SK » Posolstvá»


Toto sú posledné dni vašej éry

11. november 2019

Môj Pane,
nech je Tvoj Dom ako olivovník,
ktorý sa každý rok obnovuje bohatým ovocím,
ukáž nám Svoju láskavosť, Pane,
a znovu pozdvihni tieto zrúcaniny,
ktorými sme sa stali;

drž tých previnilcov preč od nás,
vykáž ich zo Svojho Domu,
aby neutláčali Tvojich Verných,
aby nepoškvrňovali Tvoj Dom,

sú falošní a skazení,
ale Ty, Zvrchovaný od začiatku,
ich pokoríš,
pretože zišli z cesty
a boli zvedení do bludu ...

Moja Vassula, pokoj s tebou; počúvaj Ma: som po tvojom boku; predtým, než Moju Cirkev prerastú tŕnie a a ostružiny a udusia Ju, Ja zasiahnem; varoval som vás v posledných rokoch, Moje dieťa, že Moje Telo je plné tŕňov; tŕňov, ktoré boli zasadené v Mojom Dome; potom som ťa požiadal, aby si ich vytiahla! nebojte sa, pretože budem postupovať v Mojom Dome zhora; a hovorím ti, v Mojom Dome nebude žiaden povolený pokrytec, žiaden z nich si neudrží svoj post;

Nebesia pracujú a prikláňajú sa k jednote, ktorá dovádza Rozdeľovateľa do nepríčetnosti, nepriateľa, ktorý podviedol mnohých, pretože on rozptyľuje, zatiaľ čo Ja zhromažďujem; uväznení v presvedčení o svojej 'spravodlivosti' oni odporujú Mojim príkazom a pohŕdajú varovaniami, ktoré som im dával;

Pane, Tvoje Slovo v týchto posolstvách nedošlo k ich ušiam, a ak áno, nebolo akceptované; tak ako majú vedieť o Tvojich varovaniach? ako mali byť upovedomení alebo nasledovať Tvoje príkazy, keď mnohí v Tvojom Dome, ktorí držia kľúče od Tvojho Kráľovstva, ignorujú Tvoje výroky ...

Moja posolkyňa, nesmieš byť znechutená, pretože Duch Svätý koná v Mojom Dome a vznáša sa nad Ním a vnútri Neho; a predsa mnohí členovia v Mojom Dome ťažko doliehajú na Mňa, pretože odmietajú počúvať stony Ducha, napriek tomu som si zachoval pre Seba zvyšok, iba zvyšok vyvolený milosťou, ktorý privedie Moju Cirkev k jednote ...

počas všetkých týchto rokov som nehovoril v tajnosti ani v hádankách, dcéra, ale ako keď mlynské kamene melú múku a zjemňujú ju, tak aj Moje Slová boli zjemnené a dané vám, aby ich každá duša mohla ľahko pochopiť;

počúvaj Ma: oslovil som ťa s jemnosťou a požiadal ťa, aby si vyšla k národom a kázala im Moje Slovo a varovala ich všetkých, od tých najväčších až po najmenších, aby sa všetci kajali, modlili a postili, pretože toto sú posledné dni vašej éry, a že každý sa má zriecť svojich zlých spôsobov; povedal som Mojej Cirkvi, že ak sa nezmieria a nedohodnú a nezjednotia, nebesia a zem sa budú otriasať a more bude hučať zo svojho miesta; ich nevernosť premenila Môj Dom na púšť pre ich nepoddajné srdcia; blízko vás je deň, keď budete v panike utekať a nariekať, keď budete pozorovať ako padá zhora síra a oheň, aby vás spálil ... ukázal som ti Svoju láskavosť, generácia, Svoju trpezlivosť, Svoju nežnosť a Svoju otcovskú lásku, a to, že som váš Vykupiteľ; čakal som a stále čakám, že Môj Dom počuje Môj varovné volanie; Moju výzvu na nastolenie pokoja medzi vami všetkými, ktorí nesiete Moje Meno a aby ste ustanovili jeden dátum Veľkej Noci; ale vy do dnešného dňa odvraciate pohľad a nemáte chuť zmieriť sa; boli ste varovaní, nie raz, ale viackrát; nebo smúti, lebo rovnako ako bolo vyslovené Moje Slovo vtedy na začiatku Môjho stvorenia, podobne bude vyslovené Moje Slovo, aby zhora prinieslo Môj Oheň a očistilo od sadzí túto zem;

pamätaj, dcéra, počítaj so Mnou vo všetkom, čo konáš, my, nás?

Áno, Pane, my, nás ...

dobre, celou svojou dušou Ma uchovávaj vo svojom srdci! buď si istá Mojou Láskou, ktorú mám k tebe a ku všetkým tým, ktorých som povolal, aby ti boli nablízku; budem vás podporovať vo vašom úsilí priviesť Môj Dom do jednoty! Láska ťa miluje ... icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved