SK » Svedectvá » Iné náboženstvá » Paul Datta, India »

"Doslova som cítil, že som novým stvorením"

Paul Datta, India

Všetka sláva a chválu Ježišovi!

Narodil som sa v indickej hinduistickej rodine v meste Kalkata. Nikdy som o Ježišovi nevedel ani predtým som nenavštívil žiadnu Cirkev. Vo veku 18 rokov som sa rozhodol odísť do iného štátu, Maharastra, na vyššie štúdiá. Dostal som vstup na Strojnícku fakultu v malom meste známom ako Kolhapur. Moja vysoká škola bola na okraji mesta, ako obvykle všetky vysoké školy. Bolo to v treťom roku, keď som vo svojom vnútri trpel depresiou a všetko bolo nezvládnuteľné. Keď som býval v chlapčenskej ubytovni, bolo tam všetko okrem Boha. Nejako cez niekoho som dostal knihu posolstiev TLIG, časť IV. Nemal som potuchy, o čom to celé je. Bolo to v roku 1999.

Ako som tak prechádzal knihou, všetko, čo som pochopil, bolo, že Niekto menom Ježiš, je na ceste k Svojmu návratu. Ako som pokračoval, mal som hlboko v srdci strach. Začal som chápať Jeho božstvo a uvedomil som si, že ak sa On teraz vráti a uvidí ma v tomto stave, nebude to pre mňa príjemné. V tú noc som cítil Jeho silnú prítomnosť v mojej izbe a pochopil som, že On je môj Spasiteľ a že ma miluje. Neskôr som sa z posolstiev dozvedel, že sa to nazýva "Navštívenie Pána". Začal som sa pozerať na obrázok na obálke knihy a modlil som sa. Jeho Pohľad prenikol hlboko do mojej duše a slzy mi stekali z očí. Slzy mi poskytli toľko úľavy a radosti, že sa mi to páčilo. Semeno bolo už zasiate!

To, čo nasledovalo za tým, bolo ako tečúca rieka. Ja som tiekol s riekou. Nechápal som, čo sa so mnou deje. Pochopil som, čo je hriech a čo nie. Dostal som Bibliu a začal som čítať. Čítal som už veľa kníh, ale nikdy som nenašiel knihu (TLIG), takú božskú, takú čistú a radostnú na čítanie. Čaká nás viac!

Počas mojej dovolenky som nešiel domov, ako obvykle chodia všetci, ale išiel som do Centra duchovnej obnovy v Kerale. Tých desať dní tam ma úplne zmenilo. Prečítal som si posolstvá, vedel som, že boli napísané pre mňa. Ježiš použil na písanie Vassulinu ruku, aby som ich mohol prečítať. Ešte predtým, ako som si prečítal pokyny, Duch Svätý ma inšpiroval, aby som namiesto mena Vassuly vložil svoje meno. Celé dni som horko plakal. Nedokázal som pozdvihnúť oči na ukrižovaného Pána, pretože pohľad na kríž mi spôsoboval toľkú hlbokú vnútornú bolesť. Preciťoval som utrpenie môjho Ježiša. Počul som, ako ma Ježiš volá menom Pavol (nikdy som nevedel, kto je Pavol v Biblii). Bol som otrasený zvnútra. Vtedy som bol úplne pohltený Ježišom. Jeho Duch ma úplne obklopil. Dokázal som tam sprostredkovať posolstvá niektorým ľuďom. Boli prekvapení, ako som vedel o ich živote. Počas môjho očisťovania tam bola Svätá Matka. Trvalo mi jediný deň, aby som sa naučil Ruženec a modlitby s pomocou našej Matky. Jedného dňa mi Ježiš prostredníctvom posolstiev dal Ducha Jednoty a požiadal ma, aby som ho hájil až do posledného dňa. Keď sa všetky tieto udalosti odohrávali, nikto mi nehovoril o Ježišovi, ani mi nedával rady. Mal som iba Ruženec, Bibliu a knihu TLIG. Ježiš inšpiroval všetko.

Vo vízii ma Ježiš uistil, že od mojej rodiny nevychádza nijaký odpor, a tak to bolo! Moja pozemská matka ma veľmi podporovala a hodne mi pomohla.

To najlepšie, čo sa stalo so mnou po tom, ako som spoznal Ježiša prostredníctvom posolstiev, bola Eucharistia. Z Požehnanej Sviatosti vychádza toľko sily a milosti! Bolo to kvôli Eucharistii, že som bol stále viac priťahovaný k Matke Cirkvi. Keď som sa vrátil domov, surfoval som na internete, aby som získal ďalšie posolstvá a informácie o TLIG. Posolstvá ma naučili mnohé pravdy o Cirkvi a pomohli mi preniknúť do Božích Tajomstiev.

Myslel som, že všetci vedeli o Vassule, ale na moje veľké prekvapenie nikto nevedel! Medzitým som bol pokrstený. A neskôr sa mi podarilo získať zvyšok kníh TLIG.

Množstvo milosti a požehnaní, ktoré som dostal prečítaním posolstiev, je obrovské a nemožno ich zapísať na papier, ale je možné ich pocítiť len vnútri. Z ničoho nič ma On jednoducho pozdvihol a zjavil mi Svoju Tvár. Viem len to, že tento Hymnus Lásky je pravdivý a ak tieto posolstvá nemôžu zmeniť srdce človeka, potom nič nemôže. Nech Jeho kráľovstvo príde! Amen.

Paul Datta
Kalkata,
India

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved