SK » Posolstvá»


Vaše srdcia môžu byť zlomené, ale aj Moje

12. apríl 2020

Pane!

Ja Som! ach Vassula! Moje dieťa, vyzváňaj tón Nádeje, vaše srdcia môžu byť zlomené,1 ale aj Moje, príďte a vylejte svoje srdcia ako rieky predo Mnou, generácia, a nebudete chradnúť! Ja som vaša Nádej a Manžel, ktorý Manžel by sa nestaral o Svoje vlastné? Ja som vašou pevnou a bezpečnou pôdou, na ktorej stojíte;

vaša generácia rozhnevala Môjho Otca nadmieru; nepýtajte sa: "prečo si nás udrel bez nádeje na vyliečenie?"2 mám vám pripomenúť, koľkokrát ste zhrešili? mám vám pripomenúť, koľkokrát ste Ma odstránili zo svojho srdca, pokolenie? pritiahli ste na seba toto zlo, zlo, na ktoré som vás upozornil, a predpovedal vám tento 'oheň', ktorý vás spaľuje zvnútra; počúvajte Ma: niet iného Spasiteľa okrem Mňa; Ja som váš Boh a hovorím vám znova, nikdy som vás nenútil konať zlo, a vy to viete; ale Ja som Pánom a Spasiteľom a som známy tým, že odpúšťam a zabudnem, keď prichádza ku Mne hriešnik so skrúšeným srdcom a koná pokánie a prosí o odpustenie!

Vassula, som známy tým, že som milosrdný a utieram slzy smútku, starám sa o Svoje stádo a utešujem vás; som známy tým, že som zvrhol vládcov, zvrhol krajiny a kráľovstvá, tak azda nie som schopný uhasiť zlú a nekontrolovateľnú chorobu, ktorá zahubila toľkých z vás? avšak, potrebujem počuť plač pokánia; Ja a Môj Otec prijmeme modlitby a obetavú lásku každého; v ten deň, keď táto generácia bude vzývať Moje Meno, zachránim ich od ich utrpení; zredukujem túto 'búrku' iba jedným všemocným Slovom, lebo som známy tým, že rýchlo prichádzam na pomoc Svojim deťom; ale tejto generácii je ťažké sa ohnúť a učiť sa, dokonca ani teraz, keď kráčajú po rozžeravenom uhlí, s mŕtvolami ležiacimi na hromadách, oni Ma nepočúvajú;

poslal som vám, pokolenie, toľko znamení, ale vy ste obrátili na nich slepý pohľad; posielal som vám Svojich služobníkov, prorokov tak vytrvalo, tak často, aby som vás vyzval k pokániu a odvrátil od vašich zlých ciest a napravil vaše činy, ale vy ste si zavreli uši, aby ste nepočuli! vaše hriechy teraz padajú na vaše vlastné hlavy;

príďte! zamerajte svoje mysle na svätosť, pripevnite svoje srdcia na Moje Sväté Srdce, aby som vás mohol vzkriesiť, pretože Ja som vaša jediná Nádej; potom vám nikto nepovie: "nechoďte von na vidiek, neriskujte na cestách,"3 pretože neviditeľný nepriateľ je všade, kam idete; Ja Som s vami, neskrotená generácia, pretože som Otec vás všetkých; všetci ste Mi takí drahí a zahrnutí priazňou;

stvoril som ťa, generácia, aby si rástla ako vínna réva vysadená v Mojich Nebeských Záhradách, s bohato olistenými zelenými listami, napájanými Riekami Života; kedysi si bola pýchou Mojich Kráľovských Nádvorí; nemala si v úmysle vyschnúť, ale vo svojej pochabosti si sa rozhodla odvrátiť od Môjho Svetla, Zdroja svojho Života; tvoje steblo potom vyschlo, tvoje listy sa scvrkli, opadli a rozptýlili sa; Nádej, ktorá vychádzala odo Mňa, je preč, milosti sa stali minulosťou; bola si pošliapaná pod nohami, vinná réva, o ktorú som sa staral a kedysi vypestoval, je položená pod tieň smrti; koho si to vo svojej hlúposti odmietla? vari nie si výplodom hriechu? pozdvihni svoje oči a ohliadni sa okolo, obkľučujú ťa spúšť a ruiny, bývaš na cintorínoch ako mŕtva, toto si pritiahla na seba, generácia, pretože si Ma po všetky tieto roky odmietala;

pozdvihnite oči a hľaďte sa na Moju Svätú Tvár, a pri tomto pohľade budete žiariť, vaše srdce pulzovať a naplnené, zatiaľ čo Môj Svätý Duch bude pretekať k vám od Môjho Nebeského Trónu a vzkriesi vás a znova vás uvedie do Mojich Nebeských Záhrad; vaše krivoľaké chodníky budú minulosťou; vaše ruky čisté, biele ako sneh,4 vaša bezúhonnosť široká ako oceán; mnohí z vás prídu do Môjho Svetla; takže nehovorte, generácia: "Boží Súcit je ohraničený" alebo "moje hriechy sú príliš početné a veľké na to, aby boli odpustené;" počúvajte Ma: čiňte pokánie, vzývajte Moje Meno a zrieknite sa svojich hriechov, nech je vaše pokánie pravdivé, nech je ako upokojujúca vôňa, ktorá dôjde k Môjmu Otcovi v Nebi, a Môj Otec a Ja vám odpustíme a obnovíme vás; korunujte Ma vencami lásky; všetko čo potrebujem je láska;

modli sa, Vassula, aby si nebola pokúšaná, nech sa tvoj Kráľ raduje v tebe ... vzdaj slávu Mne, svojmu Bohu; všemožne oslavuj nádheru Môjho Svätého Mena; Ja som vždycky vedľa teba, dieťa! poď! ic


1 v dôsledku pandémie trpí veľa ľudí buď stratou života, alebo stratou zamestnania
2 liečenie na COVID-19
4 tento pojem som pochopla ako: očistený od hriechuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved