu.

Akonáhle sme tam dorazili, ihneď sme pocítili, že je niečo zle. Čoskoro sme zistili, že imám váhal stretnutie navštíviť. Mali sme podozrenie, že mu niekto povedal, že ak stretnutie navštívi, obráti sa to proti nemu, pretože Vassula vraj prišla v skutočnosti do zeme obracať ľudí na vieru. Duleep a Sonia s ním išli porozprávať. Vďaka Bohu ho presvedčili, aby sa zúčastnil. Vydýchli sme si a boli sme šťastní, pretože sme videli, že predstavitelia hinduistov a buddhistov boli prítomní. Neskôr sme zistili, že na stretnutí bol ešte jeden mladý imám. A tak úspech stretnutia teraz závisel na Duchu Svätom.

Veľa ľudí pracovalo naozaj usilovne po celé mesiace, aby pripravili všetko potrebné pre toto stretnutie: od transparentov, plagátov, reklám až po obrovský stan, v ktorom boli symboly Pravého Života v Bohu, ale aj knihy a miestna hudba. Prípravy sa zúčastnili nielen kresťanskí členovia Pravého Života v Bohu z Dháky a blízkeho okolia, ale tiež veľké množstvo moslimov a hinduistov pracujúcich pre Novartis Bangladesh, pod vedením Gerharda Edomita. Zanietene pracovali pre slávu Božiu. Každý pomohol podľa svojich schopností. Pani Patricia Quiah, jedna z priateľov Pravého Života v Bohu pripravila zpávu v angličtine a jazyku Bangla a brat Bernard Palma preložil do jazyka Bangla Vassulinu prácu.

Stretnutie sa začalo v 15:55 prednesom z Koránu, ktorého sa ujal imám. Gerhard prehovoril na úvod o Vassule a jej poslaní. Potom Vassula začala svoju reč modlitbou z Koránu v arabčine, počas ktorej mala z úcty pokrytú hlavu tak, ako je to tu zvykom. Toto gesto sa dotklo celého publika, ktoré sa skladalo z moslimov, buddhistov, hinduistov a kresťanov. Vassula pokračovala v recitácii Blahoslavenstiev pomalým a veľmi pôsobivým spôsobom, ktorý prenikol do našich sŕdc.

Pokračovala tým, že nám krátko opísala, ako začalo jej zjavenie prostredníctvom jej anjela v Dháke. Povedala, že pre obyvateľov Bangladéša je to česť, že si Boh vybral ich krajinu ku zjaveniu Svojho posolstva, ktoré má byť šírené po celom svete. Božia výzva je výzvou pre všetkých ľudí. Je to výzva k pokoju, zmiereniu, láske a jednote. Boh je Boh milosrdenstva. Zjavuje sám Seba a dáva nám posolstvá, aby varoval Svoj ľud. V Koráne je napísané, že Boh má právo poslať výstrahu, aby napravil ľudí a naučil ich žiť sväto. Vassula potom povedala, že premena srdca je potrebná k tomu, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a ctili vznešenosť Božieho obrazu. Boh chce, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. Aby sme preukazovali dobro druhým. Ak chcú ľudia dokázať, že sú Bohu verní, potom to musia dokázať svojim milosrdenstvom a láskou. Ak majú ľudia pokoj, potom ho budú šíriť. Rozdelenie neprichádza od Boha. Čokoľvek, čo je zlo, neprichádza od Boha. Ak ľudia milujú svoju krajinu, musia jej pomôcť modlitbou. Modlitby majú nesmiernu moc. Boh nechce vojnu, ale mier, a tak sa musíme učiť žiť medzi sebou s pokojom a láskou. Musíme oplácať zlo láskou. Vassula sa tiež zmienila o tom, že sa ľudia majú modliť svojimi srdcami a nie svojimi perami. Hovorila o odpade a vzbure, ktoré vládnu našim dňom. Vassula ukončila stretnutie modlitbou za premenu sŕdc a modlitbou za uzdravenie ministerského predsedu Bangladéša, ktorý v Spojených Štátoch podstúpil operáciu. Zhromaždení ľudia počúvali so zvýšenou pozornosťou. Obloha bola plná mračien, vial silný vietor a vyzeralo to, že bude pršať, zrazu v jednej chvíli sa všetko upokojilo a ovzdušie stretnutia bolo naplnené pokojom a tichom. Duch Svätý sa dotkol mnohých duší.

Po Vassule prehovoril zástupca hinduistov, ktorý v krátkom príhovore zopakoval, že jednota a láska sú dôležité, tak ako to už povedala Vassula. Buddhistický mních sa pozitívne vyjadril k Vassulinmu poslaniu a uviedol, že ľudia musia žiť v mieri a mali by sa pokúsiť stať sa lepšími. Na záver mladý moslimský imám povedal, že všetky náboženstvá majú niektoré veci spoločné. Jednou z nich je žiť sväto, žiť v mieri a milovať sa navzájom. Môžeme byť odlišní, ale môžeme žiť spoločne v mieri a láske. Atmosféra bola veľmi pozitívna a každý mohol cítiť prítomnosť Svätého Ducha.

Stretnutie končilo miestnymi piesňami a hlasmi vďaky. Hlasy vďaky, ktoré celkom prináležia nášmu Pánovi, vďaka Ktorého milosti prebehlo toto prvé stretnutie rôznych náboženstiev s Pravým Životom v Bohu. Chvála Pánovi! Vassula nám povedala, že Boh je Bohom poriadku. Nie je to náhoda, že Boh vybral túto krajinu k tomu, aby sa prvé stretnutie medzi náboženstvami konalo tu. Nezabúdajme, že posolstvá boli prvýkrát zjavené v Bangladéši. Prvý dom Beth Miriam bol tiež založený v Bangladéši v roku 1999 a teraz prvé stretnutie odlišných náboženstiev sa konalo v Dháke.

Nevieme, prečo si Boh vybral túto krajinu k tomu, aby tu započal mnohé z aktivít Pravého Života v Bohu, ale keď budeme Pána viac nasledovať a budeme Mu stále bližšie, som si istý, že nám to odhalí.

Po stretnutí s buddhistickým mníchom Nanda Bangsha Bikkhu, žiadala Vassula, či by mohla nasledujúci deň navštíviť jeho chrám a stretnúť sa s ďalšími mníchmi. Bola zdvorilo prijatá.

Druhý deň ráno sme šli do buddhistického chrámu, kde prebiehala oslava Buddhových narodenín. Po ich bohoslužbe sa Vassula stretla s prezidentom buddhistického kláštora Dhammaarjika, ctihodným Suddhananda Mahathero, s generálnym tajomníkom, úradujúcim ministrom a ctihodným Dharmapal Mahathero, hlavným poradcom kláštora. Vassula mala príležitosť ich oboznámiť s Božím posolstvom a so svojím poslaním. Všetci jej posolstvo prijali veľmi pozitívne. Ku koncu rozhovoru ich Vassula informovala o ekumenickej púti, ktorá sa tento rok v októbri bude konať v Egypte a ponúkla im, aby sa jej zúčastnili. Táto ponuka bola prijatá s tým, že im bude cťou, a že urobia všetky potrebné kroky, aby sa mohli púte zúčastniť.

Bolo veľmi dojímavé vidieť, ako Boh otvára dvere, ako sa dotýka ľudských sŕdc a zjednocuje ľudí pre spoločný cieľ. U Boha nie je nič nemožné. Táto cesta bola pre nás dôkazom, že Jeho milosrdné posolstvo nie je len pre kresťanov, ale pre všetkých ľudí! Je veľmi smutné vidieť kresťanov, ako odmietajú toto božské volanie a navyše nechcú vedieť, aký poklad majú vo svojich rukách!

Okolo jednej hodiny popoludní otec "X" zariadil, že Vassula mohla prehovoriť niekoľko slov k seminaristom hlavného seminára Svätého Ducha v Banani. Bolo prítomných približne 33 seminaristov, ktorí jej takmer hodinu pozorne načúvali. Vassula im povedala, že zásadné a veľmi dôležité je mať dobrý vzťah k Bohu, aby Mu rozumeli. Je veľmi dôležité nestať sa byrokratickými, intelektuálnymi alebo technickými teológmi. Dôležité je ponechať priestor Svätému Duchu, aby sa mohol prejaviť, a mať dôverný vzťah s Bohom. Jedine tak je možné slúžiť Bohu a Jeho ľudu tak, ako to On požaduje.

Večer sme ja, Vassula a Catarina opustili Dháku a pokračovali v našej ceste do Indie. Odchádzali sme s tým, že v našich srdciach zostali všetky požehnané chvíle, ktoré sme tam prežili. Naše tváre žiarili radosťou.

Theodora Konidari
TLIG Atény, Grécko

 
Medzináboženský dialóg
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Udelenie Svetovej ceny za mier (r. 2003)
Vassulin medzináboženský príhovor
Vassula v Bangladéši (21.-25. mája 2002)
Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Evidentne židovský

 
 
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Po jej príhovore o posolstvách Pravého Života v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke v Bangladéši bola Vassule udelená predstaveným budhistického kláštora Gold Award (Zlatá cena) za úsilie v propagácii mieru a medzináboženskej harmónie vo svete

Udelenie Svetovej ceny za mier (r. 2003)
Vassula prijíma "Atish Dipankar & Visuddhananda zlatú cenu mieru" (23.2.2003 v Bangladéši)

Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika
(23. február 2003)

Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Krátky článok o štvordňovej ceste po Bangladéši, kde Vassula prehovorila k moslimom, hinduistom, budhistom a kresťanom.

Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Predstavitelia rôznych tradičných smerov, prevažne voodoo, prijali pozvanie na Vassulin príhovor

Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 4. augusta 1999

Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií.

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved