SK » Posolstvá»


Dni súženia sú pred vami

10. apríl 2019

Moja Vassula, buď pripravená písať. Dovoľ Mi, aby som k tebe prehovoril. Tvoja bude nesmrteľnosť, ak svoj život zdielaš so Mnou! Neboj sa, buď šťastná! Zdvihni svojho ducha a pripusti, že si v Mojom vlastníctve, Moja drahá duša! Nesmierne Ma uchvacuje, keď Ma s Láskou naliehavo prosíš ...

Pane, moje vnútro je rozpoltené, pretože čím viac sa ku mne priblížiš a si so mnou, tým bližšie chcem byť ja Tebe. Som opojená Tvojím priateľstvom, Tvoje jediné Slovo stačí, aby si ma znova obnovil!

Ach, Vassula! Váž si tohto Srdca svojho Boha, váž si tohto Srdca Čistoty, Milosrdenstva a Lásky. Keby si len vedela, ako som sa v minulosti všemožne snažil nájsť spôsob, ktorým by som upútal tvoju pozornosť a znovu ťa učinil Svojou, aby som ti zjavil Pravdu a priviedol ťa k tomu, aby si sa upamatovala, komu si patrila a patríš. Usiloval som o to, aby si už neblúdila ako tulák. Potom ťa Môj Duch uchvátil a naplnil tvojho ducha Svojou velebnosťou a ako odlesk v Jeho Svetle na tebe zjavil Svoju milosť.

Môj Otec ti ponúkol Múdrosť, ale ty si si Ju musela s Mojou pomocou osvojiť ... Počuj Ma, naplň svoje sľuby, ktoré si Mi dala a daj vyrašiť ľaliám svojej lásky ku Mne, okrášli túto krajinu, túto bezbožnú krajinu, buď Mojím nebom!

Poďte ku Mne, zúbožení chudáci, ktorí kráčate v údolí smrti, poďte ku Mne a Ja vás obnovím tak, že budete môcť nájsť skutočný pokoj a označiť svoje srdcia Mnou, ako pečaťou. Šelma ide po vás a plní vaše srdce množstvom svojich klamstiev, prenasleduje vás v tichu noci, aby nebola odhalená. Ako temný tieň plaziaci sa v skrytosti na vás líči pasce. Jeho ústa sú plné nemravnosti aj cez všetko to zlo, ktoré ti spôsobil, generácia, si stále neuvedomuješ jeho zlé zámery ... a jeho podlosť? Koľkokrát ťa mám ešte varovať?

Dni súženia sú pred vami. Oheň1 nezapálený človekom pozre národy a strávi, čo človek postavil. Príroda sa postaví proti vám a povodne zmetú veľké množstvo ľudí. Zmiznú štipľave úškľabky z vašich tvárí, ktoré ste mali, kedykoľvek bolo vyslovené Moje Sväté Meno. Potom všetko, čo bolo skryté v temných kútoch, bude odhalené. Dni plné beznádeje sú pre vás uchované, neverná generácia.

Obraciam sa k západu, potom k východu, a vidím Svoj Dom schádzať na scestie, pretože mnohí prestali hľadať Svetlo. Mnohí konajú, ako sa im zapáči a zlými rozhodnutiami mrzačia Moje Telo. Mnohými spôsobmi Ma oddelili od svojho života. Moje Pravidlá a Moja Náuka sú drvené pod sutinami Môjho Domu a Moje Diela odhodili.

Tvoje telo sa rozkladá, generácia, a tvoja duša je ako vyprahnutá pustatina bez vody. Potrebujem počuť úprimné pokánie. Bola Moja Obeť zbytočná? Každé stvorenie, ktoré Môj Otec stvoril, netrvá dlhšie ako poľný kvet a pri prvom závane vetra zaniká, ale jeho duša je večná ... Ja som Strážcom tvojho života. Strážim ťa, chránim ťa a bránim. Dal som za teba Svoj Život, aby si mohla žiť, generácia, čo viac som mohol urobiť a neurobil som? Tak teda povstaň, hneď! A ľutuj! Uznaj svoje desivé skutky.2 Skazená generácia, prestaň konať zlo, naprav svoj postoj a jednanie a Ja ťa začujem a odpustím ti. Nezabudni, že som za teba dal Svoj Život. Utekaj pred hriechom ako pred hadom.

V týchto posledných dňoch užívam vetry ako Svojich poslov a posielam ich do tejto púšte, ako nomádov, aby som vybudoval Svoje Telo,3 ozdobil ho a zjednotil.

Pracuj, Moja Vassula, zo všetkých svojich síl shromažďuj Môj ľud. Nedovoľ nikomu, aby ťa klamal nezmyselnými argumentami, ale tvrdo a ochotne pracuj len pre Mňa a pre nikoho iného, aby si ustanovila Moje Kráľovstvo v každom srdci a učila ich modliť sa neprestajne za Môj Dom a za jeho pastierov, aby sa stali vernými Mne a tak bol sňatý tento závoj letargie a ľahostajnosti, ktorý ich prikrýva. Využi každej príležitosti a modli sa neustále k Duchu Svätému. Miluj Cnosť, aby si bola schopná rozprávať o Mojich skutkoch, a pripomínať každému, že k nim dnes prihovára Žiarivé Svetlo. Maj dôveru, dcéra, a Ja ti dám ešte viac, než o čo žiadaš. Láska ťa miluje. Buď požehnaná ... ic


1 23. mája 2018 som jasne počula hlas, ktorý po francúzsky povedal: "bientôt une explosion atmosphérique aura lieu ..." - "čoskoro nastane atmosférická explózia (atmospheric explosion) ..."
2 V Božích Očiach je každý hriech hrozný, i malé hriechy, ktoré považujeme za bezvýznamné, a vidí ich ako veľmi závažné!
3 CirkevChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved