SK » Posolstvá»


Podobenstvo o svadobnej hostine
Ja Som, ktorý Som

20. október 1990

Ježišu?

Ja Som;

všetko, čo žiadam od teba, je láska; toto je Moja Téma; potrebujem každú kvapku lásky tvojho srdca; chcem všetku lásku, ktorú máš, na vyslobodenie tých, ktorí smerujú do večného ohňa; keď hovorím "oživ Moju Cirkev", alebo "skrášli Moju Cirkev", alebo "zjednoť Moju Cirkev", myslím tým, aby si sa modlila, modlila, modlila sa bez prestania, modlila sa zo srdca, milovala Ma vrúcne a svojimi odčineniami, ktoré pripojíš k odčineniam Mojich svätých mučeníkov, Ma budeš oslavovať; áno, dcéra, svojimi odčineniami a vrúcnymi modlitbami, ponúknutými Mi s láskou, môžete zmeniť nadchádzajúce pohromy; môžete zmeniť prírodné katastrofy; môžete uhasiť planúci hnev Môjho Otca; Boh sa môže zmilovať, vašimi modlitbami sa On môže dať obmäkčiť; môžete skrášliť Moju Cirkev; môžete zhromaždiť Môj Ľud pod Mojím Menom, aby slávil Omšu okolo jedného oltára; môžete opraviť ich pastiersku palicu, túto palicu, ktorú oni najprv prelomili na polovicu, potom na triesky; ľuďom sa táto jednota zdá nemožná, ale u Mňa je možné všetko; preto sa modlite a odčiňujte za svojich bratov;

potrebujem obetavé duše; potrebujem veľkodušné duše, aby zlo splácali láskou, aby splácali zlo sebaobetovaním; ponúknite Mi teda svoju vôľu a urobím vás Svojimi nástrojmi Pokoja a Lásky; urobím z vás Svoje nástroje Zmierenia a Jednoty

Pane,
naše vlastné odpadlíctvo nás karhá.
Odpusť nám a pomôž nám konať odčinenia.
Priveď nás späť k láske našich svadobných dní,
prvých dní, a pripomeň nám lásku,
ktorú sme mali k Tebe vtedy vo svojej mladosti.
Už viac nedovoľ, aby nás premohlo nejaké zlo.

áno, venujte Mi svoje modlitby a Ja znovu obnovím Svoj Dom, ktorý je aj vaším Domom; buďte verní a dostane sa vám tejto osobitnej milosti; ako pri premenení Ja premením Svoju Cirkev, aby mala všetku žiarivú slávu Jej mladosti, v Jej svadobných dňoch; urobím všetky tieto veci pre Svoje Sväté Meno, zjednotím vás, aby som demonštroval Svoju Moc;

Pane, ešte sú tu aj iné veci. Už predtým som Ťa o to prosila, ale chcela by som Ťa prosiť znova a neviem, ako to povedať!

otvorím tvoje ústa a budeš hovoriť!1

Pane, nepovedal si, že Obhajca, Duch Svätý, nás všetko naučí a pripomenie nám všetko, čo si nám Ty hovoril? Nehovorí teda Písmo: "v Cirkvi Boh dal prvé miesto apoštolom, druhé prorokom"?2 a nehovorí Písmo: "je tu zvyšok vyvolený z milosti. Keď z milosti, teda nie na základe skutkov, inak by milosť nebola milosťou!"?3 a nehovorí Písmo: "pri všetkých vašich zhromaždeniach nech má každý pripravený žalm, alebo slovo poučenia, alebo zjavenie?"4? Tak prečo sa dnes, Pane, niektorí kňazi na väčšinu prorockých alebo súkromných zjavení pozerajú s pohŕdaním? Len jedným okom, namiesto dvomi? A prečo niektorí kňazi a biskupi dokonca napádajú s pohŕdaním Tvoja posolstvá?

v skutočnosti, Moje dieťa, oni bojujú proti Mne; pretože potláčajú Obhajcu, dcéra, títo ľudia neodporujú tebe; nie, Môj anjel; oni odporujú, Mne, nie tebe; ak ťa ignorujú, Moja kvetina, je to preto, že si vyrástla uprostred tejto púšte; oni ťa nezavlažia, aby si zvädla a uschla; stále však zabúdajú, že Ja Som tvoj Starostlivý Opatrovník;

Vassula, pripomeniem ti podobenstvo o svadobnej hostine5 dcéra, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených; veriť je milosť daná odo Mňa; mať vieru je tiež milosť daná odo Mňa; toto sú Časy Milosti a Milosrdenstva; toto je Doba, kedy sa na vás vylieva Môj Svätý Duch; toto je Doba, kedy vás Môj Svätý Duch pozdvihne z vášho veľkého odpadlíctva, aby sa s vami oženil; úbohosť vašej éry bude odstránená; pretože Svojou Vlastnou Rukou strhnem váš smrtiaci závoj, aby som vás obliekol do vašich svadobných šiat; vnímaj Moje potešenie, Moja Vassula! vnímaj, ako sa už teším na túto nadchádzajúcu udalosť!

Môj Svätý Duch príde, aby priniesol Oheň na zem, a ako si želám, aby už horel! toto je Doba Svadby Môjho Svätého Ducha; toto je Doba, kedy vám váš Kráľ Pokoja posiela Svojich služobníkov, Svojich anjelov, Svojich prorokov a Svoj Nebeský Dvor, aby vyšli do všetkých štyroch kútov zeme a pozývali Jeho priateľov na Jeho Hostinu a do Jeho Kráľovstva a ponúkli im Jeho Nebeskú Mannu

poslal som Svojich poslov v ozajstnej spravodlivosti, až k prahu vašich dverí, aby ohlasovali Môj Návrat, ale mnohí z vás im neverili a zaobchádzali s nimi ako s podvodníkmi, iní neprišli, pretože kladú úctu od ľudí vyššie ako úctu, ktorá pochádza odo Mňa; pretože som vás pozýval a vy ste Ma odmietli, pretože som vám kýval, ale vy si toho nechcete všímať, pretože ste ignorovali všetky Moje naliehavé žiadosti a odmietli obeť Lásky, naplním Svoj Dom a dám Svoje Kráľovstvo vyvrheľom vašej spoločnosti, aby som vás všetkých zmiatol; vrátim im zrak a uzdravím ich; otvorím im dokorán Brány Svojho Domu a nechám ich vojsť;

Moji vyslanci budú hlasno volať na uliciach a verejných námestiach, oni budú vyslaní Mnou, aby pozývali mŕtvoly, ktoré stretnú na každom rohu ulice, a tí, ktorým nikdy nepovedali o Mne, Ma uvidia, a tí, ktorí o Mne nikdy nepočuli, budú počúvať a rozumieť; nájdu Ma tí, ktorí Ma nehľadali, ako som odhalil Svoju Svätú Tvár tebe, dcéra, podobne sa zjavím tým, ktorí sa Ma nepýtali; vy nechcete Môjho Ducha! ani Moje Srdce, ktoré vám podávam na Dlani! hovorím vám to teraz, predtým, než sa to stane, aby ste verili, až sa to stane, že Ja Som, ktorý Som;

Moje Kráľovstvo vám bude vzaté a bude dané ľuďom, ktorých vy nazývate opovrhnutia-hodnými a pochabými, odpadom vašej spoločnosti, a Môj Dom bude znovu vybudovaný a vztýčený tými, ktorých nazývate prostoduchými; oni, svojou láskou, obnovia ruiny Môjho Domu a všetko, čo bolo spustošené a Môj Svätý Duch ich bude pásť a bude ich tešiť ... pevnosť pyšných už čoskoro padne a bude z nej hromada prachu ... Spravodlivosť zvíťazí; modlite sa za týchto pastierov, modlite sa za ich obrátenie; buď požehnané, Moje dieťa; nebudem zdĺhavý, čoskoro Ma uvidíte tvárou v tvár;

Ja Som;


1 náhle sa zo mňa slová priamo hrnuliChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved