SK » Posolstvá»


Som Pán Pokoja, nie rozkolu

29. september 1991

(Sviatok Sv. Michaela)

(Svätý Michael:)

milujem ťa, dieťa Božie, dôveruj Mi

(Pán:)

odpočiň si v Mojom Srdci; Ja, Pán, ti žehnám; poď, Moje Srdce je tvojím spočinutím

30. september 1991

Vzdávam vďaky Tvojmu Menu 
pre Tvoju Lásku a Milosrdenstvo; 
aj keď žijem na mieste,
kde ma obklopujú prenasledovatelia,
falošní svedkovia a potupovanie, 
Ty ma držíš pri živote a na nohách. 
Ty napĺňaš môj stôl
a ako najnežnejšia matka
sýtiš ma Svojou vlastnou Rukou.
Ó Pane, zmiluj sa nado mnou, 
niekedy mám ťažkosti
väčšie, než môžem zniesť, 
a keby som nemala Teba blízko seba, 
bol by so mnou koniec! 
Chcem úplný pokoj medzi bratmi.

hovorím, pokoj nech je s tebou! vstaň a zavolaj Môjho služobníka!1 som Pán Pokoja, nie rozkolu a ponúkol som vám Svoje Srdce; nech sa nikto neklame; tým, ktorí príliš dlho zotrvávajú vo svojej zášti, odnímem Svoje Srdce a všetky milosti, ktoré som im tak štedro ponúkal; kým Môj služobník nebude s láskou spolupracovať a neprestane zotrvávať v tomto hriechu, hovorím vám, že mu odopriem všetky Svoje milosti; nikdy svojím konaním nenapodobňujte Toho, ktorý rozdeľuje;

dávam vám Poklad Jednoty, tak veľmi krehký; naučte sa chrániť tento Poklad

(Neskôr:)

Ježišu?

Ja Som;

maličká, nasýtená Mnou, ty Ma nesklameš; po tvojom boku Ja Som a vždy budem; dobroreč Mi za tých, ktorí Mi nikdy nedobrorečia; zjavuj Ma bez strachu, bez pochýb a peklo neprevládne; pohlaď Ma, áno, pozri sa Mi do Tváre a povedz: "Ježišu, milujem Ťa; Ty si môj Život, môj úsmev, moja nádej, moja radosť, moje všetko; buď zvelebený;"

poď, spočiň v Mojom Srdci a dovoľ Mi spočinúť v tvojom


1 posolstvo pre jedného človekaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved