SK » Posolstvá»


Sleduj stopy Mojej Krvi
Pravda je Láska

22. október 1990

Vassula milovaná, som Svätý v tvojej izbe; to som Ja, Ježiš; si šťastná z Mojej návštevy?

Veľmi! Dobrorečím Ti ... som veľmi šťastná, Pane!

drž sa pevne všetkých naučení, ktoré ti dávam; nech ťa nikto neoklame; zbieraj postupne Moju žatvu láskavosti a nežnosti; rozmnožím tvoje vízie, aby si mohla svedčiť v Mojom Mene; poskytnem ti slová, aby si bola schopná svedčiť; Moja dcéra, pripomínaj svetu Moju Veľkú Lásku; toto bude posolstvo pre všetky časy; pokoj s vami, som Ježiš, váš Vykupiteľ; som Svätý Svätých, kto k vám hovorí;

naozaj vám vravím: vylejem osobitné milosti na tých, ktorí prijali toto svedectvo, pretože prijatím tohto svedectva Lásky potvrdzujú pravdivosť a Nekonečnú Lásku Najvyššieho, pretože všetko, čo je napísané, pochádza odo Mňa; milovaní, Ja dávam Svojho Ducha bez ohraničenia; dávam Svojho Ducha, aby svetu stále znovu pripomínal Moju veľkú náklonnosť a Moju veľkú lásku, ktorú k vám mám; dávam Svojho Ducha bez obmedzenia, aby vám všetkým pripomenul Mojich Päť Rán a Moje Utrpenie;

Moje dieťa, ty, kto Ma čítaš alebo počuješ, rozhliadni sa okolo seba; Úsvit je tu už čoskoro ... a ty sa nebudeš musieť obzerať na tiene noci, ktoré šepkajú a mrmlú; ani nebudeš musieť kráčať v tiesni a v temnote; pretože vaši čarodejníci, ktorí sa rúhali Môjmu Svätému Menu a vydávali tmu za svetlo, budú zmetení;

milovaní, Úsvit je už čoskoro s vami a akonáhle nastane svetlo, vaše sadenice rozkvitnú; obchodníci, ktorí prenikli do Mojej Cirkvi, budú zdesení a všetci kupci budú skľúčení; každý zbohatlík omdlie, oslnení Mojou Slávou a Mojím Svetlom budú stáť predo Mnou bez seba a ohromení; znamenie je už vztýčené na strechách vašich domov; Moji veľvyslanci sú rozosielaní na svoje miesta, aby čakali na Môj signál, Môj Návrat sa blíži; preto vy, ktorí ste Mojimi vyslancami, pridajte do kroku, vystúpte na každý kopec a hlásajte, že už čoskoro príde súd na týchto obchodníkov, pretože sa stali ohavnosťou v Mojich Očiach; vari ste nečítali už predtým, že máte zostať bdelí a dobre sa pozerať, aby ste, až uvidíte ohavnosť spustošenia, ako o tom hovoril prorok Daniel, v strede Mojej Svätyne, poznali, že je to znamenie ohlásené prorokom pre koniec Časov? ako to, že nemôžete poznať, aké sú Časy? tehly Mojej Svätyne sa zrútili a vy žijete uprostred tohto veľkého odpadlíctva svojej doby;

Moji utláčatelia si teraz myslia, že majú prevahu, a obchodníci sú presvedčení, že budú naďalej obchodovať v Mojej Svätyni, ale Ja im hovorím: "vy, ktorí ste porušili svoju múdrosť obchodovaním Môjho Obrazu za neživú sochu, falošného boha, modlu, vy, ktorí sa snažíte nastoliť túto ohavnosť spustošenia a zrušiť Moju Večnú Obeť, vy budete piť z plného pohára vína Mojej Spravodlivosti;" figúra natretá rozmanitými farbami, ktorú sa vám títo obchodníci pokúšajú ukazovať ako predmet uctievania a nasledovania, to nie som Ja; to je vynález zvrátenej ľudskej zručnosti, aby degradoval pojem o Mojej Svätosti a Mojom Božstve, je to falošný ekumenizmus, je to vzopretie sa voči všetkému, čo je sväté;

trpím pre hriechy týchto obchodníkov; modlite sa za tých kňazov, ktorí sa stali obchodníkmi, ich hriech je ťažký; modlite sa, aby som mohol vložiť do nich Svojho Ducha Pravdy, aby zachovávali Môj Zákon a úprimne ctili Moje Božstvo milovaní, vy, ktorým som dal na čelo znamenie, že ste Moji, nedovoľte týmto obchodníkom donútiť vás nasledovať tento falošný obraz; majte sa na pozore;

hovorím vám to všetko vopred, pretože chcem, aby ste pociťovali dôveru vo Mňa, svojho Boha, až prídu na vás časy veľkého súženia; chcem vás navštíviť; už nastáva hodina Môjho Veľkého Návratu a beda kupcom, ktorí sa usilujú vztýčiť ohavnosť spustošenia v Mojej Svätyni a o zrušenie Mojej Večnej Obete tým, že vás nútia jesť ich poškvrnené jedlo! beda obchodníkom, ktorí sa spolčili, aby zničili Moje Slovo jeho racionalizáciou! beda rúhačom, ktorí sa desaťkrát rúhali Môjmu Svätému Menu! beda nasledovníkom Šelmy, ktorí si zaobstarali obrazy,1 ktorými sa rúhajú proti Mojim siedmim Duchom! ich pevnosť sa zmení v hromadu prachu Dýchnutím Mojich Úst!

a ty, Moje dieťa, ktorý Ma čítaš alebo počuješ, ty, ktorého hrob som navštívil a oživil Svojím Dychom, hovorím ti: sleduj stopy Mojej Krvi, ktoré nechávam za sebou ako znamenie pre teba, a ak ťa niekto z okoloidúcich zastaví a spýta sa ťa, povedz mu, že si Môj žiak, Moja žiačka a Ja tvoj Majster, a že si na ceste, aby si vydával svedectvo o ukrižovanom Kristovi, vzkriesenom Kristovi; a keď ťa zastaví obchodník, daj pozor na jeho nepoctivosť, daj si pozor, aby Kríž, ktorý som ti Ja dal, nenahradil skazenou takzvanou múdrosťou; bez rečí, bez slova, objím ešte horlivejšie brvno na svojich ramenách a sleduj stopy Mojej Krvi a ony ťa dovedú ku Mne; a ak niekto z nich začne postupovať proti tebe, neskrývaj svoju tvár pred urážkou alebo úderom, nastav aj svoj chrbát, aby ťa spoznali podľa tvojich rán; nech sú dokonalým napodobením Mojich Rán, pretože ti ich budú zasadzovať presne tí, ktorí tĺkli Mňa, tvojho Majstra;

a potom sa objaví na nebi Znamenie Syna Človeka, veľké svetlo bude vidieť vo vašej temnote, pretože Ja, Svätý, vás chcem zachrániť pre Svoje Meno;

poď, Moje dieťa, ty, kto Ma počuješ alebo čítaš, opäť som týmto svedectvom ukázal Svoju Lásku k tebe; nehovor, že som príliš ďaleko na to, aby som miloval, pretože práve v tejto chvíli na tebe spočívajú Moje Oči so zvláštnou nehou a náklonnosťou, ktorú ty nikdy nemôžeš plne pochopiť; keby som sa mal vrátiť len kvôli tebe, aby som ťa vykúpil, bez najmenšieho zaváhania by som išiel a znovu podstúpil Svoje Umučenie, len kvôli tebe; teraz Mi veríš, keď ti hovorím, že človek nemôže mať väčšiu lásku ako keď položí svoj život za svojich priateľov?

hovorím ti toto všetko preto, aby si našiel pokoj v Mojom Svätom Srdci, aby si našiel pravý život vo Mne, aby si našiel pravú lásku a spočinutie vo Mne, svojom Bohu; viem, že si slabé, Moje dieťa, ale tvoja slabosť priťahuje Moju Všemocnosť;

môžeš pochopiť, čo hovorím? hovorím: pokoj s tebou! som Obeť Lásky, ktorá hovorí s tebou; som Ten, ktorý ti dal toto svedectvo Lásky ako pripomienku Svojej Lásky; absorbuj Ma a dovoľ Mi zmocniť sa ťa pociťuj, ako Moje Srdce túži po opätovaní lásky! neodporuj Mi, príď ku Mne taký, aký si, poď a pi z prameňa Môjho Srdca a budeš si priať viac; ach, toľkí z vás sa odchýlili od Pravdy a chodili sem a tam; Pravda je LÁSKA; Ja som Pravda; buďte svedkami Pravdy; prijmite Svätého Ducha Pravdy, prijmite Svätého Ducha Milosti

žehnám vám všetkým, zanechávajúc Svoj Vzdych Lásky na vašich čelách;

buďte jedno v Mojom Svätom Mene


1 Falošný Kristus. Falošné učenia. Doktríny racionalizmu a naturalizmu.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved