SK » Posolstvá»


Ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu

13. február 2016

dávam ti Svoj pokoj; zapíšeš Moje Slová?

Áno, Pane ...

túto generáciu je ťažké ohnúť; oslabení svojimi hriechmi oni vkladajú svoju dôveru v Satana a stavajú svoju nádej na ňom; hoci stojím pred každým, aby Ma videl, len máloktorí si to všimli; ich vodcovia sa stali krutými a smrť čaká mnohé národy z ich ruky; koľko som sa nad tebou naplakal, stvorenie! nad tebou, ktorého život sa teraz rúti k smrti; potom, keď budú plamene ako jazyky olizovať vašich obyvateľov a praskať vo vzduchu, opýtam sa tejto generácie: kde nájdeš úľavu? a u koho? u Satana? vo svojom egu, v sebe?

prišiel čas, aby bola vykonaná Moja Spravodlivosť, lebo trest tejto nevernej generácie je pri vašich dverách; Svoje výnosy naplním do písmena; keď budete počuť hrmenie, bude počuť Môj Hlas, burácajúci vo vašich ušiach, znejúci do všetkých končín zeme; potom vedzte, že svet a všetci, ktorí v ňom žijú, budú počuť Hlas Spravodlivosti: zlo prinesie smrť mnohým národom ... skaza sa vkradne do každého mesta;

počuli ste, že 'Anjel Jahveho obkľúči mestá a národy' a bude volať každého k pokániu? toto sú veci, ktoré sa uskutočnia v dňoch, ktoré prídu;

preto vy, ktorí ste vstúpili do Mojich Nádvorí a uverili Mojim výrokom, modlite sa a nedeste sa, ani sa nebojte, ale vám, ktorí ste sa po nekonečné roky vysmievali Mojim výrokom, ubíjali svojím jazykom Mojich prorokov, beda, lebo ste používali lži, aby ste ospravedlnili svoje lži, skutočne ste Moje Slová pochovali vo svojom vlastnom hrobe; áno, skutočne ste prekrúcali Moje Slová; ale vaše hriechy vytvorili priepasť medzi vami a Mnou; a teraz Spravodlivosť nebude zadržiavaná; hovorím vám, trpké budú vaše nadchádzajúce dni, až sa stretneme tvárou v tvár ... modlite sa a nedovoľte, aby vám klesli viečka a zaspali ste!

takto by ste sa mali modliť:

Jahve, môj Bože, 
nech dôjde k Tebe moja modlitba, 
vypočuj naše volanie
o zmilovanie a pomoc,
  odpusť tým,
ktorí nemajú nijakú vieru 
v Teba, Bože môj, 
a ani nijakú dôveru v Tvoju moc
zachrániť nás;

nezhášaj svetlá z našich dní, 
čím by v okamihu uvädla zem,
ale vo Svojom Otcovskom Súcite 
zmiluj sa nad nami 
a odpusť nám;

nedovoľ zlému, 
aby prelieval našu krv ako vodu, 
odpusť naše viny, 
potlač Svoj hnev, 
a spomeň si na našu slabosť;

zadrž Svojich anjelov skazy 
a daj nám ešte šancu dokázať, 
že sme hodní Tvojej Dobroty;

v Teba vkladám Svoju dôveru; 
amen;

s akým potešením prijmem potom túto modlitbu; modlitbu, ktorá Ma obmäkčí! dcéra, požehnám všetkým, ktorí sa budú úprimne modliť túto modlitbu; nech je toto proroctvo počuť: 'ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu,' to povieš tým, ktorí sa ťa budú pýtať na čas a hodinu Mojej Spravodlivosti! Láska ťa miluje;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved