SK » Posolstvá»


Rusko proti Mne rebelovalo

3. september 1991

Pane, 
Otče a Majster našich životov, 
neopúšťaj nás teraz,
ani v dňoch súženia.

Pane, 
Otec a Majster našich životov, 
pomôž Russii rásť v Tvojom Duchu. 
Ty si prebodol Červeného Draka, 
ktorý ju ovládal.

Pane, 
Otče a Majstre našich životov, 
zachráň nás pred Rebelom, 
ktorý stále zostáva medzi nami.

ach, Moje dieťa, všetkých vás budem učiť Svojím Očistným Ohňom; počkaj a uvidíš počuj Ma teraz a píš, Moje dieťa:

prednedávnom by väčšina národov sveta nikdy neverila, že by nepriateľ, Červený Drak, tak náhle stratil svoju moc v Russii; Vassula, ak sa tvoja sestra Russia proti Mne búrila, bolo to pre hriechy sveta a jeho zločiny; tyrania prichádza zdola;

Ale ako sa cítili jej deti, tí mučeníci, ktorí patrili k Tebe?

ako môžem opísať, čo trpeli jej deti, k čomu ich môžem prirovnať, dcéra? celé Nebesia nariekali nad jej deťmi; jej synovia boli bezmocní, ale kto bol tam okolo nich, aby pre nich nariekal? bol niekto z nich dosť silný, aby prebodol Draka? nie, keď sa im koža krkvala na kostiach; jej deti chodili žobrať o chlieb, utlačované nepriateľom klesali pod svojím bremenom; ak by tajne utiekli, aby sa skryli do Môjho Náručia, boli by prísne potrestané; nebolo im dovolené ukázať svoju horlivosť pre Mňa; ich prenasledovatelia boli bystrejší ako zmije, strážili každý ich krok, a keď mali podozrenie, že je pod matracom schovaná Kniha Života, boli Moje deti týrané, špehované a potom zatýkané;

ach, dcéra, Moje Oči neprestali plakať, keď videli tento národ mečom prinútený k mlčaniu; kňazi a proroci boli uväznení a prinútení prebývať v tme; mnohí z nich boli neľútostne zavraždení priamo pred Mojimi Očami; - tento národ, ktorý Ma kedysi ctil a otvorene velebil, žiariaci ako zafír, Pevnosť potechy, sa pre hriechy a zločiny sveta premenila na bezvodnú krajinu sucha; hovorím ti, dcéra, Russia, tvoja sestra, vám ešte neukázala, čo ona dosiahne v Mojom Mene

Deň Slávnosti má ešte len prísť,
a ako si želám, aby tu už bol!

modli sa, modli sa za tento Slávny Deň

9. september 1991

Môj Ježišu?

Ja Som;

miluj Ma, Vassula, to zmierňuje Otcov hnev na túto generáciu; modlil som sa za teba k Otcovi, Moje dieťa, aby ťa oslobodil od "tŕňa", ktorý si vzala odo Mňa;1 ...

Pane, prosím, potvrď mi to, čo som od Teba počula, daj mi pasáž z Písem.

(Otvorila som ich náhodne a prstom som našla Lukáša 22,42. Čítala som:)

Otče, povedal, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich,
no nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

buď požehnaná, povediem ťa;


1 ponúkla som Ježišovi, že si od Neho vezmem Jeho 'tŕň'. To znamenalo, že bude mať o jeden tŕň menej. Tŕň, o ktorom Ježiš hovorí, sa vzťahuje k posolstvu zo dňa 18.06.1991. Tento tŕň zasadil Ježišovi milovaný človek, ktorý aktívne prenasleduje tieto Posolstvá. Satan ho zmiatol a teraz ho používa.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved