SK » Posolstvá»


Očista

15. september 1991

opri sa o Mňa; požehnaná Mojej Duše, dávam ti Svoj Pokoj; píš:

ó Jeruzalem!1 obráť svoje oči k východu a k západu; obráť svoje oči k severu a k juhu, a Ja Som tam! naozaj ti hovorím, že ešte raz bude na teba vyliaty Môj Duch a Môj Obraz sa rozšíri po tvári sveta; čo som naplánoval, to sa stane, a čo som ti povedal, to sa splní; priblíž sa až ku Mne a pozorne počúvaj: dnes prichádzam až k prahu tvojich dverí a držím zástavu Pokoja; prichádzam ťa zachrániť, Jeruzalem; na zástave je napísané: Verný a Pravdivý,2 Kráľ kráľov a Pán pánov;3  budem počuť od teba, Jeruzalem: "môj Kráľ, to si Ty, ktorému mám vzdávať úctu", alebo budeš stále v nevedomosti o Tom, kto ti ponúka Svoj Pokoj ... teraz? spoznáš v týchto posledných dňoch pred Dňom Odplaty Môjho Svätého Ducha, ktorý zostúpil zhora vo všetkej Sláve, aby prebýval s tebou? po celý svoj život, pokolenie, si ignorovalo Môj Zákon a odvracalo si sa a rebelovalo; budeš niekedy pripravené stretnúť sa so Mnou, svojím Bohom? už čoskoro prejdem tvojím Mestom!4 a bude to skôr, ako si myslíš! toto budú Moje posledné varovania; vážne ti hovorím:

prebuď sa zo svojho hlbokého spánku! 
speješ ku skaze, 
stras prach, ktorý ťa pokrýva 
a vstaň z mŕtvych, 
Koniec Časov5
je bližšie, ako si myslíš;

- skoro, veľmi skoro náhle otvorím Svoju Svätyňu v Nebi a tam ty svojimi nezahalenými očami uzrieš ako tajomné zjavenie: myriády Anjelov, Trónov, Panstiev, Kniežactiev, Mocností, všetci padali na tvár okolo

Archy Zmluvy;

potom Závan pohladí tvoju tvár a Mocnosti Nebeské sa zachvejú, blýskanie bude sprevádzané rachotom hromu; "náhle príde na teba doba veľkého súženia, akej nebolo od vzniku národov;"6 pretože dovolím tvojej duši vnímať všetky udalosti tvojho života; rozviniem ich jednu za druhou; k veľkému zdeseniu svojej duše si uvedomíš, koľko nevinnej krvi obetavých duší tvoje hriechy preliali; potom dám tvojej duši spoznať a vidieť, ako si nikdy nenasledoval Môj Zákon; ako rozvinutý zvitok otvorím Archu Zmluvy a dám ti uvedomiť si svoju nezákonnosť;

- pokiaľ budeš ešte nažive a stáť na nohách, oči tvojej duše uzrú oslnivé Svetlo, ako trblietanie mnohých drahokamov; ako iskry krištáľovo čistých diamantov, Svetlo také čisté a také jasné, že aj keď myriády anjelov budú stáť okolo, v Tichu, ty ich úplne nebudeš vidieť, pretože toto svetlo ich zakryje ako strieborno-zlatý prach; tvoja duša bude vnímať len ich podobu, nie ich tvár; potom, uprostred tohto žiarivého Svetla, tvoja duša uvidí to, čo oni kedysi videli v zlomku sekundy, samotný okamih tvojho stvorenia ...

uvidia: 
Toho, kto vás prvý držal na Svojich Rukách,
  Oči, ktoré vás videli prvé;

uvidia: 
Ruky Toho, ktorý vás utváral 
a žehnal vám ....

uvidia: 
Najnežnejšieho Otca, vášho Stvoriteľa, 
celého odetého majestátnou nádherou, 
Prvého a Posledného, 
Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, 
Všemohúceho, Alfu a Omegu: 
Vládcu;

keď nadobudneš vedomie, tvoje oči budú ochromené Mojimi Očami, ktoré budú ako dva Ohnivé Plamene7 tvoje srdce sa potom bude pozerať späť na svoje hriechy a zmocnia sa ho výčitky svedomia; vo veľkej úzkosti a agónii budeš trpieť pre svoju neprávosť, keď si uvedomíš, ako si neustále znesväcoval Moje Sväté Meno a ako si odmietal Mňa, svojho Otca ... v panickej hrôze sa budeš triasť a chvieť, keď uvidíš sám seba ako mŕtvolu v rozklade, ktorú zožierajú červy a supy;

- a ak ťa ešte tvoje nohy budú držať, ukážem ti, čím sa živila tvoja duša, Môj Chrám a Môj Príbytok, po všetky roky tvojho života; k svojmu zdeseniu uvidíš, že namiesto Mojej Večnej Obete si pestoval Zmiju a že v najhlbšej sfére svojej duše si nastolil Pustošiacu Ohavnosť, o ktorej hovoril prorok Daniel;

Rúhanie;

Rúhanie, ktoré pretrhlo všetky tvoje nebeské väzby, ktoré ťa spájali so Mnou a vytvorilo priepasť medzi tebou a Mnou, tvojím Bohom;

- až príde tento Deň, spadnú ti šupiny z očí, aby si videl, aký si nahý a aká púšť je vo tvojom vnútri; nešťastný tvor, tvoja vzbura a tvoje popieranie Najsvätejšej Trojice z teba urobilo odpadlíka a prenasledovateľa Môjho Slova;

- tvoje náreky a bedákanie budeš potom počuť len ty sám; hovorím ti: budeš nariekať a budeš plakať, ale tvoje náreky budú počuť len tvoje vlastné uši;

môžem súdiť len tak, ako Mi bolo povedané a Môj súd bude spravodlivý; ako to bolo za čias Noema, tak to bude, až otvorím Nebesia a ukážem vám Archu Zmluvy: "pretože v tých dňoch pred Potopou, ako vtedy pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali, až do dňa, keď Noe vošiel do archy, a nič netušili, až prišla potopa a všetko zmietla";8 tak tomu bude aj v tento Deň; a hovorím vám, keby táto doba nebola skrátená na príhovor vašej Svätej Matky, svätých mučeníkov a množstva krvi preliatej na zemi, od Svätého Ábela až po krv všetkých Mojich prorokov, ani jeden z vás by neprežil;

Ja, váš Boh, posielam jedného anjela za druhým, aby vám oznámili, že Môj Čas Milosrdenstva sa už skoro končí a že Čas Mojej Vlády na zemi je veľmi blízko; posielam Svojich anjelov, aby svedčili o Mojej Láske "všetkým, čo žijú na zemi, každému národu, rase, jazyku a kmeňu";9 vysielam ich ako apoštolov posledných dní, aby oznamovali, že: "Kráľovstvo sveta bude ako Moje Kráľovstvo hore a Môj Duch bude vládnuť na veky vekov"10 uprostred vás; posielam Svojich služobníkov prorokov, aby volali do tejto pustatiny, že by ste mali:

"mať Bázeň predo Mnou a chváliť Ma, 
pretože nastal Čas, 
aby som zasadol a súdil!"11

Moje Kráľovstvo k vám príde znenazdania, preto musíte mať stálosť a vieru až do konca;

Moje dieťa, modli sa za hriešnika, ktorý si nie je vedomý svojho úpadku; modli sa a pros Otca za odpustenie zločinov, ktoré svet neprestáva páchať; modli sa za obrátenie duší, modli sa za Pokoj


1 to znamená: Ó pokolenie!
4 to znamená, cez nás, my sme mestá
5 Koniec Časov NIE JE Koniec sveta, je to koniec jednej epochyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved