SK » Posolstvá»


Pán chce, aby sme boli Jeho blízkymi priateľmi

10. august 2015

dcéra Egypta, pokoj s tebou; vo svojej mladosti si odmietla počúvať Môj Hlas; ale v Mojich Nebeských Nádvoriach som povedal: prilákam ju skôr než jej zošedivejú vlasy; budem sa v nej namáhať a o krátky čas požehnám a pomažem to, čo bolo kedysi nezákonnou bytosťou;

áno, toto je Môj Plán v nej; potom ju z neplodného stromu premením na strom úrodný s liečivými listami; tiež ti hovorím ako jednej z Mojich žiačok: neboj sa, vzrastaj v Šľapajach svojho Učiteľa, potrebujem ťa, aby si bola dokonalá! neboj sa všetkých tých, ktorí ťa pre svoje záujmy budú snažiť odradiť, dcéra, v Mojich Posolstvách sú výroky, ktoré sú ešte skryté, ale príde deň, keď to, čo je skryté, vynesie sa na svetlo a čo sa skrýva, bude odhalené;

toto ti hovorím pre prípad, keď sa niekto pokúša zle interpretovať Moje výroky, áno, tieto výroky, ktoré sú ešte v tme, pretože ich interpretácia je nesprávna; toto semienko, ktoré som zasadil v tebe, zachráni veľa duší; preto uč to, čo si porozumela skrze Svetlo Môjho Ducha;

Vassula, počul som ťa povedať: 'Pán chce, aby sme boli Jeho blízkymi priateľmi;' ešte niekto nepochopil, ako si vážim tvoju dôvernosť voči Mne? čo som vtedy povedal Šimonovi, ktorý Ma pozval do svojho domu a pohoršoval sa, keď videl Máriu, že je dôverná voči Mne? Ja som povedal, 'Šimon, ty si Ma neprivítal naliatím vody na Moje nohy, ale ona vyliala na Moje nohy svoje slzy a svojimi vlasmi ich poutierala; ty si Ma nepobozkal, keď som vstúpil do tvojho domu, ale ona pokrývala Moje nohy bozkami po celý čas; ty si nepomazal Moju Hlavu olejom, ale ona natrela Moje nohy masťou;'

- povedz Mi, čo je viera? viera je, keď si sľúbila Bohu, že Mu budeš oddaná, verná Bohu, plná dôvery a viery až do konca, ale nikdy bez lásky v tebe; pretože láska odpúšťa tvoje hriechy; láska je neustálym volaním človeka; takže nikto by nemal byť prekvapený, keď spolupracujem s tými, ktorí Ma milujú, so všetkými, ktorých som pomazal a povolal, aby boli Mojimi prorokmi a na akýkoľvek iný účel;

ach, je tu ešte jedna vec; počul som, že tvoj priateľ ti dal otázku, na ktorú Ja odpoviem: 'ak je Boh dobrý, prečo je toľko utrpenia'?

Mojou božskou mocou som vám dal všetko, čo potrebujete pre život - aby ste boli šťastní - ale koľkí na tomto svete Mi dávajú skutočnú oddanosť? chýba oddanosť a ak niet oddanosti, to samo o sebe odcudzuje človeka, aby Ma poznal a rozumel Mi;1 Mojou vlastnou slávou a z dobrotivosti som povolal každého, aby bol dobrý; nikdy som vám neprestal dávať dary, dary, ktoré vás uschopnia, aby ste mali účasť na božskej prirodzenosti, uniknúť skazenosti v tomto svete plnom skazenosti a neresti; ale v tomto svete chýba láska, ktorá je nahrádzaná všetkými druhmi neresti, ktoré sú seba-zničujúce nielen pre vašu dušu, ale tiež pre vaše telo; trpíte pre svoju vlastnú vinu a svojou vlastnou rukou ... nie Mojou;

Ja som vaše Útočisko, váš Spasiteľ a vaša Pevnosť! keď ktokoľvek volá ku Mne, nech si je istý, že Ja Som s ním ... ic Láska vás miluje ...


1 Inými slovami – je to kvôli nášmu odpadlíctvu, že trpíme a zomierame, ako to Pán povedal v minulosti. Ničíme sami seba.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved