SK » Posolstvá»


Všetko, čo od nich žiadam, je láska, vernosť a nepretržitá modlitba
Nech Ma dnes každý nazýva Ženíchom
Poslal som ti Svojich priateľov
Vítajte Ma, ako Ja vítam vás
Skrášľujte Môj Dom svojou oddanosťou

1. október 1991

(Ku kanadským pútnikom1 v Lens, kam prišli stráviť týždeň so mnou.)

povedz im, že dnes, rovnako ako včera a vždy, im žehnám; nech sa každé ucho otvorí a počúva, nech sa otvorí každé srdce, aby prijalo Moje Slovo:

všetko, čo od nich žiadam, je láska, vernosť a nepretržitá modlitba; čoskoro budem s vami; poď

(Večer:)

Môj Pane, 
prišiel si a oživil moju dušu 
a odvtedy prýšti vo mne nový život, 
pretože tento Prúd vyteká z Tvojej Vlastnej Svätyne. 
Pozri na Svoje dieťa, Pane. Znovu oživené! 
Ty si ma vykúpil, Ty si ma napravil
a ukázal si mi hlbiny Svojej Lásky. 
Tvoja vôňa ma fascinovala 
a Tvoja Krása ma navždy oslnila a pripútala k Tebe. 
Tvoja Nežnosť a milosť vo mne prebudili jar;
  nech je zvelebené Tvoje Meno na veky vekov!
  V Tebe bude požehnané každé plemeno 
a všetky národy budú nakoniec
jedného dňa zjednotené v jedno volať: 
"Požehnaný ten, ktorý prichádza v Mene Pánovom!" 
Pretože tak ako dážď dáva zemi pučať, 
tak rieka2 z Tvojej Svätyne
zavlaží Tvoje mestá.3

2. október 1991

(Kanadským pútnikom.)

pokoj vám;

nech je tento deň dňom radosti! čoskoro príde Moja spása, preto buďte pripravení Ma prijať; okrem vás, ktorých som už zhromaždil pod Mojím Menom, sú ďalší, ktorých zhromaždím; popros Moje deti, aby rozjímali:

'pretože tvoj Stvoriteľ je tvojím manželom,
Jeho Meno je Jahve Sabaoth'4

nech Ma dnes každý nazýva

Ženíchom;

modlite sa o pokoj vo svete, modlite sa na Naše úmysly;

3. október 1991

(Počas Svätej Omše s kanadskými pútnikmi mi Ježiš povedal:)

"poslal som ti Svojich priateľov;"

4. október 1991

(Pre kanadských pútnikov.)

oprite sa o Mňa, dajte Mi všetky svoje starosti, zverte ich všetky Môjmu Srdcu a Ja ich zničím; žehnajte Mi, ako Ja žehnám vám; milujte Ma, ako Ja milujem vás; tvorstvo! uvedomte si, že všetko, čo od vás chcem, je opätovanie lásky! udeľujem vám večné požehnania, preto dnes a každý deň vkladajte svoju dôveru vo Mňa; čerpajte z Prameňov Môjho Srdca a Ja vás naplním a zaodejem vás Svojou nádherou; poznám vaše ťažkosti aj vašu extrémnu chudobu, preto sa nebojte prichádzať ku Mne takí, akí ste:

- chudoba Ma okúzľuje -

vítajte Ma, ako Ja vítam vás;

- choďte v Pokoji a buďte svedkami Toho, ktorý vás miluje viac ako ktokoľvek iný; buďte svedkami Toho, ktorý vám obetoval Svoje Sväté Srdce;

5. október 1991

(Kanadským pútnikom.)

pokoj vám; obnovte Môj Dom;

- posielam vás ako ovce medzi vlkov, ale nebojte sa, Ja Som je s vami;

- skrášľujte Môj Dom svojou oddanosťou Môjmu Svätému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu vašej Matky;

žehnám vám všetkým, zanechávajúc Vzdych Mojej lásky na vašich čelách;


1 140 laikov a 9 kňazov
2 Svätý Duch
3 naše dušeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved