SK » Svedectvá » Iné náboženstvá » Ven. Suddhananda Mahathero »

Sharif Mohammed Alamgir, moslim

Sharif je moslim žijúci v Bangledési. Je predsedom Všenáboženskej mierovej rady, Dhaka a lektorom na College of Development Alternative (CODA), tiež v Dháke.

27. 6. 2002

Drahá Katarína,

(...) Prešiel som si knihy, ktoré ste dostali. Tieto spisy sú nadprirodzené. Jazyk kníh je tiež nadprirodzený. Hovorí sa - "Láska je Koreňom Stromu Života" a všetkých cností. Preto "zasievajte semená lásky všetkými smermi". "Nikoho nesúď a odplácaj zlo láskou." Tento jazyk môže urobiť zo sveta miesto mieru.

Neviem, koľko rokov žijete v tejto krajine, v Bangladéši. Ale viete, v akom stave je naša krajina ... Chudoba je všade. Pre chudobných niet lásky. Obyvatelia tohto sveta nemajú lásky jeden pre druhého. Zabíjanie je všade na tomto svete. Mali by sme s tým prestať. Je našou povinnosťou zastaviť zabíjanie. Inak bude ľudstvo zabité. To nie je otázka, či sme hinduisti, moslimovia, kresťania alebo budhisti; prvou podmienkou je, že sme ľudia. Mali by sme teda mať lásku ku všetkým ľudským bytostiam. Mali by sme pracovať spoločne pre ľudí, chudobných, krajinu, svet. Aby sme mohli urobiť zo sveta miesto mieru.

Najviac sa mi páči Vassula pre jej dobré aktivity. Mám lásku, pre všetkých, vo svojom srdci. Prosím odovzdajte moju lásku Vassule. Modlím sa za ňu, prajem jej dlhý život. Nech ju Allah požehná. Mám väčšiu túžbu dozvedieť sa viac o Vassule. Stretneme sa na prvý štvrtok júla. (…)

S pozdravom,

Sharif Mohammed Alamgir

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved