SK » Posolstvá»


Si dedičkou týchto Posolstiev

14. január 2014

Ako Ti môžem splatiť za všetko, čo si pre mňa urobil?

kvetina, ako milovanej dcére Božej, som ti umožnil, aby si rástla vo Mne, aby som žil v tvojom srdci a aby si dozrela vo Mne! to preto, aby som ukázal tejto generácii a budúcim generáciám, ktoré prídu, Svoju Dobrotu a Milosrdenstvo, aký som nesmierne bohatý v Milosti;

Kiež Tvoja veľkorysosť dosiahne všetkých živých, mohla by som povedať ešte viac a stále to nestačí!

buď ako oheň, horiaca láskou k Môjmu ľudu, dcéra, dám ti dostatok sily, aby si Ma oslávila; Moje Dielo v tebe nie je ukončené, stále mám ľubozvučné melódie, aby som ich vložil do Mojich Posolstiev pre túto generáciu, prorocké výroky a Byzantské príhovory;

si dedičkou týchto Posolstiev a nikto nemá právo ťa vyradiť; hovorím ti, že tí, čo prorokujú proti tebe, dostanú podiel Spravodlivosti v Mojich Nádvoriach; ak nepočúvajú a nevenujú pozornosť slovám Mojich prorokov, ktorých k vám neúnavne posielam, budem s Nimi jednať prísne, ako si zaslúžia! Moje Slová, Vassula, majú brať vážne tí, ktorí vymýšľajú klamstvá; ich zuby sú kopije a šípy, ich jazyk je ostrý meč! Moja Vassula, videl som, ako nezdvorilo jednajú s tebou niektorí z nich, zabúdajúc, že v prítomnosti Svojich Anjelov som ti Ja, Boh, spieval, pomazal ťa a formoval ťa; ozdobil som tvoju dušu Múdrosťou a Poučením, aby si sa starala o Moje Záujmy; požehnaný, kto ťa počúva;

zhromažďuj Mojich verných, dcéra a umožni, aby sa stali známymi všetky Moje Slová, ktoré si so Mnou zapísala! vidíš? prišiel čas, odhaliť Moje Slová; poď, milujem ťa, dcéra, miluj Ma a pokračuj v hlásaní Mojich Slov všetkým národom - Jahve je Moje Meno; Ja Boh, ťa nikdy nesklamem;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved