SK » Posolstvá»


Moja Láska bola zjavená na samom Počiatku

9. september 2014

som tu ... teraz, s tebou; ach, Vassula, ktorú som uzdravil, poteším ťa úplne; hľadaj Ma deň čo deň a potom spoznáš Moju Vôľu; vždy ťa povediem ... keď Ma budeš nasledovať, tvoje svetlo bude žiariť ako svitanie; každý, kto Mi dôveruje, zdedí večný život; zvykaj si preto, aby tvoje kroky kráčali so Mnou; vlož svoju dušu do Mojich Rúk a povedz svojej duši: "Pán, Boh, je Moja spása;"

dnes, bezbožná generácia, som sklonil Nebesia a zostúpil som, aby som vás dosiahol a hovoril k vám, aby som oživil vašu vieru; pokorní Ma počuli, zaradovali sa a Moja nevýslovná Láska spočinula na nich; ale radcom skazeného človeka je hriech v hĺbkach jeho srdca; to, čo oni chcú, nie je pokoj, oni napĺňajú ústa národov klamstvom; priamo pred Mojimi Očami sa rúhajú a s podvodom vedú svoj ľud; tak mal som zostať ticho?

Moja Láska bola zjavená od samého Začiatku; ale svet so všetkým, po čom on prahne, jedného dňa skončí,1 všetko čoskoro skončí; ste pripravení Ma prijať? každý z vás bude musieť odpovedať na Moje Otázky; Mne, Sudcovi, budete musieť odpovedať;

ako som už povedal, Vassula, Moja Láska bola zjavená od Začiatku, ale to nebolo preto, že by som očakával spravodlivosť alebo dobrotu zo strany človeka, nie, vôbec nie, a dôvodom zachrániť vás nebolo nič iné, než Moje Vlastné Milosrdenstvo, Láska, Súcit, tým, že vás obnovím Svätým Duchom Milosti a stanete sa dedičmi Môjho Kráľovstva!

Moje Volanie sa do dnešného dňa rozširuje, ako som ti vtedy predpovedal, napriek nevôli ohováračov, napriek mŕtvolným Kaifášom, ktorí ťa obkľúčili ... Ja volám každého jedného z vás, generácia, volám každého jedného odlišnými spôsobmi a ach, viem, ako Kajfáši rozmýšľajú, neuniknú svojmu trestu, rovnako ako tí, ktorí odmietli počúvať varovania, ktoré dopadajú ako hrom z neba na zem!

ach, Vassula, staraj sa o Moje Záujmy s neochvejnou horlivosťou a pripomínam tvojej duši, aby sa nebála a neznepokojovala kvôli nim; zachovaj svoje svedectvo čisté a so zdvorilosťou a zrozumiteľnosťou, aby všetci tí, ktorí ťa ohovárajú, keď vedieš Pravý Život vo Mne, boli usvedčení z nepravdy, keď ťa obviňujú; všetko čoskoro skončí; vytrvaj v konaní dobra a buď stála a činná; Ja, Boh, som po tvojom boku a milujem ťa; miluj Ma; ic


1 je nám súdené zomrieťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved