SK » Posolstvá»


Christos Anesti!

12. apríl 1997

dávam ti Svoj Pokoj, Vassula; poď a počúvaj svoju Svätú Matku; Slovo Všemohúceho bolo naozaj adresované tebe; poď už, ty, ktorej bolo zverené Božie posolstvo; poď a napíš toto:

"Christos Anesti"!

Alithos Anesti!1

áno, Kristus vstal z mŕtvych a Boh chce, aby si to povedala každému; povedz tomuto umierajúcemu svetu, že Môj Syn naozaj vstal z mŕtvych; ohlasuj vzkrieseného Krista, Môj anjel, pretože mnohí vo vašom pokolení kvôli svojmu racionalizmu túto pravdu neuznávajú; nečítala si ešte: "tí istí ľudia sa vychvaľujú svojimi svetskými úspechmi a myslia si, že majú všetko, po čom túžili a že sú v sláve, keď vlastnia svetské kráľovstvá;" namiesto plnosti Trojjediného Boha sú naplnení svojou vlastnou dôležitosťou;

preto je zem v zmätku a preto sa prelieva toľko nevinnej krvi; ale toto sú tiež znamenia doby; Satan a jeho temná vláda vypľúvajú na zem svoje zvratky a prinášajú trápenia do rodín a tiež rozdelenia; po celom svete podnecujú falošných prorokov, ktorí tiež konajú divy a znamenia, ale to preto, aby aj vyvolení padli do ich pasce; Moje úbohé deti, títo falošní proroci vás zaplavujú ako dážď a prinášajú toľko spúšte a zmätku .... ich ústa napĺňajú slová a falošné prísahy a ich proroctvá sú ako jedovaté buriny, ktoré bujnejú v brázdach Pánovho poľa; ich korene sa rozrastajú, aby vytvorili nové jedovaté buriny;

vo vašich ušiach sa ozývajú varovné signály, Moje deti, ale zdá sa, že nerozumiete alebo tie signály nerozlišujete; oni hľadajú vietor, ktorý by niesol ich hlasy vyššie než hlas kráľa Šalamúna, proroka Eliáša alebo Mojžiša, lebo sa vyhlasujú za oveľa väčších2 tým, že korunujú sami seba a pýtajú sa seba samých: "nie je to nádherné, mať toľkú moc?" varujem vás, aby ste neboli oklamaní a nech Boh vyzbrojí vaše srdcia rozlišovaním, aby vás Jeho Sláva, ktorú máte pred očami, vťahovala do Pravdy


1 Grécky: "Kristus vstal z mŕtvych." Odpoveď: "Naozaj vstal z mŕtvych." Pozdrav, ktorý sa užíva obvykle 40 dní po oslavách dňa Zmŕtvychvstania o Veľkej noci.
2 Naša Nebeská Matka nás varuje pred tými, ktorí vyhlasujú, že sú väčší ako Šalamún, alebo tými, ktorí obchádzajú okolo a hovoria, že sú Eliáš, Mojžiš alebo Henoch. Potom sú tu ďalšie duše v úplnej ilúzii, ktoré tiahnu mnohých, aby čítali ich ilúzie a nasledovali ich.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved