SK » Posolstvá»


Som známy ako Učiteľ ľudstva

30. november 2015

Pane!
Ty si radosť našej duše,  
potešenie nášho ducha,  
lampa nášho tela,  
Sláva Ti, môj Bože,
Otec všetkých...

ach, poď! neboj sa, zvuk tvojich slov Ma potešil; hoci je tvoja prirodzenosť slabá a zdržanlivá, Moje Srdce sa raduje; raduje sa z tvojej chudoby, Moja Vassula;

každé videnie, ktoré som ti dal, každé zjavenie, ktoré som ti vdýchol, pochádzalo z Mojej Múdrosti; nie od mudrcov alebo z inteligencie inteligentných ľudí, ale od Môjho Svätého Ducha;

nech uplynie tento rok a uvidíš, aké stonanie a nariekanie zožne táto generácia a aká bude panika! vaša generácia vykonáva plány, ktoré nie sú Moje a tak hromadia hriech na hriech, smrteľné hriechy; napíš:

teraz som ako za dní Noema, zostupujem na vás, aby som varoval vašu generáciu; keď som ich varoval pred potopou, ktorá mala prísť, neverili; dnes, Vassula, som zatriasol Nebesami ako nikdy predtým v dejinách, aby som zvolal národy k pokániu, ale rasa tejto generácie sú synovia utláčateľov, oni potláčali Moje Varovania; potláčali Moje Slová, aby  neinformovali a neboli vypočuté; tyrani zla!

dcéra! ako Ma bolí, keď vidím toľkých v hlbokom spánku! od začiatku, od úsvitu Môjho zjavenia tebe som žiadal všetkých, aby sa vrátili ku Mne a žili sväto! svätý život milujúc Mňa a milujúc sa navzájom; toto bolo Moje základné posolstvo pre túto generáciu a ako ste počuli od začiatku, že sa máte milovať navzájom;

hovorím ti, bez zárodku lásky vo vašich srdciach ste živými mŕtvolami;

a teraz, Vassula, polož si hlavu na Moje Srdce a pamätaj na Moje Slová k tebe, že Ja, Ježiš, ktorý som ťa vtedy zavolal, hovorím ti opäť ... áno! milujem ťa bezpodmienečnou Láskou; vybrať si teba, bola voľba Môjho Otca a Mňa; My sme prišli k tebe, aby sme ťa zachránili a zahrnuli ťa Naším požehnaním, aby si sa dala na cestu cností a urobila si svoj domov v Nás a My v tebe; musíš sa len rozhliadnuť okolo seba, pridať všetko Poznanie, ktoré tvoj duch od Nás načerpal, aby si si uvedomila milosti, ktoré si získala prijatím Nášho Volania a zdedila Naše Kráľovstvo; My potrebujeme iba skrúšené a slabé srdce, aby sme vliali Naše poučenia do tohto srdca a zasnúbili sa s ním v Našej dôvernosti ...

Môj Otec a Ja sme sa stali tvojím osobným Učiteľom; Ja som známy ako Učiteľ1 ľudstva; takže si požehnaná, že som ťa poučil o Mojom Zákone a daroval som ti Náš Pokoj, aby si sa nikdy necítila opustená; pomazali sme ťa v Našej Láske; si Naše dieťa, ktoré vyrástlo v Nás; My sme ťa formovali, aby si bola pevná a v tvojej ničotnosti sme sa radovali;

Moja Pieseň je o láskavosti a spravodlivosti, Moja Pieseň je pre vás všetkých, aby sa spievala naveky; vždy prichádzaj v Mojej Prítomnosti s piesňami radosti; korunuj Ma Láskou a nedovoľ, aby nepriateľ vykorenil tvoje základy vo Mne; Ja vždy odpovedám na tvoje modlitby a poskytujem to, čo je pre teba najlepšie; vždy posielam viac potravy, než môžeš zjesť! zavolaj Mi, keď chceš, Moja Vassula; tvoje námahy počas tých tridsiatich rokov budú vynahradené, ako aj všetkým tým, ktorí pracovali pre rovnakú vec Spravodlivosti; Nebo nezabúda; všetko, čo robíš s Láskou kvôli Mne, sa počíta; nie si sama! Láska je vždy blízko teba ... ic


1 vtedy som počula: par excellence – vo význame nad všetkýmiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved