Vassulina reportáž z jej návštevy Beninu v Afrike (apríl 2000)

Dobročinnosť nás môže ospravedlniť ...

                    (niekoľko fotografií z návštevy Beninu)

V prvom rade by som chcela poďakovať nášmu Pánovi za to, že nás spojil s Katarínou Hounsokou z Beninu, ktorá pripravila svoju krajinu na prijatie Pánových posolstiev. Taktiež ďakujem všetkým tým, ktorí jej podali pomocnú ruku a v tejto záležitosti s ňou spolupracovali a tiež všetkým našim hostiteľom. Rovnako ako ostatné návštevy, aj táto sa udiala celkom z vôle Božej. Náš Pán so mnou pohybuje tak, aby som išla tam, kam On si praje, a čo sa mňa týka, ja vypočujem a idem tam, kam mám ísť. Dúfam, že moja návšteva bude plodná pre celý Benin rovnako, ako boli aj predchádzajúce návštevy pre iné krajiny, ku sláve Božej.

Zlatým pravidlom nášho Písma je správať sa k druhým tak, ako by sme chceli aby sa druhí správali k nám; taký je zmysel Zákona aj Prorokov. Nanešťastie veľa kresťanov, laikov aj duchovných, nečíta Písmo Sväté s potrebným porozumením a stále horšie chápe Ježišovo učenie. Oni Evanjelium nežijú. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo Boh intervenuje v týchto časoch a toľkými spôsobmi k nám prichádza, aby k nám prehováral a učil nás. Cirkev je vo zmätku, ale väčšina to nechce vo svojej pýche pripustiť. Keby bolo všetko v poriadku, nemusel by Boh intervenovať.

Keď som už bola pripravená na odchod do Beninu, diabol sa pokúšal zasiahnuť. Nebolo to nič neobvyklé. Keď diabli začujú kroky Svätého Ducha, ako sa blíži do nejakej zeme, všetci vyliezajú zo svojich dier útočiť na Božie milosrdenstvo a vyháňať nádej klepajúcu na dvere ľudí.

Sú žiadostiví využiť všetkých ľudských slabostí k realizácii svojich zlých zámerov. A tak to bolo aj s mojím príchodom do Beninu; jeden taliansky kňaz vystúpil proti mne v rádiu. Jeho vystúpenie bolo ohováračské, nepriateľské a malo obyvateľov Beninu dezinformovať. Ježiš nás učí aby sme boli súcitní, ako je súcitný Jeho Otec. On povedal: "Nesúďte, aby ste neboli súdení; nezavrhujte, aby ste neboli zavrhnutí." Vieme však z Biblie, že zlý človek je pod vplyvom zla vo svojom srdci, ale dobrého človeka ovplyvňuje dobrota jeho srdca. Inak povedané, človek koná podľa toho, čo cíti jeho srdce. Pomyslela som si, "čo to ten kňaz vykonal s Ježišovým učením a radami? Prečo ich niektorí ľudia znevažujú?"

Je to v moci Božej, a nie v našej, že nám On zjavuje Svoje posolstvá, ktoré nie sú určené iba katolíkom, ale aj príslušníkom iných cirkví vrátane nekresťanov. Minulý august som bola pozvaná budhistickými mníchmi z Hirošimy, aby si aj oni mohli vypočuť Kristovo posolstvo. Boh prichádza ku každému rovnako, aj k týmto ľuďom ktorí majú iné tradície ako my. Boh je spravodlivý a koná spravodlivo. A tak bez ohľadu na to, kto sú títo ľudia a odkiaľ prichádzajú, ich Boh vo Svojom Milosrdenstve Svojím Božským Volaním vyzýva, aby zmenili svoje srdcia. Toto posolstvo nie je ničím novým, ale iba opakuje to, čo nám už bolo povedané.

Teraz som bola pozvaná na 13. apríla, na odovzdanie svojho svedectva Beninu, aby si ho mohlo mnoho veriacich vypočuť; bol medzi nimi aj Mgr. Dagnon, sediaci blízko ex-prezidenta Beninu. Po celú dobu môjho vystúpenia, všetci veľmi pozorne načúvali slovám, daným nám v Pravom Živote v Bohu naším Pánom. Katarína vo svojom krátkom úvodnom slove povedala: "Sme svetlo sveta. A svetlo nemá byť skryté, ale musí byť umiestnené tak, aby ho mohol vidieť každý. Naše svetlo musí svietiť ľuďom do očí. Sme soľou zeme, Ak soľ stratí chuť, nie je dobrá na nič." Potom prirovnala posolstvá a moje svedectvo ku svetlu a soli, pretože skrze pokánie je veľa sŕdc premieňaných a veľa duší privádzaných späť k Bohu. Medzi viac ako 800 návštevníkmi sme nevideli ani jedného kňaza alebo duchovného, ktorý by mi opäť pripomenul podobenstvo o svadobnej hostine.

Nasledujúci deň pozvala Katarína všetkých zástupcov miestnych špecifických náboženských skupín, najmä tradície voodoo. Vôbec som si nebola vedomá toho, ako by som sa mala správať a že by som mohla byť zastrašovaná. Uvedomila som si, že by tu mohli byť hierarchie, ktoré sú odlišné od kresťanských, podobne ako imám v moslimskom náboženstve. Napríklad keď som svedčila, tak som nemala ani potuchy, kto sa skrýva za ich trblietavými rúchami a malebnými korunami. Snáď chcel náš Pán, aby to tak bolo. Bol medzi nimi aj jeden popredný imám. Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko protestantských duchovných a niekoľko príslušníkov odlišných, malých cirkví, ktoré oficiálnu Cirkev neakceptujú.

Tesne pred odchodom na stretnutie bola Katarína veľmi nervózna a ja som sa čudovala prečo. Požiadala ma aby som jej dala vypiť celý pohár svätenej vody. Bola som zmätená. Potom sa ma spýtala, či na sebe nemám Benediktínsky kríž k vyháňaniu zlých duchov. Povedala som jej, že nosím iný kríž a ona sa spýtala či by sme nemohli dostať vhodný kríž od niekoho priamo tam. Jej naliehaním a jej starosťami som bola zmätená ešte viac. Upokojila som ju teda a povedala som jej, že som zvyknutá hovoriť s veľkňazmi a teológmi odlišných náboženstiev, a stále som si ešte neuvedomovala, kto môžu byť naši hostia. Tak sme sa konečne vydali na stretnutie.

Na stretnutí som k nim hovorila slobodne a Duch môjho Pána ma inšpiroval k tomu, aby som použila posolstvo sv. Michaela zo 14. októbra 1994, ktoré hovorí o satanských kultoch a zločinnosti potratov a tiež o Božej láske a milosrdenstve.

Keď som videla účastníkov stretnutia, ako sa posadili, povedala som si: "Hoci sa nezdá, že by uznávali našu Cirkev, napriek tomu sa prišli so mnou stretnúť a vypočuť posolstvá. Oni prejavili ústretovosť voči svojmu Stvoriteľovi tým, že prijali toto pozvanie, a On im to nezabudne. Kým naši kňazi, ktorí sú zákonu lásky vyučovaní a napriek tomu ho prostredníctvom svojich slov a činov nešíria, a tí ktorí vytvárajú napodobeninu Krista, sem neprídu ani len v rámci dobročinnosti. Na základe Božích príkazov som opúšťala svoj dom a prekonávala vzdialenosti, aby som sa im snažila všetkými spôsobmi odovzdať posolstvo nášho Pána Ale oni ho neprijali ani náhodou.

Ale títo ľudia tu, hoci nemajú rovnaký ani pôvod a ani náboženstvo, prejavili počas týchto dvoch hodín oveľa viac veľkorysosti a dobročinnosti, ako tí kňazi, ktorí boli pozvaní ale stretnutiu sa vyhli. Pociťujem ich rešpekt voči mne, hoci som cudzinec. Sú dobročinní, keďže ma nesúdili ani neodsúdili, ale prišli sa so mnou stretnúť. Oni pri mojom príhovore preukázali veľkú trpezlivosť a znášanlivosť, keď tlmili vznikajúce drobné iskričky, ktoré by v prípade tradicionalistických kolízií mohli 'zapáliť' toto zhromaždenie.

Počas diskusie sa ku ma vyjadrovali s takou vážnosťou a rešpektom, aký u našich kresťanských bratov len zriedka nájde ten, ktorý prichádza poprieť ich ideály a idey. Napríklad pri cestách po Nairobi, sme navštívili anglického vikára Rev. Peter Njoka, ktorý mi po vypočutí svedectva začal vysvetľovať, že nám Boh okrem Evanjelia žiadne ďalšie náuky nedal. Keď som mu povedala, 'vytvorili ste mŕtveho Boha podľa svojich predstáv a umiestnili ste ho do tenkej krabice', tak sa doslova rozzúril a vyhodil nás zo svojej kancelárie."

Počas stretnutia, som dvakrát začula, že som veľmi odvážna žena. Samozrejme preto, že od tej doby som už hovorila veľmi uvoľnene a nevšímala som si kto oni sú ...

V jednej chvíli, keď niekto z voodoo povstal, snáď chcel tak prejaviť svoj nesúhlas so mnou, sa nejaký človek z neoficiálnej cirkvi, ktorý nebol kňazom, postavil a odpovedal miesto mňa. S úctivosťou ale neústupne začal obhajovať predkladané posolstvá aj mňa. Povedal, "Bol som tu včera, keď k nám Vassula hovorila, a to čo vravela bolo naplnené láskou a Duchom Svätým. Ona nám priniesla Božiu lásku a my sme sa od nej mohli dozvedieť veľa dobrých vecí. Ona nám povedala, ako vo vnútri seba utvoriť miesto Svätému Duchu, aby nás On mohol zdokonaľovať. Priniesla posolstvo lásky nám všetkým, našej krajine a nášmu ľudu. A bude v tom pokračovať." Všetci mu veľmi pozorne načúvali a keď svoju reč skončil, všetci mu tlieskali. Vtedy som dodala porekadlo: "Tam kde je láska je Boh a tam kde je zlo je Satan. Nemali by sme súdiť, pretože Boh nechal slnko svietiť rovnako na dobrých aj na zlých ľudí." V mojej reči som pokračovala tým, že by sme pôsobenie Svätého Ducha nemali znemožňovať svojimi neresťami a hriechmi. A tak musíme sami seba vyprázdniť skrze pokánie, ľutovať svojich zlých ciest a potom nás Duch Svätý zdokonalí k uctievaniu Boha naplňovaním Jeho Vôle.

Potom mi jeden z voodoo povedal, že dnes je možné nájsť veľa kresťanov, ktorí nežijú podľa svojich kresťanských zásad, ale praktizujú zlo. Odpovedala som, že práve preto prichádza Boh intervenovať so Svojimi posolstvami a prebudiť nás v našich časoch. Keď to počul, súhlasne prikyvoval.

V okamihu, keď som vychádzala zo siene, stretla som sa z imámom a ponúkla mu knihu Angel Book, ktorú s radosťou prijal. Keď sme boli vo vozidle, Katarína mne oznámila, že na stretnutí bolo aspoň 16 vysokých predstaviteľov voodoo z tejto krajiny. To bola pre mňa zdrvujúca správa. Keď som sa ju dozvedela, skoro som omdlela. Už som pochopila, prečo bola Katarína tak nervózna.

Možno, že nás pri mojej ďalšej návšteve Beninu náš Pán znovu zvedie dohromady a dá mne tak ďalšiu príležitosť pohovoriť o Jeho Božej láske k nám. Toto stretnutie bolo v duchu posolstva z 8. augusta 1994, kde Boh hovorí: "Budem hovoriť k ľuďom, ktorí Ma nikdy nevolali, ani nevzývali Moje Meno ..." Pretože my, ako kresťania si myslíme, že sme spravodliví, ale pritom sme ďaleko od pravdy a väčšina z nás je stále slepá. Boh nás volá dňom i nocou k POKÁNIU, aby sme skrze svoju ľútosť dostali ovocie LÁSKY. Zabudli sme, že posledný môže byť prvý. Pochopili sme podobenstvo o colníkovi a farizejovi? Nakoniec, v Súdny Deň, budeme všetci súdení podľa množstva lásky, akú sme mali keď sme boli ešte na zemi. Láska sa však vytratila. Veľa ich káže Evanjelium, ktorého základom je láska, ale mnohí ktorí kážu, podľa Evanjelia nekonajú. Niet preto divu, že Boh prichádza zasiahnuť. Ale väčšina, čo sa stavia proti posolstvom, sú tí ktorí Evanjelium nežijú a tak je pre nás ľahké odhaliť ich. Preto nemajú radi posolstvá, pretože zakaždým keď Boh prehovára znamená to, že kriticky poukazuje na ich pastiersku zodpovednosť za zverené stádo. Preto sa cítia byť ohrození, keď k nám Boh prehovára a napomína nás. Schádza pokora. Biblia hovorí: "Tí, ktorí o Ňom nikdy nehovorili Ho uvidia a tí ktorí o Ňom nikdy nepočuli Mu budú rozumieť." (Rim 15,21) Biblia nikdy neklame!

Na tomto mieste chcem pripojiť posolstvo z Pravého Života v Bohu, ktoré som dostala 19. januára 1995:

Moja Milosť sa vznáša nad tebou, pokolenie, ale už nie na dlho. Namiesto aby rozdúchavali plamene lásky, ktorú vám všetkým ponúkam, zadarmo, týmito Posolstvami, a dovoľovali Mojej láske šíriť sa a zapáliť každé srdce, tak mnohé z Mojich kňazských duší robia pravý opak. Milosť je dnes vašou nádejou, ale vy sa uspokojujete s tým, že plníte svojho ducha 'poznaním', ktoré nie je vôbec žiadnym poznaním, a odmietate milosť, ktorú vám dnes ponúkam.

Dávam vám znamenia a divy, mocou Svojho Svätého Ducha vám dávam všetky tieto zázraky. Dvíham slabých, aby svedčili o Mojej Sláve a pripomínali vám, že som trikrát Svätý! Ale vo vašom srdci nie je ani štipka pokoja, pretože ste odvrhli Môjho Svätého Ducha, Nositeľa Pokoja .... noc už je skoro tu nad vami, a vy ste tak ďaleko od obrátenia, generácia!

Čoskoro, a to je pre vás čoskoro, budete pokrytí svojou vlastnou krvou, Ja ako Sudca vám pripomeniem krv, ktorá lipla na vašich rukách, pretože ste tak mnohým zabránili prijať Moje milosti pomocou tejto Pripomienky Môjho Slova. Ste ako Rimania, denne Ma korunujíci tŕním. Chcete povedať ako Pilát: "Nie som vinný touto krvou" a umyť si ruky v navoňanej vode? Odmietate prijať liek proti smrti, odmietate uznať Moje Slovo dané Mojím Svätým Duchom za vašich dní, a namiesto toho sa k Môjmu Slovu správate malicherne.

Muži úplne bez viery!! Načúvate stále znovu a nerozumiete, hľadíte a zasa hľadíte, ale nemôžete chápať Moju Slávnu a Nekonečnú Milosť, ktorú na vás vylievam!

Nevďačné pokolenie, z Môjho svedectva v Mojom Svätom Duchu ste urobili mýtus! Moje Tajomstvo ste premenili v báje a z vašej pastierskej palice sa stalo žezlo falše, tak s kým by som vás mohol porovnávať vo vašej absolútnej nahote? S Kainom? S faraónom? S farizejmi? Alebo s Judášom? (...) Ale bolo povedané, že vaša éra, Biskupstvo Šelmy, pozdvihne svoj meč proti Mne a Mojim svätým.

Moje Kráľovstvo na zemi je už predo dvermi, ale vy ho nechcete, tak ako nechcete počuť Moje Slovo .... vaše bezbožné srdcia si nevšímajú Mojich varovaní, pretože ste odvrhli palicu svojho pokorného pastiera a dali ste prednosť žezlu falše, a keď počujete Slovo Mojich Úst, nevarujete svoje srdce, ani sa nesnažíte varovať druhých, nie, vidíte, ako prichádza Meč, ale nevenujete mu žiadnu pozornosť .... odporujete a nabádate k tomu aj ostatných: "To všetko je nezmysel, nevšímajte si toho, je to hystéria, nenačúvajte tomuto šialenému davu, nenačúvajte 'Pravému Životu v Bohu', výmyslu Zlého." Budete to hovoriť, aby ste prehlušili Môj Hlas a máte naponáhlo, aby ste tomu, čo je božské a sväté, vraveli: "zlo a lož".

Pokolenie, krviprelievanie ťa bude prenasledovať. Každé údolie, každý kopec, každé more, každá hora bude zrazená Mojím Mečom. Bude ťa prenasledovať krviprelievanie pre tvoj hriech a zomrieš. Ale napriek tomu všetkému, ak aj dnes uznáš svoju vinu a z celého srdca jej budeš ľutovať a sľúbiš život v láske, jednote a pokoji, budeš žiť a nebudem ti už pripomínať tvoje viny. (...) Vám, ktorí neústupne vyhlasujete, že Ja nie som Autorom týchto Posolstiev, vám hovorím: vy súdite podľa ľudských meradiel a chválite sa vo svojej sláve .... chráňte sa teda a nedovoľte svojmu jazyku súdiť. Ja som jediný Sudca a vy ste skutočne v Mojich Rukách (...) Modlite sa za jednotu, zmierenie a oživenie Mojej Cirkvi. Buďte jedno v Mojom Mene. (19.1.95)

 
Medzináboženský dialóg
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Udelenie Svetovej ceny za mier (r. 2003)
Vassulin medzináboženský príhovor
Vassula v Bangladéši (21.-25. mája 2002)
Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Evidentne židovský

 
 
Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu: Vassulina návšteva v Dháke
Po jej príhovore o posolstvách Pravého Života v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke v Bangladéši bola Vassule udelená predstaveným budhistického kláštora Gold Award (Zlatá cena) za úsilie v propagácii mieru a medzináboženskej harmónie vo svete

Udelenie Svetovej ceny za mier (r. 2003)
Vassula prijíma "Atish Dipankar & Visuddhananda zlatú cenu mieru" (23.2.2003 v Bangladéši)

Vassulin medzináboženský príhovor
Vassulin príhovor v budhistickom kláštore Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika
(23. február 2003)

Vassula v Bangladéši (21.- 25. mája 2002)
Krátky článok o štvordňovej ceste po Bangladéši, kde Vassula prehovorila k moslimom, hinduistom, budhistom a kresťanom.

Benin, Afrika - stretnutie s kmeňovými náčelníkmi (prevažne voodoo)
Predstavitelia rôznych tradičných smerov, prevažne voodoo, prijali pozvanie na Vassulin príhovor

Stretnutie v budhistickom chráme v Hirošime
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 4. augusta 1999

Evidentne židovský
Sestra Serafima (pustovnícka rádová sestra, ktorá žije v Holywell Wales, UH) pozerá na 'Pravý Život v Bohu' na základe vlastných dlhoročných rabínskych štúdií.

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved