SK » Posolstvá»


Všade zakladaj Naše Beth Myriams

27. marec 2002

Naučila som sa od Teba, Pane, 
že naša myseľ nemôže nikdy vystúpiť do neba
naším vlastným úsilím, 
ale že je úplne závislá na Svätom Duchu
a jedine skrze milosť
môže byť naša myseľ pozdvihnutá
a umožní nám vidieť veci,
ktoré žiadne oko nevidelo, 
a tak preniknúť do tajomstiev
nášho Trojjediného Boha ...

Potom, vo Svojej Dobrote
a bezhraničnom Milosrdenstve 
Ty dovoľuješ každému, kto Ťa chce
nasledovať na ceste cností 
kráčať bok po boku Tvojho Majestátu,
zatiaľ čo z Tvojich úst
vychádza božské Poznanie 
zo Studnice Múdrosti;

Kto kedy vystúpil na nebesia vlastnými silami? 
Ak je niekto taký, nech vystúpi
a povie mi všetko o tom ...

Požehnaný je ten, kto sa poníži,
  bude vyzdvihnutý do výšin 
a uzrie Boha ...

pokoj s tebou, Moje dieťa, počúvaj Ma; všetko, čo si povedala, je pravda; nikto nemôže vyzdvihnúť sám seba, ak ho len Ja sám nevyzdvihnem skrze milosť; a teraz počúvaj: pozdvihol som ťa alebo nie, aby si slobodne vchádzala a vychádzala do Mojich nebeských Nádvorí?

Áno, Pane, pozdvihol si ma ...

a potom, nepremenil som ťa na Moju harfu, aby si hrala hudbu pre národy a prebudila ich melódiou a piesňou?

Áno, Kriste, premenil ...

aby som priniesol záchranu tým, ktorých milujem, nehovoril som k nim v poézii, aby som ich zachránil? pretože viem, že človek netrvá dlhšie ako tráva, nie viac ako poľné kvety a pominie s prvým prudkým závanom vetra, a ach, Ja by som ho nechcel stratiť ...

nekorunoval som ťa láskou a nežnosťou a nenapĺňal tvoje ústa medom1 a nevylial na teba Svoj olej pomazania?

Áno, urobil si to, Môj Bože ...

potom Mi teda povedz, Moja milovaná, prečo je v tvojom oku tieň?2 žiadne skazené žezlo nevládlo tomuto dedičstvu3 ... vždy som nechal Svojich obľúbených priateľov cestovať po drsných cestách a niekedy, aby mali úžitok z Mojej spoločnosti a Môjho súcitu, dovoľujem im, aby zostali olúpení a opustení bez akéhokoľvek sprievodu ...

Moji obľúbení priatelia sa tešia Mojej priazni; sú majstrovskými dielami Môjho stvorenia, pretože ich svetlo žiari ako zafíry, ktoré svojím žiarením ozdobujú Moju Cirkev a tiež vesmír; Moji obľúbení priatelia sú Mi tak mimoriadne drahí, že, ach ...4 Moja priazeň k nim je tak veľká, že by som ich nemohol pripraviť o súženie, ani o jediný  kameň, ktorý  je na  nich vrhnutý;

možno by si si myslela, že som necitlivý, zahalený v tak hustých oblakoch, príliš hustých, že ani úpenlivé prosby a modlitby ku Mne nedosiahnu, ale z Mojej strany by bolo úplne pochabé, keby som im uľahčil cestu! ešte si sa nepoučila z Mojej náuky? tak choď a povedz svojmu srdcu, čo si sa naučila, povedz, "mojím údelom je Kristus, ale rovnako aj Jeho Kríž, a v tej istej miere;"

Ja ťa nepokorujem, práve naopak, dvíham tvoju dušu, aby vystúpila do nebeských výšin, aby si uzrela veci, ktoré žiadne oko nevidelo; Ja som ten, ktorý ťa prinútil kráčať v Mojom Svetle; nemusíš byť ani zručný umelec ani filozof, aby si tomuto všetkému porozumela; Môj obľúbený priateľ a voňavý strom, dal som ti veľkú porciu vzácnej pochúťky; bolo to nenahraditeľné pre tvoj pokrok .... teraz Ma počúvaj a napíš tieto slová:

zakladaj Naše Beth Myriam, všade, kde sa dá; pozdvihuj utláčaných a pomáhaj sirotám; ochraňuj Ma, osloboď Ma zo stoky, ukry Ma a nasýť Ma, zbav Ma Môjho bremena a únavy, podporuj Ma a dodaj Mi odvahu, ale predovšetkým Ma miluj; všetko, čo urobíš poslednému z Mojich bratov, urobíš pre Mňa ...

žehnám tým, ktorí podporujú Môj život, nech zostanú cnostní a všetkých-milujúci;

som s tebou ... ic;


1 Pán mi povedal, že 'med' predstavuje 'Poznanie'
2 V týchto posledných dňoch som bola na dne, cítila som ťarchu Kríža. Cítila som, ako ma každý okolo trhá na kúsky.
3 Inými slovami, nikomu nie je dovolené akokoľvek mi škodiť, od tej doby, čo patrím nášmu Pánovi ... tak prečo sťažnosti?
4 Pán sa naklonil a Svoju pravú ruku si široko otvorenú priložil na Svoje Sväté SrdceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved