SK » Svedectvá » Iné náboženstvá » Ven. Suddhananda Mahathero »

Ven. Suddhananda Mahathero

Tu je skopírovaná adresa, ktorú uviedol vodca budhistickej skupiny ostatným účastníkom púte TLIG v Egypte v októbri 2002:

Je mi skutočne cťou byť tu prítomný pri tejto historickej príležitosti dneška. Na úvod by som chcel úprimne poďakovať organizátorom za pozvanie na túto konferenciu a za prijatie všetkých potrebných opatrení pre našu návštevu Egypta. V mene ľudí milujúcich mier, členov našej bangladéšskej delegácie a vo svojom mene by som vám chcel všetkým pozdraviť a popriať všetko najlepšie.

Pre nás všetkých je krásne, že Egypt bol vybraný ako hostiteľská krajina takej historickej príležitosti súčasnosti. Egypt, veľká krajina, je symbolom náboženskej tolerancie, v ktorej sa v článku 40 uvádza, že všetci občania sú si pred zákonom rovní. Mám príležitosť prísť a zúčastniť sa v takej krajine, kde je sloboda náboženského vyznania a praktizovania náboženských obradov.

Pokiaľ ide o našu vlasť, Bangladéš, dovoľte mi uviesť veľmi krátke vyhlásenie. Bangladéš je krajina so zaťaženou populáciou viac ako 130 miliónov ľudí. Hlavnými náboženstvami sú moslimovia, ktorí tvoria 83%, hinduisti, čo je 15,5%, a budhisti, kresťania a iní asi 1,5%. Slobodu sme dostali v roku 1972 a sekularizmus bol jedným zo základných bodov. Potom naša ústava vyhlásila islam za štátne náboženstvo, ale zaručuje, že je možné praktizovať iné náboženstvá. Štátna diskriminácia náboženstva je zakázaná a naše vládne pozície sú otvorené pre ľudí všetkých vierovyznaní. Užívame si úplnú slobodu prejavu, slobodu myslenia. Máme veľa náboženskej tolerancie. Som v pokušení spomenúť tu, že nedávna spoločná disharmónia v indickom Guzrate vôbec neovplyvnila našu krajinu. Minulý týždeň som mal možnosť vyzvať nášho prezidenta, ktorý je nám všetkým vďačný za pokojné náboženské spolužitie v Bangladéši.

Všetci sme sa tu zhromaždili s našou osobnou vierou a náboženstvom, s cieľom spoločného posedenia pri vlastnej modlitbe. Modlitba koncentruje a očisťuje našu myseľ, kontroluje naše ego, podporuje konanie dobrých skutkov a drží nás ďalej od anti-sociálnych aktivít. Modlitba nám pripomína, že môžeme urobiť náš život vznešeným. Kresťania sa modlia svojím spôsobom, moslimovia sa modlia päťkrát denne, hinduisti sa modlia svojím spôsobom, Židia majú svoju vlastnú modlitbu. Budhisti sa modlia ráno a večer okrem hromadných modlitieb počas niektorých špecifických dní splnu. Dnes sú všetky kanály zmiešané do jedného prúdu. Dnes sme zabudli na zmysel diskriminácie. Dnešná modlitba bude označená ako symbol úplnej solidarity v záujme ľudstva.

Na záver svojich krátkych poznámok ešte raz vyjadrujem srdečné blahoželanie organizátorom, ktorí vynaložili obrovské úsilie a odhodlanie. Úprimne dúfam, že táto spoločná modlitba posilní koncepciu mierového spolužitia, ktorá prispeje k upevneniu svetového mieru, čím sa svet stane krajinou nenásilia.

Nech sú všetky bytosti šťastné.

Ctihodný Suddhananda Mahathero
Vedúci tímu delegácie Bangladéša
Prezident Bangladéš Bouddha Kristi Prachar Sangha
& Viceprezident Svetového spoločenstva budhistov (WFB), Bangkok, Thajsko

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved