SK » Posolstvá»


Na každom námestí bude plač

29. júl 2014

Keď na všetkom ležalo mlčanie smrti 
a zatieňovalo túto zem, 
zostúpilo Tvoje všemocné Slovo z Neba, 
z Kráľovského trónu, 
aby znovu pozdvihlo svätý ľud;

veľkými budú tiež tí, 
ktorí v minulosti vymazali Tvoje Meno, 
oni opäť postavia Tvoj Dom, 
ktorý ležal v ruinách 
a vztýčia Tvoje Meno na zástavách  
ako Svätého Svätých;

Moja láska; áno, Moje Meno bude cenené vysoko a Sväté; oni1 si stále pamätajú udalosti svojho zlého správania a zaslúžene trpeli za svoje zločiny, lebo Ja, Boh, som vedel, čo urobia; počuj Ma: ten istý skutok, ktorým som sa pomstil za ich zlé správanie, ten istý trest dopadne na neveriaci národ vašej doby; zostúpil som do srdca krajiny kedysi odsúdenej; takže nebuďte prekvapení, či som vám nepredpovedal, že dosiahnem Svoje plány v nej?2 urobiť z úbožiaka svätca je maličkosť pre Moju Silu; som známy tým, že robím všetko novým; mám Moc priviesť Svoje Požehnanie pre rozkvet;

dovoľ Mi hovoriť skrze tvoje ústa a neboj sa; lo tedhal; Moje veľkolepé diela v tomto národe3 ešte nie sú dokončené; hovorím ti: dám im Poznanie, aby ustanovili Moje Meno tam, kde je Moje Meno odmietané; som známy tým, Vassiliki, že som zvrhol panovníkov a tróny, pyšných mužov, bezbožné a zvrátené národy, ktoré vylievajú mravnú špinu; dnes počujem od bezbožných národov: "ja som bohom a som sebestačný;" a škodoradostne zazerajú na verného! čo dosiahnete bezo Mňa, keď napĺňate vesmír smrťou? zvrhnem vás dolu, kde ležia všetky mŕtvoly, prenasledované svojimi vlastnými hriechmi; hovorím vám, že človek, ktorý nenávidí Môj božský Zákon, Moje nariadenia a Moje Prikázania, no pokrytecky demonštruje ich zachovávanie, bude ľutovať deň, keď sa narodil;

dcéra, prisahal som v minulosti, že pozdvihnem Svoju dcéru, Russiu, na slávny národ, a tak som urobil; toto je len začiatok; prídem uprostred búrok a hurikánov a na každom námestí budú náreky: v ten deň budú všetci obyvatelia sveta, ktorí sa dnes radujú vo svojom odpadlíctve, oplakávať svojich mŕtvych; požehnanie každému, kto vkladá dôveru vo Mňa; dcéra, teš sa z Mojej Prítomnosti ic


1 Rusko
2 v Russii (Rusku)
3 v RuskuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved