SK » Posolstvá»


Naše Dve Srdcia budú znovu prebodnuté
Počúvajte tohto pastiera, nech sa deje čokoľvek

3. október 1994

Vassula-Môjho-Utrpenia, ži pre Mňa; to by teraz skutočne malo byť zmyslom tvojho života; Tvojich nepriateľov, ktorí sú aj Mojimi nepriateľmi, premením na popol na zemi; ó hlina!1 predsa však s dušou, prečo Ma toľko zarmucuješ? je to tým, že už nestojíš o svoje dedičstvo? ach .... Vassula, ako sa trápim pre toto pokolenie; vystieram k nim Svoju Ruku v ich pustatine, prichádzam k ich vyprahnutej duši, aby som ju oživil, ale oni, zdá sa, nikdy neuvidia Moju zachraňujúcu Ruku ....

poď, krehké dievča, a prorokuj v Mojom Mene a povedz ľudu Mojej novej zmluvy, že teraz prichádzajú dni, kedy Naše Dve Srdcia budú znovu prebodnuté; Moji nepriatelia zaútočia na Moju Svätyňu, Môj Oltár a Môj Svätostánok, aby vztýčili svoju katastrofálnu ohavnosť; prichádza doba veľkej tiesne, aká nebola od chvíle, keď národy začali existovať; silou a zradou prepadnú Môj Dom;

vzbura už pracuje, ale tajne, a ten, ktorý ju zadržiava, má byť prvý odstránený skôr, než Rebel verejne znesvätí Moju Svätyňu;

ó toľkí z vás padnú kvôli jeho lichoteniam; ale Moji vlastní neustúpia, namiesto toho oni obetujú za Moju vec svoje životy; hovorím vám, so slzami v Očiach: "Môj ľud, budeš skúšaný ohňom týmto votrelcom...." jeho obliehanie sa už rozširuje vo svete;2 lev opustil svoj brloh ....

počúvajte tento raz a pochopte: votrelec je učenec, to sú tí učenci, ktorí nasledujú Šelmu a ktorí popierajú Moje Božstvo, Moje Vzkriesenie a Moje Tradície; o týchto Písma hovoria: "keď si bol nadutý pýchou, povedal si: 'som boh; sedím na Tróne Božom, obklopený moriami;' hoci si človek, a nie boh, považuješ sa za rovného Bohu ...."3

dnes som, Moja dcéra, našiel nerozdelené srdce, srdce, kam môžem vpísať tieto tajomstvá, ktoré boli zapečatené, pretože ony budú teraz určite splnené; preto dovoľ Mojej Ruke vyryť tieto tajomstvá na tvoje srdce, dcéra:

keď ten, ktorý drví silu svätého ľudu, sa spolu s tými, ktorí kupčia s Mojimi Tradíciami, usadí na Môj Trón, jeho prítomnosť bude vztýčená ako Boh uprostred Mojej Svätyne; varoval som vás, ešte stále vás varujem, ale mnohí z vás počúvajú bez toho, že by rozumeli .... dnes staviate, ale vravím vám, nebudete môcť dokončiť svoje dielo .... otvorte svoje oči, každý z vás, a hľaďte na sprisahanie v Mojom Dome .... sprisahanie a zradcovia chodia spoločne: niekto, kto so Mnou sedí za stolom, rebeluje proti Mne a proti všetkým silám Môjho Kráľovstva;

hovorím vám to teraz, aby ste, až ten čas príde, plne chápali Moje slová a verili, že po celú tú dobu som Ja, Boh, Autorom týchto volaní;

poviem vám teraz niečo, čo bolo pre vás doteraz držané v tajnosti; odhalím vám nové veci, veci vám skryté a neznáme: mnohí z vás stratia vieru a budú ctiť tohto obchodníka, pretože bude používať pochlebovanie, a on, spolu s ľudom cudzieho boha, s učencami vašich dní, s tými, ktorí odmietajú Moje Božstvo, Moje Zmŕtvychvstanie a Moje Tradície, bude šliapať po Mojej Obete; a pretože ľudské srdce je slabé, mnohí ho prijmú, pretože im udelí veľké pocty, akonáhle ho ich srdce uzná;

Moja Cirkev bude musieť podstúpiť všetky utrpenia a zrady, ktoré som Ja Sám podstúpil, ale Písma sa musia naplniť ešte raz, keď hovoria: "udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu;"4 jednako počúvajte tohto pastiera, nech sa deje čokoľvek; zostaňte mu verní a nikomu inému; váš pastier bude zasiahnutý ....

a náreky Môjho ľudu prerazia nebesia; keď z Môjho mesta nebude nič, len rumovisko, zem bude rozštiepená a bude pukať a kolísať sa;

a keď sa toto všetko bude diať pred vašimi očami, z Východu zažiari iskra; oddaná ruka sa vystrie z Východu, aby bránila Moje Meno, Moju Česť a Moju Obetu; zatiaľ čo z úst Šelmy sa budú chrliť rúhania, z Východu bude ponúknuté srdce, aby zachránilo tohto Brata, ktorý bude korisťou Zlého; a zatiaľ čo zmluvy budú porušované, proroci vyháňaní a zabíjaní, z Východu bude počuť vznešený hlas: "ó Neodolateľný, urob nás hodnými Svojho Mena; dopraj nám, aby sme boli jedno v Tvojom Mene ...."

- Satan je na svojej ceste na Môj Trón; zvolajte svoje spoločenstvá a povedzte im, že Ja, Ježiš, ošetrím vaše rany, až ten čas príde;

Naše Dve Srdcia budú vaším jediným útočiskom v dňoch vášho súženia; preto, Mnou tak draho milovaní, počúvajte a pochopte: chcem, aby ste boli odvážni, nebojte sa v dňoch veľkého súženia, naďalej bráňte Moje Slovo, Moje Tradície a neprijímajte parádičky a ľudské doktríny, ktoré bude pripájať a podpisovať svojím perom Môj Nepriateľ; bude podpísaný krvou detí použitých pre ich vražedné zasvätenia, tieto zasvätenia slúžia na jeho povýšenie!5 ....

a zatiaľ čo vy, Moji priatelia, budete všetci čakať na Svitanie, keď budú porušované zmluvy a Vzbura bude dosahovať svoj vrchol, zdvihnite oči a pozerajte sa k Východu, dávajte pozor na Svitanie; pozorujte Svetlo, ktoré bude vychádzať z Východu; pozorujte zavŕšenie Môjho Plánu; zatiaľ čo smädný človek s vyprahnutým hrdlom bude hľadať vodu, Ja v celej Svojej Nádhere a Zvrchovanosti zostúpim na vás ako Rieka so Svojím Novým Menom


1 Ježiš to bolestne zavolal k svetu
2 Stála propaganda v rôznych novinách hovorí, že pápež je veľmi chorý, už by ho zaživa pochovali. To je zlomyseľnosť a vymývanie mozgov - pripravujú cestu nepriateľovi, aby mohol vstúpiť.
5 "Bude podpísaný krvou": od tej doby, čo toľko národov legalizovalo potrat, je pre Satana ľahšie získavať moc. Potrat je skrytá forma vraždy, vzdáva sa tým hold Satanovi, pretože je to ľudská obeť. Aby získal moc a podporu, Satan si žiadal túto skrytú formu ľudskej obete.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved